Nie masz jeszcze konta?

Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o finansowych instrumentach krajowego wsparcia rolnictwa. 

Stres jest jednym z czynników, które wpływają na jakość i komfort pracy. Okazuje się, że mają z nim problem nie tylko pracownicy korporacji, stres wpływa również na bezpieczeństwo pracy rolnika. 

Dobra koniunktura na światowym rynku mleka wpływa stymulująco na wzrost krajowej produkcji większości artykułów mleczarskich.

 

W dniach 17-18 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena odbył się Kongres 590. Było to jedno z najważniejszych spotkań gospodarczych roku. W Kongresie wzięli udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Beata Szydło oraz Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Do 21 listopada Agencja przekazała rolnikom 8,07 mld zł.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z delegacją przedstawicieli parlamentu Republiki Indonezji. Rozmowy dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Indonezją.

Od 7 do 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. To rodzaj wsparcia na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014-2020. 

W najbliższą sobotę (25 listopada br.) odbędzie się V już edycja Szachowych Mistrzostw Polski Rolników w Przysieku k. Torunia. Organizatorami imprezy jest Komitet Mistrzostw oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. 

W ostatnim artykule informowaliśmy o kłopotach ze jednoznacznym stwierdzeniem czym jest stado podstawowe. Dziś jest już wszystko jasne. Zobaczcie, jak wyglądać będzie egzekucja komornicza przeciwko zadłużonym rolnikom. 

O rynku pasz2017-11-20 O rynku pasz

Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła w dorocznym spotkaniu branżowym firm sektora handlu i przetwórstwa zbóż oraz produkcji pasz. 

Podczas konferencji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej „CAP 2020. Towards sustainable agriculture“ w Tallinnie, fundacja WWF ogłosiła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. 

Jesteś na etapie planowania swojej dalszej edukacji? Chcesz zostać rolnikiem, technikiem pszczelarstwa, czy np. technikiem przetwórstwa melczarskiego? Zobacz jaką ofertę mają dla Ciebie resortowe szkoły rolnicze. 

15 listopada b.r. Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych. 

ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich do 31.12. br.

KRiR, realizując wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 15 listopada 2017 r. wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w celu zwrócenia uwagi na stosowanie przez sądy przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz do Ministra Środowiska o adekwatną zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie.

MALUCH+” 2018 to dofinansowanie do utworzenia lub utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które mogą otrzymać gminy oraz podmioty prywatne. Trzeba się śpieszyć: terminy upływają 17 i 24 listopada. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Unijny Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 9 listopada głosował propozycję Komisji Europejskiej przedłużenia stosowania glifosatu na 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów, decyzja nie została podjęta. 

Producenci drobiu we Włoszech zmagają się z kolejnymi wybuchami ognisk grypy ptaków. Włoskie Krajowe Laboratorium Referencyjne, w okresie od 27 października do 7 listopada tego roku, potwierdziło 14 ognisk wirusa podtypu H5N8 o wysokiej zjadliwości. A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami sektora produkcji wyrobów winiarskich. Rozmawiano na temat opracowania programu rozwoju branży winiarskiej. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich. rozmawiano na temat Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. 

Podczas ostatnich obrad Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej głównym tematem był handel rolny UE z partnerami światowymi. Polska wniosła kilka ważnych zastrzeżeń.

Czy będzie to burzliwa zima dla polskiego rolnictwa. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych zapowiada strajk i domaga się dymisji dwóch ministrów: Krzysztofa Jurgiela i Jana Szyszki.

Podczas konferencji podsumowującej 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, Minister Jurgiel omówił działania podjęte w tym czasie przez MRiRW. 

W dniach 15-17.11.2017 r. odbywają się Targi mleczarskie Mleko-Expo 2017. Bierze w nich udział kilkudziesięciu wystawców, którzy prezentują najlepsze produkty sektora mleczarskiego. 

W dniu 8 listopada br. odbyły się spotkania informacyjne nt. Programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej w województwach: mazowieckim oraz świętokrzyskim...  

Polska jest czołowym unijnym producentem i eksporterem gęsiny. W przeciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż zagraniczna tego mięsa wzrosła o około 30%.

W wielu regionach Polski nie udało się wysiać wszystkich planowanych ozimin. Komu nie udało się wysiać ozimin, może jeszcze wysiać przewódki.

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra. Sprzeciw wobec tego przepisu zgłaszają przedstawiciele branży futerkowej.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW będzie można składać tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek). 

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami rynku tytoniu. Rozmowy uczestników dotyczyły zgłoszonych barier w rozwoju tego sektora oraz oczekiwań co do podejmowanych działań. 

Miunisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotowało propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji. 

Na wniosek Zarządu KRIR  w sprawie precyzyjnego określenia pojęcia stada podstawowego zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że nie ma obowiązującej definicji, a podana w „Leksykonie terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt” nie oddaje istoty i znaczenia tego terminu. Z tego powodu Ministerstwo Rolnictwu i Rozwoju Wsi zwróciło się do Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie z prośbą o podanie definicji stada podstawowego, która uwzględniałaby specyfikę hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

W czwartek 10 listopada 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

 

Jak poinformowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, 100 kg jaj w UE kosztuje obecnie 177,40 euro, czyli niemal tyle samo, co 100 kg mięsa drobiowego, którego cena jest na poziomie 181 euro.
 

Od 6 do 20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli starty w wyniku klęsk żywiołowych mogą skladać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa, która umożliwi im odtworzenie zniszczeń w gospodarstwie. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 

 

12 listopada, już po raz dziewiąty, w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku zbiórka pieniędzy będzie przeznaczona dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Przez trwające wojny, ludzie wszystkich wyznań uciekają z tego regionu świata w wyniku szerzącej się przemocy Państwa Islamskiego. 

13 września 2017 r. Zarząd KRIR postulował o utworzenie funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W związku z wystąpieniem resort rolnictwa poinformował, jakie działania w tym zakresie już są realizowane. 

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na z tytułu dopłat bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Do 7 listopada Agencja przekazała na konta bankowe 995 tys. rolników 5,39 mld zł. 

11 listopada to szczególny dzień – Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów. W tym roku obchodzimy 99. rocznicę. 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad projektem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych, której celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku gdyby kontrahent kupujący produkty stał się niewypłacalny. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w Polsce nie ma już ognisk ASF. Jak sugeruje ministerstwo, zaostrzone zasady bioasekuracji przynoszą konkretne efekty i dziś nie ma w Polsce ognisk tej choroby.

Czy jest możliwy łatwiejszy dostęp do lekarza mieszkańców wsi? Czy zawsze po poradę lekarską rolnik musi jechać do miasta? Okazuje się, że Ministerstwo Rolnictwa doskonale wie, że lekarzy na wsi jest zbyt mało. 

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Iraku Falahem Hassanem Zaidanem. Rozmowy miały na celu rozważenie możliwości rozwoju współpracy obu państw w dziedzinie rolnictwa.

Po spotkaniu w resorcie rolnictwa, dotyczącym pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje uwagi i propozycje do ww. poddziałania.

W poniedziałek minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami producentów świń. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz podjęcia działań na rzecz rozwoju krajowej produkcji wieprzowiny. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o zmianę przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. tj. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.). 

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zakłada oskładkowanie pracowników sezonowych.

Od soboty mamy pogodę sprzyjającą zbiorom kukurydzy na ziarno. Pod warunkiem, że da się kombajnem wjechać w pole.

Krajowy Rejestr Długów opublikował raport o zadłużeniu mieszkańców polskiej wsi. Okazuje się, że w bazie danych firmy znajduje się 412 341 dłużników mieszkających na wsi. Mają oni 973 605 niezapłaconych w terminie zobowiązań na łączną kwotę ponad 6 mld złotych. Średnio mieszkaniec wsi zalega z płatnościami na kwotę około 15 tys. złotych.

Uwaga! KOWR ma nowy numer kontaktowy.

Choć za oknami już listopad, nadal wiele pól jest nieobsianych oziminami. Głównym powodem jest... pogoda. Ale nie tylko. 

Biskupi z prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydali oficjalne oświadczenie w sprawie zakazu handlu w niedzielę. 

25 października Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński oraz Zastępca Prezesa Kasy Andrzej Kneć dokonali otwarcia nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Świebodzinie, w woj. lubuskim.

ARiMR informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW 2014 - 2020. 

Korzystna koniunktura na światowym rynku mleka wpływa stymulująco na wzrost cen produktów mleczarskich, a także na wzrost cen surowca.

27 października 2017 r. Krzysztof Szymborski został wybrany na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wynika z niego, że popyt na biosurowce będzie się zwiększał.

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas, że ceny jaj nie byly wysokie. Przemysł drobiarski mówił wręcz, że są zdecydowanie zbyt niskie w stosunku do kosztów produkcji. Teraz jednak ceny poszybowały w górę. Dlaczego?

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Do 27 października Agencja przekazała na konta bankowe 704 tys. rolników 3,15 mld zł.

W oddziałach regionalnych ARiMR od 30 października do 28 grudnia można składać wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020.

 

Jak co roku, przed uroczystością Wszystkich Świętych rusza akcja "Znicz", która polega na wzmożonych patrolach policji na drogach krajowych i trasach w okolicach cmentarzy. 

Fipronil to niedozwolona substancja do ochrony drobiu przed pasożytami, która została zastosowana na fermach w Belgii i Holandii. Na europejskim rynku pojawiły się zanieczyszczone nim mięso i jaja. 

31 października, czyli w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, w wielu polskich parafiach odbywają się Noce Świętych. To akcja modlitewna, która jest alternatywą dla Halloween. 

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. 

 

Mleczne napoje fermentowane posiadają wysokie walory smakowe, ale też wyjątkowe właściwości odżywcze i lecznicze. Polscy konsumenci najchętniej wybierają jogurty, kefiry oraz maślanki.

We wtorek Komisja Europejska przełożyła decyzję dotyczącą zakazu stosowanie glifosatu na terenie Unii Europejskiej. Taki wniosek poparł Parlament Europejski, ale opinia parlamentu nie ma w tej sprawie znaczenia.

 

W związku z rosnącymi z roku na rok kosztami produkcji rolniczej należy zwiększyć stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wysokości maksymalnej - twierdzi Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Portal „Politico” ujawnił, że Unia Europejska planuje zrównanie dopłat bezpośrednich. Czy będzie to kolejny sukces polskiej dyplomacji oraz ministra rolnictwa?

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Cały czas można dołączyć do programu, ale wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października otrzymają tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

KOWR poinformował, że aplikacja mobilna "Polska smakuje", która ma zachęcać konsumentów do poszukiwania regionalnych produktów wymaga dopracowania. 

 

 

25 października odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Zobacz, czego dotyczyło.

Ministerstwo Środowiska wstrzymuje wejście w życie rozporządzenia w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

Ceny jaj w Polsce są obecnie najwyższe od kilku lat. Zapoznajmy się z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W listopadzie w ośmiu miastach Polski odbędzie się druga edycja Festiwalu Filmów Chrześcijańskich ARKA. Wydarzenie ma na celu promocję światowej kinematografii, zgodnej z wartościami etycznymi i artystycznymi. Podczas Festiwalu premierę będzie miał film "Sprawa Chrystusa". 

 

23 października odbyła się konferencja zatytułowana "Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce w obszarach miejskich i wiejskich".  Miała na celu przedstawienie diagnozy obecnego stanu oraz wskazanie kierunków działań, prowadzonych i wspomaganych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Środowiska o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

Niewielu rolników decyduje się na obsiewanie pól nasionami kwalifikowanymi. Powodem jest przede wszystkim cena tych nasion.

25 października 2017 r. Komisji Europejskiej będzie głosowała w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 10 lat. 

 

Senat RP uchwalił w ubiegły czwartek nowelizację ustawy, która zakłada, że wszystkim rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia w wysokości 1 tys. zł lub 750 zł.
 

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. W ciągu czterech pierwszych dni realizacji tych płatności na konta bankowe ok. 286 tys. rolników trafiło 1,4 mld zł.

W niedzielę 22 października arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał paliusz, który podczas uroczystości w Katedrze na Wawelu nałożył na jego ramiona Nuncjusz apostolski w Polsce - Salvatore Pennacchio. Paliusz symbolizuje więzi ze Stolicą Apostolską oraz misję pasterską i wolę Bożą.

 

W niedzielę 22 października Jan Paweł II został oficjalnie ogłoszony patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał bp Mirosław Milewski podczas Mszy Świętej w archikatedrze warszawskiej. 

W Kościele katolickim 22 października jest dniem liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II. To także rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.

Od końca września 2017 r. na rynku krajowym i światowym obserwujemy powolny spadek cen masła. 

Wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które określić mają przedmioty należące do rolnika, nie podlegające egzekucji (których komornik nie ma prawa zająć). 

 

22. października po raz pierwszy w Polsce będziemy obchodzić Dzień Praw Rodziny. Został ustanowiony uchwałą Sejmu z dnia 21 października 2016 r. To dobra okazja na propagowanie praw rodziny oraz promocji rodziny na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Na terenach wystawowych Minikowa już po raz czwarty odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „Karp nie tylko na święta”. Organizatorami tej imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie.

Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę dot. grupowego ubezpieczenia dzieci rolników. 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. zebrania plenarnego w Lublinie ustanowiła, że patronem roku 2018 będzie św. Stanisław Kostka. Biskupom zależy na przypomnieniu dzieła jezuity oraz zainspirowaniu młodzieży, która przygotowuje się do światowych Dni Młodzieży w Panamie. 

Ciągłe problemy, zaczynając od małej opłacalności, wprowadzania wymogów unijnych, poprzez zakaz eksportu towarów rolnych na teren Federacji Rosyjskiej, a na zmiennych warunkach agromeorologicznych kończąc, skłaniają polskich rolników do zaciskania pasa i szukania oszczędności tam, gdzie jest to tylko możliwe. 

Prezydent podpisał ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto będziemy obchodzić 12 lipca. 

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia Batalionów Chłopskich w 77 rocznicę ich powstania.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował kiedy spodziewać się możemy informacji o dopłatach do materiału siewnego. 

Nowe przepisy w sprawie przywozu cukru spoza terenów państw Unii Europejskiej. Sprawdź to i bądź na bieżąco. 

Do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Jakie wsparcie otrzyma przekazujący gospodarstwo rolnik? 

Zmienia się rynek żywności ekologicznej w Polsce. Dostępne są już nie tylko podstawowe produkty, ale także używki o jakości bio. Jadłospis dla całej rodziny możemy skomponować wyłącznie z produktów certyfikowanych, oczywiście pod warunkiem, że wiemy gdzie ich szukać i, że mamy na to pieniądze.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" 2017/2018. Można złożyć je osobiście lub wysłać listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie do 30 listopada 2017 r. 

 

 

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne na temat tego, czy można i w jaki sposób uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Zdanie polskich rolników oczywiscie również jest bardzo ważne. 

Od 22 do 27 października we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów 2017. Jego celem jest podsumowanie polskich i światowych produkcji filmowych, inspirowanych wartościami ewangelicznymi. 

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Ich wysokość wynosi 70% kwoty dopłat.

12 października ruszył nowy konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielni i skuteczni”. Środki na ten cel to 90 mln zł.

Rolnicy, którzy ponieśli straty, wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc już tylko do końca miesiąca. Pomocy finansowej udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdź kto może otrzymać pieniądze ?

W dniach 16-20 października w Warszawie odbędzie się trzecia edycja „Dziedzińca Dialogu”. Projek ma na celu podjęcie debaty ludzi o różnych światopogladach i religiach.  

Już weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Tym razem zmiany wprowadzane są na terenie całego kraju. O co chodzi ?

Mogą rosnąć praktycznie wszędzie, nawet na nieużytkach, choć suszy nie lubią. Rośliny energetyczne, takie jak wierzba czy topola, a także trawy są jednak uprawiane u nas niechętnie. A przecież można z nich uzyskać cenny opał dla domu i pomieszczeń inwentarskich.

Gnojówka i gnojowica należą do najważniejszych płynnych nawozów gospodarskich stosowanych w praktyce rolniczej. Są to wartościowe nawozy a nie ścieki. Jednak przez swój „swoisty” zapach stanowią coraz większą płaszczyznę konfliktu na obszarach wiejskich i są coraz mniej lubiane przez rolników.

Od 13 października (piątek) trwa modlitwne czuwanie przed oficjanym ustanowiniem św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Zapraszamy do wspólnej modltwy.

Według raportu Oil World w Unii Europejskiej tegoroczne zbiory rzepaku były o 6% większe niż w roku 2016 i wyniosły 21,8 mln ton. Na wzrost zbiorów największy wpływ miały wyniki produkcji u największych unijnych producentów, w tym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisała porozumienie z Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego.

Przedstawiciele rolnictwa krajów zjednoczonej Europy omówili sytuację na rynkach rolnych. Debatowano o mleku, wieprzowinie, cukrze, negocjacjach handlowych z krajami Mercosur (najważniejsze państwa Ameryki Południowej). Podstawą do dyskusji był raport Komisji Europejskiej.

Koniec lata i początek kalendarzowej jesieni to zwykle czas zbioru kukurydzy, najpierw na zielonkę, a następnie na ziarno. Tegoroczny sezon wegetacyjny był dla tego gatunku sprzyjający, dlatego zapowiadają się niezłe plony. Niestety, wskutek częstych opadów,  miało miejsce podtopienie części areału, co może utrudniać zbiory.  

Z początkiem października przestało obowiązywać kwotowanie cukru. Oznacza to, że teraz cukrownie mogą produkować tyle ile chcą i nie obowiązuje cena minimalna buraków cukrowych w rozliczeniach z plantatorami.

Minister rolnictwa zezwolił na zwiększoną ilość alkoholu w produkowanym w Polsce winie. Powodem ma być... zła pogoda.

Papież Franciszek ogłosił nowe święto. W niedzielę 19 listopada, pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.  

REKLAMA

 

redaktor naczelny

Bartosz Woźniak

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

 

KONTAKT


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione