Nie masz jeszcze konta?

Pieniądze na rolnicze inwestycje

Budżet Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 13,6 mld euro. Według stanu na 28.01.2018 w ramach Programu łącznie złożono ponad 2,6 mln wniosków o przyznanie pomocy, zatwierdzono do realizacji ponad 2,2 mln operacji na kwotę 21,15  mld zł (36,96% limitu środków), natomiast zrealizowano płatności w wysokości 9,5 mld zł dla 891 839 beneficjentów (16,28% limitu środków).  Jednym z ważniejszych instrumentów PROW 2014-2020 jest działanie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’'.

W ramach tego instrumentu wnioskodawcy ubiegają się o wsparcie na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt (obszar a) - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł,
  • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar b)- wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł,
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar c)- wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.,
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d) - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020.

Limitów pomocy nie można łączyć. Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „obszar d” na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  Limit środków na „obszar d” w latach 2018-2020 wynosi 609 467 898 euro.

Natomiast w czerwcu 2018 roku planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w obszarach: a), b), c). Limit środków na obszar: a), b), c) na cały okres programowania 2014 -2020 wynosi ponad 1 mld 161 mln.

 

Źródło: MR i RW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

 

redaktor naczelny

Bartosz Woźniak

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

 

KONTAKT


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione