KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Aktualności

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformowała, że w tym roku na Warmii i Mazurach będzie można pozyskać do 400 ton ślimaka winniczka. Wnioski w tej sprawie można przesyłać do 22 marca.

1 marca 2021 roku firma De Heus zakupiła całościowy pakiet udziałów firmy Golpasz S.A. Tym samym transakcja, weryfikowana przez urzędy od lipca 2020 r., została sfinalizowana.

Program „Mój Prąd” sprawił, że zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce jest coraz większe. Możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na nowoczesną inwestycję, dającą wymierne korzyści – ekonomiczne i ekologiczne - to spora zachęta. Nic dziwnego, że zakończenie II naboru wniosków do programu oraz brak oficjalnych informacji o jego kontynuacji wywołały pewien niepokój wśród inwestorów. Teraz wszystko jest już jasne – NFOŚiGW potwierdził, że III nabór odbędzie się na pewno. Kiedy? Na jakich zasadach? Sprawdźcie szczegóły!

Minister Grzegorz Puda podpisał dziś porozumienie, na mocy którego samorząd województwa dolnośląskiego przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bożkowie. Od 1 stycznia 2022 r. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie dołączy do grupy szkół resortowych. 

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

Przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i użytkach rolnych. Należy podkreślić, że takie praktyki niosą za sobą wiele niebezpieczeństw, a przede wszystkim są niedozwolone.

W warszawskim ogrodzie zoologicznym potwierdzono przypadek ptasiej grypy - poinformował Główny Lekarz Weterynarii. Sprawdź szczegóły.

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią, Ministerstwo Rolnictwa wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zaprasza do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego polskie nawozy wyprodukowane przez Zakłady Azotowe Grupy Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku, a ich cena drastycznie wzrosła. Mamy odpowiedź Prezes Zarządu Grupy Azoty. Sprawdź! 

Polska ma optymalne warunki, aby być liderem w produkcji świń - mówił prof. Zygmunt Pejska podczas ostatnich Targów Ferma. Dlaczego więc liderem nie jesteśmy?

Bardzo często na przedwiośniu, pomimo pozornego dostatku wody, rośliny cierpią z powodu suszy. To tak zwana susza fizjologiczna, gdy rośliny nie potrafią pobrać wody, która jest - dosłownie - w zasięgu ich korzeni.

Ceny tuczników poszybowały w górę. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej o pozytywnym trendzie wzrostu cen żywca wieprzowego.

Jesienią wielu rolników decydowało się na późne siewy ozimin. Kto nie zdążył - ten zapewne teraz zdecyduje się na wysiew zbóż jarych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna edycja odbędzie się 4 marca w formie transmisji online.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła swoje stanowisko w sprawie włączenia działu leśnictwo i łowiectwo do kompetencji ministra odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii. W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w dwudniowym webinarium „Info Day – unijna polityka promocyjna 2021”, które odbędzie się 16-17 marca br.

Ministerstwo Rolnictwa zachęca najmłodszych i ich rodziców do lektury publikacji „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki”.

Od 1 do 14 marca 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

Oficjalnie od poniedziałku będzie można stosować nawozy azotowe w oziminach. Jednak... konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, czy to już wiosna, czy tylko chwilowe ocieplenie?

Gdy zima odpuszcza, a temperatura gruntu i powietrza zaczyna przekraczać zero trzeba pomyśleć o wystawieniu żółtych naczyń. 

Jakie produkty i towary mogą stać się polskim hitem eksportowym i podbić rynki krajów spoza Unii Europejskiej? Organizatorzy Europejskiego Forum Rolniczego w 2021 roku zapraszają do wirtualnej dyskusji o szansach dla rolnictwa, jakie płyną z rosnącego popytu na polskie produkty żywnościowe. 

Rolnicy i spółdzielnie rolnicze wyrażają radość z publikacji nowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Pięć elementów opublikowanego przez Komisję Europejską komunikatu przykuło naszą uwagę - informuje Copa Cogeca. 

Rolnicy przyzwyczaili się już do korzystania z aplikacji e-Wniosek. Jednak zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej program wymaga kilku poprawek.

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinar „Co nowego w sadach i jagodnikach?”, które odbędzie się 9 marca 2021 r.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował o potwierdzeniu pojawienia się nowego szkodnika drzew orzecha włoskiego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Po ostatnim posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 33 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 12, pszenica zwyczajna – 11, pszenica orkisz – 1, pszenżyto – 3, żyto - 6).

Organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowała dziewiąty Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI)

Gminy złożyły łącznie ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę nieco ponad 5 mld zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. To pokazuje jak ogromne są potrzeby inwestycyjne na terenach popegeerowskich - powiedział wiceminister Paweł Szefernaker. 

Noc w lesie? Czemy nie! Lasy Państwowe wyznaczą w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary leśne, gdzie będzie można nocować bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. 

KOWR i GovTech Polska podsumowali cykl warsztatów realizowanych w ramach pilotażowego projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja Polskiej Żywności. W efekcie pracy przedstawicieli łańcucha dostaw i podmiotów administracji publicznej sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, a także przy wsparciu jednostek naukowo-badawczych powstał pierwszy w Polsce prototyp innowacyjnego systemu informatycznego pozwalającego na identyfikowanie żywności na kluczowych etapach jej produkcji i dystrybucji. 

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska.

Komitety Copa-Cogeca zwróciły się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie wniosku w sprawie możliwości odnowienia pozwolenia dla substancji czynnej - kaptan.

W mediach społecznościowych toczy się dyskusja na temat pomysłu wprowadzenia ewentualnego zakazu reklamowania mięsa, którego domaga się jedna z organizacji ekologicznych. Głos zabrali również niektórzy politycy, których wypowiedzi można traktować raczej w kategoriach elementu promocyjnego własnej osoby niż rzeczywistego postulatu - ocenia Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. 

Dwóch mężczyzn za pośrednictwem portalu aukcyjnego zdecydowało się na zakup ciągnika rolniczego. Po ustaleniu warunków sprzedaży otrzymali umowę z fakturą opatrzoną logiem serwisu i numerem rachunku do przelewu. Wysłali na wskazane konto 42 tysiące złotych. Jak się później okazało, sprzedający przestał się odzywać, a ciągnik nie dotarł - informuje Policja Lubelska.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poprosiła ministra finansów o wyjaśnienie przepisów ustawy o podatku rolnym w zakresie dotyczącym przysługujących rolnikom ulg podatkowych przy prowadzeniu trwałych inwestycji w gospodarstwie. Mamy odpowiedź resortu w tej sprawie. Sprawdź!

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Od 23 lutego Lasy Państwowe przeprowadzają akcję kontrolno-prewencyjną, która ma zapobiegać nieetycznym przypadkom zbierania poroża. 

Polityka promocji rolnictwa UE pomaga rolnikom i przemysłowi spożywczemu sprzedawać swoje produkty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku światowym. W związku z powyższym, Komisja Europejska dokona przeglądu tej polityki, w celu zwiększenia jej wkładu w zrównoważoną produkcję i konsumpcję.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz systematycznie monitoruje działania Ukrainy zmierzające do ustanowienia równoważonych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej. Do tej pory pojawiały się informacje o pracach nad ustawami zbliżającymi ukraińską produkcję do unijnej, między innymi, w zakresie bezpieczeństwa żywności, standardów weterynaryjnych i higienicznych w łańcuchu produkcyjnym.

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Jaka pogoda czeka nas na przełomie lutego i marca? IMGW prognozuje wysokie temperatury.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej informuje o bieżącej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Eksperci zapowiadają, że podwyżka cen w Niemczech wzmocni trend wzrostowy cen skupu tuczników w naszym kraju.

Jak poinformował PIORiN ślimaki te mogą powodować poważne zagrożenie dla upraw ryżu w rejonach Europy Południowej, jak również stanowić zagrożenie dla wielu gatunków roślin wodnych.

Niepewna sytuacja pandemiczna, liczne obostrzenia w działalności sektorów powiązanych z piwowarstwem, a także podwyżka akcyzy, zaowocowały spadkiem sprzedaży piwa w 2020 roku, zwłaszcza w segmencie alkoholowych lagerów. Równolegle piwa bezalkoholowe kolejny raz zanotowały wzrost popularności i po raz pierwszy osiągnęły wartość 1 miliarda złotych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że 18 lutego 2021 r. został opublikowany raport naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC): „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”. Zgodnie z jego treścią norki amerykańskie i fretki są istotnie podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Do dziś nie ma dowodów na to, aby wirus grypy ptaków podtypu H5N8 przenosił się na ludzi - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Gdy meteorologowie nie mogą uzgodnić, jaka pogoda czeka nas w najbliższych tygodniach, my coraz bardziej przygotowujemy się do wiosny.

W Rosji odnotowano pierwsze przypadki przeniesienia wirusa ptasiej grypy na ludzi. H5N8 stwierdzono u siedmiu pracowników fermy drobiu na południu Rosji. 

W 2020 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski – od 2004 r. jego wartość wzrosła ponad 6-krotnie. W 2020 r. sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 34 mld EUR, o ponad 2 mld EUR wyższy niż rok wcześniej (wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2019).

 

 

Pandemia koronawirusa nie spowodowała braku zainteresowani konsumentów owocami. Przeciwnie - wiele osób dbających o zdrowie sięgnęło po więcej owoców dobrej jakości. Jakie wnioski z tego powinni wyciągnąć polscy sadownicy?

Smart Village to pojęcie znane nam od niedawna. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ,,inteligentną wieś'', opartą o Internet rzeczy (Internet of Things). 

Jak się dowiadujemy rząd pracuje nad wdrożeniem do krajowego porządku prawnego europejskiej dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw. 

Co jakiś czas piszemy o firmach, które wprowadzają do produkcji ,,mięso'' z probówki. Może się okazać, że już wkrótce takie mięso będzie proponowane ludziom jako standard.

Od 12 lutego ponownie otwarto hotele czy gospodarstwa agroturystyczne. Mogą one działać, zapraszać gości, ale z utrzymaniem pewnych obostrzeń. Jak wypoczywać w takich miejscach w czasie pandemii?

Rolnicy z Lubelszczyzny wskazują na potrzebę objęcia dopłatami produkcji słonecznika, jako rośliny wysokobiałkowej lub o objęcie tych upraw jakimkolwiek innym dodatkowym wsparciem. Dlaczego?

Do 9 marca 2021 r. potrwają konsultacje wstępnej oceny skutków unijnej polityki promocyjnej.

Kupno ciągnika powinno być przemyślaną decyzją, bez względu na skalę prowadzonej działalności. Czy możliwe jest utrzymanie wartości ciągnika mimo upływu kilku lat? Sprawdzamy to na przykładzie maszyny ze średniego segmentu.

 

Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.

Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Szef resortu podsumował dziś zakończenie I etapu konsultacji.

Główny Lekarz Weterynarii opublikował komunikat w sprawie badań zawartości azotynów i azotanów w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Jak poinformowały tamtejsze media Hiszpania wyrosła na największego eksportera mięsa drobiowego do kraju środka. 

Po ostatnim posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 33 nowych odmian kukurydzy.

Nie od dziś wiadomo, że miód działa jak naturalny antybiotyk. Jest wysokoenergetyczny i podnosi odporność organizmu, jest wspaniałą odżywką dla osób osłabionych. Nasz organizm szybko go wchłania. Ale czy na pewno wiemy o nim to, co powinniśmy wiedzieć?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy kolejności przysługiwania wsparcia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, w naborze przeprowadzonym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

Minister Rolnictwa Grzegorz Puda wydał specjalne oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji na temat zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników, jakie obiegły media. 

Popyt na jaja spożywcze zaczyna przewyższać ich podaż. Efektem tej sytuacji jest wzrost cen w transakcjach między producentami a podmiotami pakującymi. Głównym powodem napięć na rynku jaj jest zmniejszenie potencjału produkcyjnego wynikające z zeszłorocznej ostrożności producentów w odnawianiu stad w warunkach epidemii koronawirusa oraz przymusowe likwidacje ptaków związane z grypą ptaków – takie są najważniejsze wnioski z raportu na temat rynku jaj wydanego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Zarząd KRIR, realizując wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska podkreślając problem systematycznie rosnącej liczebności bobrów oraz szkód wyrządzanych przez te zwierzęta.

18 lutego 2021 roku o godzinie 15:00 rozpocznie się kampania związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021, podczas której zostanie ogłoszone oficjalne hasło promujące tak ważny w kalendarzu Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy konkurs pn. „Food zero waste – nie marnuję żywności”, którego celem jest zachęcenie do wdrożenia idei niemarnowania żywności oraz kreatywnego podejścia do sztuki kulinarnej z wykorzystaniem produktów, które pozostały z poprzednich posiłków czy zakupów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rolnictwa, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży własności gruntów ma charakter warunkowy. Poniżej pełne wyjaśnienie tej kwestii.

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że Ministerstwo Rolnictwa prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie zgłaszanych przez rolników problemów z odbiorem odpadów z tworzyw sztucznych (folia po kiszonkach, sznurek rolniczy itp.) wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Czy jest szansa na zadowalające rozwiązanie?

UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do tej pory wyeliminowano ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze - to efekty pracy ekspertów UOKiK oraz IH. Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu.

11 lutego 2021 rozpoczęły się największe w Polsce zawody jeździeckie CAVALIADA w Poznaniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kolejny rok z rzędu jest Partnerem tego wydarzenia.

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej informuje o kolejnych pozytywnych sygnałach z rynku trzody chlewnej. Cena skupu tuczników stopniowo pnie się do góry.

Mamy ważna informację dotyczącą zasiłku opiekuńczego z KRUS. 

Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie w ramach programu „Nowa Energia”, który uruchamia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym naborze zostanie udostępnione wsparcie w wysokości 300 mln zł. 

Znamy wyniki testów, przeprowadzonych na norkach z fermy z Kartuzach. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowano zamiar wpisania do Krajowego rejestru 29 odmian roślin warzywnych, 12 odmian roślin sadowniczych oraz 15 odmian roślin rolniczych (cztery odmiany traw gazonowych; cztery odmiany regionalne ziemniaka oraz siedem składników odmian mieszańcowych kukurydzy i żyta ozimego). 

Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie zaprasza na wydarzenie muzyczne on-line „Ostatki Folkowe”. W koncercie zespół FolkfoR zaprezentuje utwory muzyczne z projektu „Śladem Kolberga” w aranżacjach Grzegorza Tobisa. Występ będzie można obejrzeć poprzez media społecznościowe NIKiDW 16 lutego o godzinie 18.00.

Co jedzą zające zimą? Obgryzają młode drzewka owocowe... 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza martwi się o hodowców trzody chlewnej. Zdaniem samorządu rolniczego potrzebne są nadzwyczajne środki do ratowania hodowców przed bankructwem. 

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej jest zaniepokojony zmniejszającą się gwałtownie liczbą dopuszczonych do użycia substancji czynnych w środkach ochrony roślin. 

Najczęściej wyrzucane są stare sprzęty elektroniczne, meble, opony, odpady poremontowe... Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw, jakie daje nam las, dlatego pamiętajmy: do lasu śmieci wywozić nie wolno!

Już niedługo wielu z nas będzie być może zmuszonymi do zainteresowania się rolnictwem ekologicznym.

Agencja Reuters podała, że rolnicy w Niemczech będą musieli stopniowo ograniczać stosowanie glifosatu i całkowicie go zaprzestać od 2024 r., aby zachować czyste siedliska dla owadów zgodnie z projektem legislacyjnym przyjętym przez rząd kraju w środę.

Rok temu czekaliśmy z wytęsknieniem na 15 dzień lutego, aby wyjechać w pole i podkarmić oziminy azotem. Teraz Polska jest w okowach mrozu i wiele wskazuje na to, że na razie końca zimy nie widać...

Chiny odpowiadają za zamieszanie na światowym rynku zbóż i pasz. Odbudowywanie potężnej hodowli trzody chlewnej powoduje ogromne zapotrzebowanie Państwa Środka na pasze.

Minister Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących. 

Dzielnicowi z Górzycy zatrzymali 23-latka, który jadąc ciągnikiem rolniczym nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Traktorzysta zorganizował kulig.

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.
 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o unormowanie bulwersującej wielu rolników kwestii dotyczącej nierównego traktowania ich przez KRUS w obliczu konieczności poddania się reżimowi sanitarnemu w związku z COVID-19. 

O oddziaływaniu gospodarstwa rolnego na środowisko naturalne i klimat nie przesądza jego wielkość. Jak podkreślają autorzy raportu „Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne” to właśnie gospodarstwa o większej powierzchni oraz skali produkcji, mające możliwości stosowania różnych nowoczesnych rozwiązań, mogą mniej przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska niż gospodarstw mniejsze.

Copa-Cogeca podała nazwiska pięciu finalistek VI edycji Nagrody za innowacje dla rolniczek – zorganizowanej przy wsparciu Corteva Agriscience. W tym roku celem Nagrody jest ukazanie, w jaki sposób rolniczki wspierają rozwój nowych modeli biznesowych, a także jaką rolę odgrywają w podejmowaniu najważniejszych wyzwań przed jakimi stają rolnictwo i leśnictwo, związanych z działaniami w zakresie klimatu.

11 lutego 2021 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, spotkał się z ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce Frédériciem Billetem, Spotkanie miało na celu omówienie stanu i perspektyw współpracy polsko-francuskiej na szczeblu politycznym i eksperckim. 

Walentynki ściśle wiążą się z kwiatami, bo to właśnie za pomocą nich wyrażamy nasze uczucia i emocje. Operatorzy sektora kwiatowego (producenci krajowi jak i importerzy) są przygotowani na to święto. Oferta bardzo bogata gatunkowo, różnorodna i dopasowano na każda kieszeń. Na Rynku Hurtowym w Broniszach dostaniemy zarówno kwiaty cięte jak i rośliny doniczkowe. Wiadomo, iż prym wiodą róże, bo to symbol miłości.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tłusty czwartek i będące jego nieodłączną częścią pączki, to jedna z najbardziej znanych polskich tradycji. Obecna jest w naszej kulturze już od czasów renesansu. Wówczas były one jednak mniej puszyste, a w środku niektórych czekał mający przynosić szczęście orzech lub migdał. Dzisiejsze pączki to wysmażone ciasto drożdżowe najczęściej pokryte lukrem, a także… całkiem niezły biznes – szczególnie w ostatni czwartek karnawału.

Polska jest największym dostawcą pieczarek na unijne rynki. Okazuje się jednak, że sami jemy ich bardzo mało. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do takiej wysokości, aby zabezpieczyć potrzeby rolników.  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w sprawie udzielenia pomocy dla producentów trzody chlewnej. Sprawdź!

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki o pilne uregulowanie kwestii dochodzenia odszkodowań łowieckich powstałych do czasu wyłonienia dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”. 

Jagnięcina Podhalańska w 12 odsłonach to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Jagnięcina Podhalańska, którą Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął w 2020 roku w porozumieniu z Gminą Kościelisko.

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu kolejnych ognisk ptasiej grypy - tym razem w woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem według danych CEPiK, dotyczącym sprzedaży ciągników w pierwszym miesiącu nowego roku.

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. poinformował o transakcjach zawartych w styczniu 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach kursu jednolitego, sprzedano łącznie 2 350 ton pszenicy w klasie B, zawierając 6 transakcji. 

Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Ministerstwo Rolnictwa zaprasza do zapoznania się przewodnikiem „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego", przygotowanym przez resort. Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził podział rynku przez producentów pasz dla zwierząt - zmowa ograniczyła swobodę wyboru produktów rolnikom i sprzedawcom preparatów mlekozastępczych. Spółka Polmass otrzymała karę wysokości 2,5 mln zł. Drugi uczestnik niedozwolonego porozumienia – Agro-Netzwerk Polska – uniknął sankcji poprzez współpracę z Urzędem w ramach programu leniency.

Niewielkie wzrosty cen skupu tuczników dalej nie satysfakcjonują rolników - informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Sprawdzamy aktualne stawki! 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy przypadek padnięcia przeżuwaczy należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Do wydarzenia doszło w miniony piątek. Dzik przedostał się na teren posesji, a następnie rozbił drzwi tarasowe i wbiegł do domu. Zwierzę zraniło mieszkająca tam kobietę…

Jak się okazuje, choć do wapnowania gleb przysługuje dofinansowanie, wielu rolników nie otrzymało wsparcia pomimo tego, że wnioski złożone zostały więcej niż pół roku temu.

Agroleśnictwo może okazać się najważniejszą działalnością innowacyjną w obecnym czasie. To sposób użytkowania ziemi łączący pielęgnację drzew i krzewów leśnych z działalnością agro- i zootechniczną na tym samym terenie, uwzględniający jednocześnie lub w następujących po sobie okresach ekonomiczne, ekologiczne i kulturowe funkcje tego terenu. Dlatego może być jednym z wariantów rolnictwa zrównoważonego, o którym tak wiele mówi się obecnie.

Producenci mleka mogą być zadowoleni - rok 2020 był dla nich wyjątkowo łaskawy. Rok 2020 był rekordowy zarówno pod względem skupu mleka jak i cen.

Na rynku polskim obserwujemy nietypowe zjawisko - pomimo znacznie rosnących cen zbóż, które są w tej chwili nawet o 25% wyższe niż przed rokiem, ceny mąki rosną znacznie wolnej. Czy jest to związane z faktem, że większość skupowanego zboża nie jest przeznaczona na przetwórstwo, ale na eksport.

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy przygotował analizę aktualnej sytuacji dotyczącej ptasiej grypy na terenie Polski. Analizę wykonano zgodnie z danymi aktualnymi na dzień 25 stycznia 2021 r.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej nowego systemu oznakowania wartości odżywczych na przodzie opakowań żywności. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru szesnastu nowych odmian roślin pastewnych: trzech odmian roślin bobowatych grubonasiennych, siedmiu odmian soi, trzech odmiany roślin bobowatych drobnonasiennych i trzech odmian roślin wiechlinowatych.

Miniony sezon przypomniał nam, że Polska jednak leży w strefie klimatu umiarkowanego i zdarzają się u nas lata chłodne i deszczowe. Warto o tym pamiętać decydując o zakupie odmian kukurydzy do wysiewu, że warte rozważenia są nie tylko odmiany o wysokim FAO.

Zakończył się ważny etap w pracach nad dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. – Podpisałem dwa dokumenty bilateralne z Generalną Administracją Celną ChRL określające warunki eksportu do ChRL kolejnych grup polskich produktów: mąki oraz produktów mlecznych z przeznaczeniem na pasze – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

 

Już ponad 350 przypadków ASF u dzików zarejestrowano w bieżącym roku. Na udostępnianej przez Głównego Lekarza Weterynarii aktualnej mapie przypadków prym wiedzie województwo lubuskie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami Związku Podhalan w Polsce. Rozmowy dotyczyły wypasu kulturowego, m.in. w kontekście prac nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach poinformował o kolejnych pozytywnych wynikach u norek na obecność SARS-CoV-2 z fermy w powiecie kartuskim.

Pomorska Izba Rolnicza proponuje, aby w Polsce, podobnie jak we Francji, chronić zapachy i hałasy wsi poprzez tzw. ustawę o ochronie sensorycznego dziedzictwa wsi.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny w 2021 r. Potwierdzono je u lisów i żbika.

Przerób rzepaku w 2020 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 3,15 mln ton wobec 2,96 mln ton nasion w 2019 roku. Tym samym ubiegłoroczny rekord zrzeszonych w PSPO zakładów został po raz kolejny pobity (o 190 tys. ton), co było możliwe dzięki większej krajowej podaży rzepaku. Polska bowiem jako jedyny znaczący jego producent w Unii Europejskiej zwiększyła poziom krajowych dostaw, co potwierdza duże zainteresowanie rolników tą uprawą, dzięki czemu pozostajemy w ścisłej europejskiej czołówce producentów oleju rzepakowego.

Sekretarz stanu Anna Gembicka odwiedziła dwie nowo przejęte szkoły rolnicze w Bielicach i Samostrzelu (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego). Szkoły te od 1 stycznia 2021 r. uzupełniły sieć szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie Minister prowadzi 59. szkół rolniczych w kraju, w tym 7. w województwie kujawsko-pomorskim.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o zmianę przepisów i wprowadzenie odszkodowań dla hodowców, którzy są zmuszeni zlikwidować hodowle. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu aż 5 nowych ognisk ptasiej grypy. Do wybicia trafiły kolejne tysiące ptaków hodowlanych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła.

„Stop Smog” - to rządowy program mający na celu poprawę jakości powietrza i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Kiedy rozpocznie się nabór wniosków dla gmin?

28 stycznia 2021 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE szóste już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Luty to tradycyjnie czas ubiegania się o dopłaty do paliwa rolniczego. Gospodarze powinni pamiętać jeszcze o kilku innych terminach i możliwości składania wniosków o dofinansowania. 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że na terenie województwa wielkopolskiego potwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy. Tym razem wirus pojawił się na fermie indyczek.

Tegoroczna ochrona roślin będzie wymagać od wielu rolników zupełnie nowej strategii. Wycofywane są kolejne substancje czynne. 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku zaprasza ogrodników na  szkolenie on-line poświęcone najnowszym rozwiązaniom technologicznym w szklarniach i tunelach foliowych

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, zaopiniowano wpisanie do Krajowego Rejestru kilku nowych odmian rzepaku ozimego i jarego.

Od 1 do 14 lutego 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

W nocy z soboty na niedzielę w jednym z gospodarstw w okolicach Włocławka doszło do groźnego pożaru... 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został poinformowany 30 stycznia 2021r. w godzinach popołudniowych przez dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach o potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u zwierząt futerkowych (norki) w Polsce.

Niewielkie wzrosty cen na krajowym rynku nie poprawiły sytuacji rolników - informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Tuczniki dalej skupowane są poniżej kosztów produkcji.

Grypa ptaków pustoszy stada drobiu w Europie, w tym towarowych kur niosek. Już tylko w samej  Polsce straty w pogłowiu kur niosek liczymy w milionach, a problemy przecież mają niemal wszystkie kraje europejskie - alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej luty nie będzie ciepłym miesiącem. W większości regionów Polski prognozowana jest...zima.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego zmieniają sposób swego działania. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zdecydował się na przygotowanie kursu on-line w sprawie zwiększenia retencji i powtórnego wykorzystania wody. 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Białymstoku ostrzega rolników przed oszustami podszywającymi się pod pracowników KRUS-u.

Nie mają powodów do zadowolenia hodowcy trzody chlewnej. problemy z opłacalnością produkcji są w całej Polsce. Powodem są nie tylko przyjeżdżające z Niemiec tuczniki, ale także bardzo wysokie ceny pasz.

Od 1 lutego, przy zakupie nawozów z azotanem amonu rolnik będzie musiał wypełnić oświadczenie, po co mu ten nawóz

Prokuratura Rejonowa w Ełku skierowała akt oskarżenia przeciwko mieszkance Ełku oraz jej kuzynce z Moniek. Kobiety są oskarżone o wyłudzenie unijnych dopłat do działek rolnych w wysokości ponad 300 tys. zł. 

Biedronka stawia na współpracę z lokalnymi polskimi producentami warzyw i owoców. Na koniec 2021 roku 90% sprzedaży tych warzyw i owoców, które są uprawiane w Polsce, będzie pochodzić od krajowych producentów, przy zwiększonym udziale dostaw od małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Będą oni mogli dostarczać produkty do najbliższego im centrum dystrybucyjnego Biedronki. Dzięki krótszej drodze z pola na półkę sklepową dostawy będą prowadzone w bardziej zrównoważony i przyjaźniejszy dla środowiska sposób.

Zmarzły rzepaki czy nie zmarzły? - zastanawiają się rolnicy. Choć silny mróz gościł u nas zaledwie kilka dni, jednak tak niskich temperatur nie notowano w Polsce od 10 lat. Trudno się więc dziwić obawom.

Żywność bez tajemnic – pełna informacja dla konsumentów – to cel paszportyzacji polskiej żywności. Już wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków: ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. 

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, nabyła dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln m3 biogazu rocznie. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, zakładającą budowę  efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączy od 1 stycznia 2022 r. do grupy szkół resortowych. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podpisał dokument, na mocy którego Powiat Łaski przekaże prowadzenie szkoły rolniczej w Sędziejowicach z województwa łódzkiego.

ARiMR informuje, że dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” zobowiązani są realizować dostawy dla klas szkoły podstawowej, a także dzieci uczących się w systemie zdalnym.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oddaje głos mniejszościom kulturowym żyjącym w Polsce. Jeśli jesteście przedstawicielami mniejszości kulturowej lub etnicznej albo żyjecie w regionie, który słynie ze swojej kulturowej odrębności i chcielibyście opowiedzieć o życiu wśród większości, NIKiDW czeka na Wasze zgłoszenia.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie pilnych działań w zakresie zarządzania populacją wilka. Rolnicy są zaniepokojeni tym, że zwierzęta coraz częściej pojawiają się na wiejskich drogach, polach, a nawet na terenie domostw. 

KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw zaopatrujący dotychczas sektor gastronomii w Polsce. Zobaczcie, jaka jest odpowiedź resortu w tej sprawie.

Sieć dilerska marki Kubota wzbogaciła się o kolejnego partnera handlowego w  południowo-zachodniej Polsce. Firma Kunert Sp. J. zastąpi na tym terenie dotychczasowego dilera marki Kubota, firmę Ambroży Sp. z o.o.

Tylko do 28 stycznia można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji chroniących przed suszą.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, zgodnie ze swoją deklaracją, kontynuuje rozmowy z przedstawicielami rolników. We wtorek spotkał się z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP poinformował, że samorządy gminne mogą składać wnioski o środki finansowe na budowę remiz strażackich.

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.     

1 lutego br. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach Programu „Rodzina 500+”. Wnioski można składać drogą elektroniczną. 

Już 23 gminy z woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego skorzystały z grantów na realizację mikroprojektów szkoleniowych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Nabór do 8. edycji konkursu grantowego „Gmina na czasie” realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej trwa do 10 lutego. 

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska nie wyklucza działań interwencyjnych w sektorze wieprzowiny. Jednocześnie przyznał, że trudno będzie przygotować rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim hodowcom. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu nowych ognisk ptasiej grypy w trzech województwach.

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morowe.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa możemy znaleźć wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych.

Ministerstwo Rolnictwa ustosunkowało się do propozycji wsparcia finansowego dla rolników, którzy stosują pasze bez dodatku GMO.

Rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 był trudny dla wielu branż, a w tym dla rynku owoców. 

Rynek tuczników w krajach unijnych pozostaje ciągle pod wpływem sytuacji w Niemczech. Około milion świń czeka w kolejce na odbiór przez niemieckie rzeźnie (ISN) - informuje POLPIG.

Z przeprowadzonego badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020” wynika, że 89% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Warto podkreślić, że w stosunku do poprzedniej edycji badania, które przeprowadzono w 2019 r. odsetek ten wzrósł o blisko 4%. 

21 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 stycznia 2021 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o interwencję w zakresie możliwości skupowych w okresie żniw przez państwową spółkę Elewarr, w celu zapobiegania obniżkom cen na rynku. Mamy odpowiedź resortu w tej sprawie! 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze swoimi prognozami wybiega w coraz dalszą przyszłość. Tym razem poznajmy przewidywania synoptyków na miesiące wiosenne: marzec, kwiecień i maj.

Strategia „Od Pola do Stołu” stwarza szansę dogonienia tego, co dzieje się w krajach zachodnich Wspólnoty. W tym kontekście trzeba zauważyć, że mleczarstwo jest liderem zarówno w produkcyjności, jak i eksporcie. Jako minister chcę służyć Państwu pomocą, chociażby w otwieraniu nowych rynków międzynarodowych – powiedział minister Grzegorz Puda.

Jak wyżywić świat w czasach pandemii i zmian klimatycznych? – to temat tegorocznego Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa, który odbył się 22 stycznia w formie zdalnej. W spotkaniu uczestniczyła sekretarz stanu Anna Gembicka.

Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje o wsparcie dla producentów ziemniaków jadalnych, którzy w minionym sezonie zostali poszkodowani przez sytuację związaną z pandemią COVID-19. 

Lasy Państwowe postanowiły rozszyfrować tajny kod, który czasem widujemy na drzewach. Na niektórych pniach namalowane są litery, czasem liczby, a czasem paski? Co oznaczają?

Przy pracach w gospodarstwie i budynkach inwentarskich najważniejsza jest rozwaga. Przekonał się o tym rolnik, który chciał naprawić tłumik w samochodzie, a spalił stojący w sąsiednim garażu kombajn.

Często zdarza się, że po zakończonym sezonie letnim zostają nam niewykorzystane sznurki, folie czy siatki. Tego typu materiały eksploatacyjne, których nie udało się do końca zużyć, warto jednak przechować na kolejny rok. Zwłaszcza, że przy odrobinie wiedzy, świetnie sprawdzą się przy kolejnych zbiorach, a my zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Co zatem warto wiedzieć na temat konserwacji materiałów w okresie przestoju prasy?

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian buraka pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego rejestru 20 nowych odmian buraka (18 odmian buraka cukrowego, w tym dwie typu „Conviso Smart” oraz dwie odmiany buraka pastewnego). 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Czas zimy to da wielu z nas także czas dokształcania się. Wszystko po to, by produkcja, ale także i handel produktami rolnymi były dla nas opłacalne. Warto więc sięgnąć po broszurę przygotowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pokazującą ,,Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności''.

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza na szkolenie on-line pod tytułem ,,Współpraca się opłaca, czyli jak rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w większych ilościach bezpośrednio konsumentom''. Szkolenie odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 10.00.

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Minister Puda odniósł się do wniosku KRIR o umożliwienie emerytowi dalszego prowadzenia gospodarstwa.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej poinformował, że w roku 2020 staliśmy się największym importerem prosiąt z Danii. "Nie jest to jednak zaszczytne 1 miejsce" - dodaje KZPPTCh.

Komisja Europejska od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

W następstwie niedawnego przyjęcia przez Komisję Europejską Rocznego Programu Prac na 2021 r., w zakresie polityki promocyjnej, z planowanym budżetem w wysokości 182,9 mln euro na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią, w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r., DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz CHAFEA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumenta, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności), jak co roku organizują dzień informacyjny (tzw. Infoday), tym razem jednak w formule ONLINE.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował, że w powiecie toruńskim znaleziono trzy martwe łabędzie, u których potwierdzono wirusa ptasiej grypy. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego rejestru 5 nowych odmian ziemniaka, w tym jednej skrobiowej.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to koniecznie zapisz się na bezpłatne seminarium dot. polskiej żywności na runku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GovTech Polska zorganizowali warsztat PROTOTYPOWANIE w ramach realizacji projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja polskiej żywności. Celem warsztatu było wskazanie funkcjonalności prototypu cyfrowego systemu gwarantującego efektywne identyfikowanie i monitorowanie produktów rolno-spożywczych.

21. stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22. stycznia Dzień Dziadka – możemy wtedy w wyjątkowy sposób wyrazić swoją wdzięczność, podziękować naszym seniorom za opiekę i wsparcie. Dziadkowie to ogromny skarb dla wnuków, których kochają najbardziej na świecie. A czy wiecie skąd wzięła się tradycja tych dni w Polsce?

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik wziął dziś udział w wideokonferencji z Komisarzem UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem. Spotkanie poświęcone było połowom na wodach Wielkiej Brytanii. 

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, a następnie złożyć odpowiedni wniosek. Termin coraz bliżej!

W ubiegłym roku po to dofinansowanie zgłosiło się ponad 40 tys. rolników. Wkrótce będą mieli okazję dołączyć kolejni chętni. W programie jest jednak kilka ważnych zmian.

We Francji odnotowano 264 przypadki grypy ptaków od listopada 2020 roku, głównie w regionie południowo – zachodnim. W ramach środków zapobiegawczych podejmowanych przez władze w gminach w Gers, Landes, Pyrenees – Atlantiques i Hautes - Pyrenees, zlikwidowano już ponad milion ptaków, głównie kaczek  - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie zaopiniował plany fuzji firm DeHeus iGolpasz S.A. Firmy rozpoczynają przygotowania do połączenia spółek.

Przejście szkół rolniczych pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju ma obecnie duże znaczenie dla rozwoju całego sektora gospodarki, jakim jest rolnictwo, a będzie także pozytywnie skutkować w przyszłości – podkreśliła sekretarz stanu Anna Gembicka podczas wizyty w szkole rolniczej w Nadrożu.

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wprowadziliśmy nowe działanie: „Wyjątkowe, tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID 19” – poinformował sekretarz stanu Ryszard Bartosik, podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy z AgroUnii zablokowali dziś rondo pod Strykowem (woj. łódzkie) przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Protestujący chcą kolejny raz zwrócić uwagę na "tragiczną sytuację polskiego rolnictwa", o której piszą w liście do Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Służby weterynaryjne na terenie powiatu inowrocławskiego potwierdziły wystąpienie ptasiej grypy w hodowli kur. To już trzecie ognisko tej choroby w woj. kujawsko-pomorskim. 

Cena pszenicy konsumpcyjnej wyraźnie pnie się w górę, zarówno na paryskiej giełdzie Matif, jak i w kraju. Stawka w portach przebiła już 1000 zł/t. Na wartości zyskują także inne zboża. 

 

Styczeń jest zwykle trudnym miesiącem dla branży wieprzowiny, co wyraża się w większej podaży żywca i mniejszej konsumpcji - informuje KZPPTCh.

KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2021 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.

Pojawienie się koronawirusa na świecie spowodowało wiele ograniczeń w życiu zawodowym, społecznym i w kontaktach międzyludzkich. Szansę na powrót do normalności daje szczepionka. Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk namawia do szczepień także rolników, zwłaszcza seniorów.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 18 stycznia 2021 r. ogłosił średnią krajową cenę skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. 

W ostatnich dniach temperatury w Polsce sięgają niemal -30 stopni Celsjusza, co zagraża życiu ludzi i zwierząt. Docierają do nas sygnały o wielu tragediach psów, kotów, innych gatunków, w tym zwierząt gospodarczych. Ich los jest w naszych rękach - przypomina IMGW.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego Rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych.

Tematem posiedzenia Podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie były szanse dla polskiego rolnictwa związane z propozycjami zmian do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy konopi siewnych i medycznych. 

Rosja zamierza od lutego wprowadzić podatek eksportowy na zboża - po to, by chronić własny rynek. 

Czy macie Państwo apetyt na owady? A może chcielibyście karmić owadami zwierzęta hodowlane? Deficyt białka powoduje, że rozważane są coraz to nowe propozycje. Czy wprowadzimy do naszej diety owady?

Przepisy się zmieniają i nie wszyscy się do nich zawsze stosujemy - często z powodu licznych zmian... Niemniej jednak są sprawy, które jakoś trzeba uregulować, a najgorszą możliwością wydaje się być likwidacja inwestycji. Tak jest w przypadku studni głębinowych.

Wiele wskazuje na to, że jedynym możliwym sposobem walki z chorobą jest... odstrzał.

Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski odpowiedział na pismo KRIR w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego.

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Małopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę, że wraz z Nowym Rokiem można znów rozpocząć przyznawanie pomocy de minimis. 

To ważna sprawa nie tylko dla doradców rolnych, ale przede wszystkim dla rolników. Okazuje się, że pomimo pandemii, takie szkolenia można organizować. Dlaczego?

Od 15 do 29 stycznia na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Dotyczy ono koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Wybór odpowiedniego ciągnika to jedna z najbardziej kluczowych decyzji, jaka zapada w gospodarstwie. Pewny i niezawodny sprzęt to w końcu podstawa pracy każdego rolnika, a także niemała inwestycja. Dlatego, aby wybrać najlepszy ciągnik, warto zasięgnąć opinii innych użytkowników. W zależności od potrzeb, prowadzonej produkcji czy klasy uprawianych gruntów, warto wiedzieć, który ciągnik okaże się optymalny. 

Zakończyła się 19. kampania cukrownicza Krajowej Spółki Cukrowej. W jej siedmiu krajowych cukrowniach skupiono i przerobiono 6,2 mln ton buraków cukrowych, z których wyprodukowano 820 tys. ton cukru. 

Polski Związek Producentów Roślin Rolniczych zwraca uwagę na to, że rolnicy mają obecnie coraz bardziej ograniczony dostęp do substancji czynnych, możliwych do stosowania w ochronie roślin rolniczych w naszym kraju. Ich liczba zmniejsza się z roku na rok. 

Według danych z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener, niemal 50% badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie. Niestety, mimo tak mocnej deklaracji, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. 

Policjanci z KPP w Garwolinie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kłusownictwo. Jeden z nich na terenie gminy Maciejowice zastrzelił łosia.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował o wykryciu drugiego ogniska ptasiej grypy na terenie województwa. Tym razem w powiecie inowrocławskim.

Świat mediów obiegła informacja o tym, że nasz najsłynniejszy, polski piłkarz zainwestował w nowy biznes. Jak udało nam się ustalić, „Lewy” swoje udziały ma w firmie biotechnologicznej. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o zasadach importu materiału szkółkarskiego, rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw i roślin sadowniczych po Brexicie. 

Od 14 stycznia 2021 r. osoby prowadzące gospodarstwo rolne, które są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w formie oprocentowanej pożyczki, mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Platforma Żywnościowa to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.

30 grudnia 2020 roku ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników starających się o dofinansowanie zakupu komputerów dla swoich dzieci. W biurach powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich wniosków, a łączna kwota dofinansowania, o które wnioskowali rolnicy wyniosła ok. 58,4 mln złotych.

W związku z tym, że obecna kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych upływa z dniem 31 maja 2021 r., z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 r., zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. 

Rząd Wielkiej Brytanii postanowił pójść na rękę rolnikom, którzy ponoszą ogromne straty w uprawie buraków cukrowych i zezwolić na stosowanie pestycydów zakazanych w UE. Są to środki, które zagrażają pszczołom. 

Producenci drobiu z całego świata narzekali w minionym roku na wysokie ceny pasz. Niestety wiele wskazuje na to, że w roku 2021, a przynajmniej na jego początku, zjawisko to może się utrzymać - prognozuje KIPDiP.

Wszyscy pamiętamy głośną aferę dotyczącą przestępczego procederu, do którego doszło w ubojni w Kalinowie pod Ostrowią Mazowiecką. Teraz mamy najnowsze informacje na ten temat!

Pogoda w tym tygodniu z dnia na dzień będzie robić się coraz bardziej zimowa. Dominować będą opady śniegu, okresami intensywniejsze, a temperatura będzie coraz niższa - ostrzega IMGW. Chłodne powietrze, które zacznie napływać nad Polskę w drugiej połowie tygodnia pochodzić będzie znad północnej Rosji. 

Dwa rozwiązania przyspieszające proces otrzymywania nowych odmian jęczmienia opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Pomijają one jeden z kluczowych etapów rozmnażania roślin, czyli zapłodnienie i kilkuletni cykl krzyżowań. 

Przed weekendem informowaliśmy o wyznaczeniu ptasiej grypy w województwie kujawsko-pomorskim. Niestety nowy tydzień przynosi wieści o zlokalizowaniu dwóch nowych ognisk.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z chargé d’affaires Ambasady Izraela w Polsce panią Tal Ben-Ari Yaalon. Rozmowa była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy polsko-izraelskiej w dziedzinie rolnictwa, a także nakreślenia dalszych planów jej rozwoju. 

Opłata za posiadanie psa została wprowadzona w Polsce w 1991 r. Taki podatek płaci się raz na rok, a jego wysokość ustala rada gminy. Górny limit opłaty podaje minister finansów. Ile wynosi w 2021 r.?

Lasy Państwowe poinformowały, że zakończono prace w nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w związku z budową ogrodzeń mających ograniczyć przemieszczanie się zwierzyny w związku z rozprzestrzenianiem się ASF (Afrykańskiego pomoru świń) z woj. mazowieckiego na woj. świętokrzyskie.

Bez ceł i ograniczeń ilościowych, ale będą kontrole.

W pierwszym tygodniu 2021 roku nie zanotowaliśmy większych zmian na europejskim rynku wieprzowiny. Stabilizacja cen skupu żywca na poziomie nie gwarantującym pokrycie kosztów produkcji spędza sen z powiek wielu rolnikom - alarmuje KZPPTCh.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z GovTech Polska kontynuuje cykl warsztatów w ramach projektu pn. Paszportyzacja polskiej żywności. 8 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie przybliżające określenie ram systemu efektywnego śledzenia i identyfikowania informacji o produktach rolno-spożywczych poprzez wymianę danych posiadanych przez instytucje publiczne w łańcuchu dostaw - „od pola do stołu”. 

Rok 2020 to czas próby zarówno dla mniejszych przedsiębiorców, jak i światowych koncernów. Pandemia COVID-19 sprawiła, że również John Deere musiał dostosować się do nowych realiów. Konsekwentna realizacja planów pozwoliła w roku fiskalnym 2020 amerykańskiemu producentowi zanotować znaczne wzrosty w sprzedaży dużych ciągników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych.

Grypa ptaków we Francji zbiera ogromne żniwa - liczba ognisk zbliża się do 100. Francuskie władze zapowiedziały, że w celu zahamowania rozprzestrzeniania wirusa grypy ptaków u drobiu będą prowadzone radykalne uboje prewencyjne, co doprowadzi do likwidacji – w sumie -  blisko 600 tys. sztuk drobiu.

W wielu programach telewizyjnych rolnik pokazywany jest jako osoba niezaradna życiowo, uwikłana w patologie i uzależnienia. Lubelska Izba Rolnicza apeluje, aby takie traktowanie rolników zmienić, bo jest ono szkodliwe i - przede wszystkim - nieprawdziwe.

Już wiadomo - zima jest i zapewne z nami zostanie przez kilka tygodni. Meteorologowie zapowiadają nawet, że w połowie stycznia może nadejść znaczne ochłodzenie. Czy to powód by obawiać się o kondycję ozimin?

Otrzymywanie dopłat bezpośrednich uzależnione jest od narzuconych odgórnie terminów agrotechnicznych, na które pogoda najczęściej nie ma wpływu. Jak się okazuje, w tym sezonie był problem z terminowym wysiewem poplonu ozimego.

Prezydent zawetował ustawę o działach administracji rządowej. Andrzej Duda nie jest przekonany co do przeniesienia nadzoru nad leśnictwem do ministerstwa rolnictwa. 

Służby weterynaryjne potwierdziły właśnie wystąpienie ogniska ptasiej grypy w woj. kujawsko-pomorskim (powiat grudziądzki). Na tym terenie jest to pierwszy przypadek od kilku lat. Gospodarstwo utrzymywało 11 tys. indyków.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" został wydłużony - poinformowała Halina Szymańska, prezes ARiMR.

CLAAS, jeden z czołowych producentów maszyn rolniczych na światowym rynku, zwiększył swoją sprzedaż w roku obrotowym 2020 o 3,7% – do 4,042 mld euro (rok ubiegły: 3,898 mld euro). Zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 158 mln euro (rok ubiegły: 136 mln euro), natomiast wolne przepływy pieniężne osiągnęły wyraźną nadwyżkę i wyniosły 308 mln euro (rok poprzedni: −138 mln euro).

Przedstawiamy najnowszy raport sprzedaży ciągników w grudniu 2020 r. opracowany przez CEPiK.

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Święta minęły, przyszedł czas, aby pożegnać drzewka choinkowe, które mamy w domach. Nie wiecie, co z nimi zrobić? Lasy Państwowe podpowiadają.

Mamy potwierdzone pierwsze ognisko ptasiej grypy w 2021 r. Zlokalizowano je w województwie lubelskim. 

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć. 

Wszystko na to wskazuje, że już niedługo trzeba będzie zgłaszać, czego używamy do ogrzewania domu. Dane te będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków do 1 MW. 

 

Zarząd Krajowej Rady wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań prawnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa.

Coraz więcej rolników zainteresowanych jest przyzagrodowym chowem gęsi. To świetny sposób na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. KSOW przygotował ciekawy cykl filmów, dzięki którym można dodatkowo zgłębić wiedzę w tym temacie. 

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka, organizowane 6 stycznia na ulicach wielu miejscowości w Polsce, ale także na świecie. W tym roku z powodu pandemii, orszaki muszą odbyć się w dosłownie symbolicznej formie. 

 

Rozpoczęły się dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o ważnym terminie dla producentów wina. 

Nadleśnictwo Chojnów poinformowało o niecodziennym znalezisku w lesie w okolicy Sękocina. Ktoś wyrzucił tam niesprzedane, osiatkowane drzewka choinkowe...

"Strażacy ochotnicy z gmin, które zwyciężyły w obu turach +Bitwy o wozy+, odebrali pojazdy ratowniczo-gaśnicze" – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker. To w sumie 65 samochodów o łącznej wartości 52 mln zł.

Od 1 stycznia 2021 r. na napoje z dodatkiem substancji słodzących została nałożona opłata cukrowa. Rząd chce w ten sposób wpłynąć na decyzje zakupowe konsumentów i skłonić ich do ograniczenia spożycia tego rodzaju produktów. Nowa opłata ma pomóc w walce z plagą otyłości i cukrzycy. 

5 kolejnych szkół rolniczych dołączyło od 1 stycznia br. do istniejącej sieci szkół, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotychczasowi gospodarze, czyli samorządy powiatowe, przekazały ministrowi: 3 szkoły rolnicze z woj. kujawsko-pomorskiego – w Bielicach, Nadrożu, Samostrzelu – oraz szkołę rolniczą w Oleszycach w woj. Podkarpackim i w Szczecinie w woj. zachodniopomorskim.

Jak poinformowali organizatorzy, podjęto decyzję o odwołaniu wystawy MAZURSKIE AGRO SHOW 2021. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom w 2020 roku ok. 29 mld zł. Pieniądze te trafiły do rolników głównie w ramach płatności bezpośrednich, wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomocy krajowej oraz  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo. 

Od 31 grudnia 2020 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia ARiMR oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. 

W 2020 r. wpływ na sytuację w polskim rolnictwie, oprócz warunków atmosferycznych, chorób zwierząt, miały również ograniczenia wprowadzane w celu przeciwdziałania globalnej pandemii koronawirusa. Obostrzenia determinowały sytuację podażowo-popytową na rynku produktów rolno-spożywczych oraz wywierały presję na ceny w całym łańcuchu dostaw żywności. 

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej fasola wielkokwiatowa powinna być uznana za uprawę, za którą przysługuje dopłata do upraw wysokobiałkowych. 

10 tysięcy złotych nagrody ufundowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu za wskazanie podpalacza Dębu Rzeczypospolitej. 

Gospodarowanie w pobliżu terenów o chronionej przyrodzie nie jest łatwe. Przekonali się o tym niedawno rolnicy z Podlasia, którym zakazano udrażniać rowy na obszarach Natura 2000.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza sieci handlowe pod kątem wstecznego ustalania rabatów dla dostawców produktów rolnych.

Zdecydowana większość nie praktykuje postanowień noworocznych. Nie upatrujemy w nich szansy na realne zmiany. Kojarzą się z szybkim wypaleniem i zawodem. Wśród barier pojawia się poczucie niepotrzebnej presji i percepcja z góry przegranej walki. Według ekspertów Kantar realizujących „Narodowe Badania Konsumpcji Warzyw i Owoców” zmiana sposobu żywienia to złożony proces. Wolimy zaplanować zmiany na inny czas, ważny dla nas, ale pozbawiony noworocznej presji. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych z wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”.

Kiedy przychodzi Nowy Rok, kupujemy różne kalendarze, które wyznaczają rytm naszych kolejnych dni. Dziś wydaje nam się to oczywiste, a jak było kiedyś? Poznajmy historię powstania kalendarzy. 

Współcześnie sylwester kojarzy nam się z dobrą zabawą, balami i tańcami do białego rana. Chcemy pożegnać stary rok i przywitać nowy w dobrym humorze oraz w gronie bliskich osób. A jak było kiedyś, czy obchodzono ten dzień w szczególny sposób?  

Od 31.12.2020 r. zaczyna obowiązywać nowe prawo dotyczące zasad lotów dronami w całej Europie. Zobacz, co się zmieni!

Sprawa powinna być prosta - zużytą folię rolniczą powinno się dostarczać do specjalnych punktów, gdzie mogłaby być utylizowana lub myta do powtórnego wykorzystania...

Producenci rolni nie mają możliwości wiarygodnego potwierdzenia jakości swoich dostaw - uważa Lubelska Izba Rolnicza.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydzielono kwotę 250 mln zł, przeznaczoną dla gmin, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y. Premier ogłosił, kiedy ruszy nabór wniosków.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian do programu pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera przeznaczonego dla dzieci rolników. 

To prestiżowego konkurs organizowany przez Komisję Europejską, do którego można zgłaszać projekty poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Trudno się zgodzić z chińskim kalendarzem według którego 2020 był rokiem świni i dzika. Trzy najważniejsze wydarzenie silnie wpłynęły na hodowlę trzody, w tym dwa negatywnie - analizuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. 

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Do 28 stycznia 2021 r. trwa naborów wniosków o wsparcie inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy. Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o wprowadzenie obowiązku odbioru opakowań PCV, PPE – worki typu big bag i mniejsze przez podmioty wprowadzające tego typu produkty do obrotu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 17 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Michał Dubicki został mistrzem Europy w sportowym cięciu i rąbaniu drewna! Dwukrotny mistrz Polski, stając na najwyższym stopniu podium wyprzedził reprezentanta Belgii Koena Martensa oraz Czecha Martina Komárka. Tegoroczna rywalizacja w mistrzostwach Starego Kontynentu, odbyła się w wyjątkowej wirtualnej formule, a bój o złoto toczyli najlepsi drwale z czternastu europejskich państw. 

Unijne i krajowe ceny skupu żywca wieprzowego pozostają bez zmian - informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformowała, że Wojewódzki Inspektor może zezwolić handlowcom owocami i warzywami na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań.

Za kilka dni mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. 

Podczas wspólnej konferencji minister Grzegorz Puda i komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformowali o rekomendacjach do Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Końcówka tegorocznego grudnia jest cieplejsza niż jego pierwsze dni. W najbliższych dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 10 stopni w południowej Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W najcieplejszych regionach kraju uśpione oziminy się obudziły.

Sprawiedliwość, rzeczywiście - bywa nierychliwa. Jak informuje Polski Związek Pszczelarski, pszczelarze z gminy Biecz dopiero teraz otrzymają odszkodowanie za wytrute w 2010 roku pszczoły.

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W tradycji polskiej Boże Narodzenie zawsze było wyjątkowym czasem, przeznaczonym dla rodziny. Wspominamy wówczas przyjście na ziemię długo oczekiwanego Mesjasza – Syna Bożego.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził oficjalnie fakty, o których mówili nam rolnicy: ceny w listopadzie były niższe niż w październiku i niższe niż przed rokiem.

W ciągu czterech miesięcy geoserwis Susza 2020 odwiedziło 2514 użytkowników, którzy pobrali 6439 razy 11330 raportów. 21 grudnia 2020 r. geoserwis zakończył działanie operacyjne.

Wieczerza wigilijna to najbardziej uroczysta kolacja w przeciągu całego roku. Z tym dniem związane są liczne ludowe wierzenia i zwyczaje, niektóre z nich przetrwały nawet do dziś. Zabieramy Was teraz w małą podróż w czasie - na dawną, polską wieś. 

Początek wigilijnej wieczerzy poprzedza dzielenie się białym opłatkiem. Ta piękna, wielowymiarowa i symboliczna tradycja występuje obecnie tylko w kulturze polskiej. Nasycona jest głębokim przekazem, dotyczącym przede wszystkim zgodnego bycia razem, skłóceni ludzie nie zasiadają przecież do wspólnego stołu i nie dzielą się chlebem.

Wszyscy wiemy, że na wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście postnych dań. Potrawy te nieco różnią się w zależności od regionu Polski, ale pewien kanon jest niezmienny. Każdemu z dań przypisuje się określone znaczenie.  

Jak podała Wielkopolska Izba Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieni nazwę od Nowego Roku i stanie się Ministerstwem  Rolnictwa i Leśnictwa. 

 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowa okazja do wykorzystania polskich produktów do przygotowania potraw, które znajdą się na świątecznym stole. Praktycznie wszystkie dania, które tradycyjnie spożywamy podczas świąt jak: wigilijny barszcz czerwony, karp, śledzie, potrawy z kapusty, grochu, grzybów, a także, pierogi i uszka czy też kompot z suszonych owoców mogą zostać przygotowane z produktów wytwarzanych przez rodzimych producentów. W świadomości Polaków rybą nieodłącznie związaną z tradycją wigilijnego stołu jest karp – świąteczna ryba, zwyczajowo goszcząca na wigilijnym stole w wielu domach. 

Dawniej jemioła uważana była za roślinę świętą - przypisywano jej magiczne właściwości. Wierzono, że jemioła ochroni dom przed złymi mocami i zapobiegnie nieszczęściom, a sprowadzi powodzenie i bogactwo. Jemiołę wieszano w domu nad wejściem, pod sufitem lub nad stołem. I trudno nam wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez jemioły. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. 

Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zawarcie w Krajowym Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 ekoschematu – biologiczne środki ochrony roślin w ogrodnictwie. 

Coroczny konkurs Tractor of the Year wzbudza wiele emocji wśród użytkowników maszyn rolniczych. Nic więc dziwnego, że na werdykt czekamy zawsze z zaciekawieniem.

Niezadowolenie rolników ciągle rośnie z powodu cen skupu utrzymujących się na nieopłacalnym poziomie. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie z GovTech Polska zorganizował warsztat WIZJA w ramach realizacji projektu pod roboczą nazwą Paszportyzacja polskiej żywności. To kolejne spotkanie mające na celu zbudowanie systemu identyfikacji polskich produktów rolno-spożywczych.

Okres zimowy to czas, kiedy powinniśmy zadbać o ciągnik. Wykonując posezonowy przegląd we własnym zakresie, możemy popełnić błędy lub zaniechania, które z kolei mogą skutkować awariami w trakcie sezonu. Jakie są najczęstsze pomyłki i jak ich uniknąć?

W efekcie współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Zagranicznym Biurem Handlowym (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dakarze zrodził się pomysł zorganizowania w siedzibie ZBH w Dakarze Festiwalu Polskich Jabłek, który miał miejsce w dniach 14-16 grudnia 2020 roku. 

450. polskich bohaterów, mieszkających w różnych częściach naszego kraju, otrzyma paczki świąteczne z produktami żywnościowymi oznaczonymi znakiem PRODUKT POLSKI.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu 46. w 2020 r. ogniska ptasiej grypy. Tym razem wirus dotarł do gospodarstwa w woj. zachodniopomorskim.

Zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w Komunikacie z dnia 15 października 2020 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady „Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19” pracownicy sektora żywnościowego tj. rolnictwa oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego powinni się znaleźć wśród priorytetowych grup objętych narodowymi programami szczepień państw członkowskich UE na koronawirusa Sars-COV2 - apeluje PSPO.

Polski Związek Łowiecki Poinformował, że  w ramach przedsięwzięcia „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń” otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19,8 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup chłodni do przechowywania tusz dzików pochodzących ze stref występowania ogniska wirusa ASF oraz pojazdów do ich transportu.

Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w tym roku wsparcie z ARiMR muszą do 31 grudnia 2020 r. wykorzystać środki finansowe. Z pomocy należy się jeszcze rozliczyć. Zobacz więcej!

Do 15 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

To nie jest dobra wiadmośc dla producentów ziemniaków, pomidorów, a nawet pszenicy. Unia Europejska podjęła decyzję o wycofaniu środków ochrony roślin zawierających mankozeb od 4 stycznia 2022 roku, co w praktyce oznacza ostatni sezon stosowania tych preparatów.

Zespół Badawczy złożony z przedstawicieli polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych, usługodawców oraz rolników wystosował prośbę z dotyczącą podjęcia pilnych działań zmierzających do zwiększenia skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w liczbach tegoroczne plony. Okazuje się, że był to urodzajny rok. 

Nie ma jednego uniwersalnego ciągnika, który potrafi poradzić sobie w każdych warunkach pracy. Ale jeśli którykolwiek ciągnik jest najbliżej perfekcyjnego wykonania trudnego zadania, to właśnie CLAAS XERION. Maszyna występuje w kilku wersjach: z obracaną kabiną do pracy na silosie czy w lesie, z przestrzenią do zabudowania na ciągniku do rozlewu gnojowicy oraz od niedawna z technologią czterech gąsienic TS (Trac System), dzięki którym głęboka uprawa polowa, mozaikowatość gleb oraz pagórkowatość terenu nie stanowią kłopotu.

Jeśli decydujemy się na żywą choinkę w domu, warto kupić drzewko pochodzące z legalnej uprawy. Gdzie kupić?

Instytut Ochrony Roślin poinformował, że w połowie grudnia zaobserwowano na plantacji pszenżyta ozimego zniszczenia spowodowane przez larwy łokasia garbatka.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Ten nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada br., ale Prezes ARiMR Halina Szymańska podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru o miesiąc. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w związku z pandemią odnotowano spadek sprzedaży piwa. Czy więc chmielu w Polsce też produkuje się za dużo?

Rok 2020 zaskoczył wszystkich – z pewnością był wyjątkowy, pełen wyzwań i nieoczekiwanych sytuacji. Epidemia koronawirusa wpłynęła na każdy aspekt naszego życia, także na rolnictwo. Jakie są tego konsekwencje, czyli jakie wyzwania czekają polskie rolnictwo w 2021 roku? A może te wyzwania nie są związane z koronawirusem, lecz z innymi zjawiskami? Oto opinie czterech ekspertów z Instytutu Ochrony Roślin – PIB. 

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek zbiorów warzyw gruntowych w 2020 r. Okazuje się, że plony i zbiory wczesnych oraz średniowczesnych odmian warzyw były większe od tych z 2019 r.

16 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. zainaugurowały nową akcję promocyjną polskich towarów na kolei. Hasło PRODUKT POLSKI #KupujŚwiadomie pojawiło się na jednej z lokomotyw PKP Intercity. Lokomotywa jest jedną z trzydziestu nowych maszyn, które w ramach przeprowadzonych inwestycji trafiły w ostatnim czasie na polskie tory.

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent. 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu 2020 r. są o ok. 1,4% wyższe niż rok temu, wynika z analizy Banku BNP Paribas. Dla klientów to dobra wiadomość, różnica cen między grudniem 2019 i 2018 wynosiła bowiem blisko 7%. Za świąteczne zakupy być może zapłacimy nawet mniej niż przed rokiem. To efekt specyficznej struktury koszyka produktów, z których przygotowywane są dania na bożonarodzeniowy stół. Część z nich potaniała.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rąk harcerzy Światło przyjął minister Grzegorz Puda.

Dbałość o sprawy wsi i rolnictwa to dla mnie nie tylko jeden z najważniejszych tematów państwowych, lecz także kontynuacja misji zapoczątkowanej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział Andrzej Duda, który powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Przewodniczącym Rady został Jan Krzysztof Ardanowski.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra Grzegorza Pudy o zmiany w terminach stosowania nawozów w Polsce. Bo choć zmienia się klimat, terminy pozostają te same...

 

Jeśli podczas prac rolniczych na własnym polu znajdziemy jakiś interesujący przedmiot, który będzie zabytkiem nie możemy go zatrzymać. Prawo polskie wymaga, byśmy przedmiot ten oddali państwu. Jeśli go zatrzymamy - popełnimy przestępstwo.

Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła uwagę na ważny problem. Otóż w myśl obowiązujących przepisów, rolnik, który przechorował Covid pozostaje bez szans na rehabilitację po przebytej chorobie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzania  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uczestniczył w dniach 15-16 grudnia br. w obradach Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli. W części dotyczącej rolnictwa ministrowie omówili działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania oraz informowania odbiorców, konsumentów w tym zakresie.

Wykryto trzy nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, wszystkie w województwie wielkopolskim. W sumie od początku jesieni 2020 roku na krajowych fermach drobiu potwierdzono dziesięć ognisk HPAI. Do najnowszych zdarzeń doszło na dwóch fermach utrzymujących indyki i jednej fermie kur niosek.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę na fakt, że różne branże rolnicze są traktowane różnie. Jedni producenci rolni mogą liczyć na pomoc finansową związaną z Covid, inni nie. Dlaczego?

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wydłużony termin na składanie przez producentów świń wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF. Pierwotny termin, na ich złożenie upłynął 1 grudnia br.

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, można składać wnioski na nawadnianie w gospodarstwie rolnym .

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyzwyczaił nas do swoich eksperymentalnych prognoz długoterminowych. Najnowsza prognoza mówi o zbliżającym się Nowym Roku i styczniu. Ma być cieplejszy, niż to wynika ze średniej wieloletniej.

Jak informuje UOKiK spółka Jeronimo Martins Polska miała w nieuczciwy sposób zarabiać kosztem dostawców produktów spożywczych.

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. 

Noce z niewielkimi przymrozkami i o kilka stopni cieplejsze dni to idealna pogoda na hartowanie ozimin. Na razie pogoda rolnikom sprzyja.

Często zachęcamy do spożywania miodu i innych produktów pszczelich - mają bowiem udowodnione właściwości wspierające zdrowie. Jeśli jednak decydujemy się na zakup miodu w sklepie, musimy liczyć się z tym, że będzie on pochodził z Ukrainy.

Coraz częściej rolnicy skarżą się na zniszczone przez motocyklistów lub kierowców quadów pola. Podobne przypadki zdarzają się także w lesie. Okazuje się, że kierowców traktujących użytki zielone jako poligon doświadczalny można poskromić. 

Choć w rolnictwie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 praktycznie nie ma, to jednak zamknięcie takich działów gospodarki jak restauracje czy stołówki powoduje, że producenci rolni nie mają gdzie sprzedać drobiu, mięsa wieprzowego, a nawet ziemniaków czy owoców. 

Słowo bioróżnorodność w ostatnich miesiącach słyszymy nawet kilka razy dziennie. To jeden z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu. Ale - jak zwraca uwagę samorząd rolniczy z Pomorza Zachodniego - niezbędne są dopłaty do cennych terenów nieużytkowanych rolniczo.

Jak informuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), rok 2020 był bardzo dobry dla hodowli ziemniaka. Plony były najwyższe od 3 lat, a w przypadku uprawy odmian wczesnych nawet od czterech lat.

Nowinki technologiczne, know how oraz spora dawka motywacji – to trzy filary nowego wydarzenia w kalendarzu branży rolniczej: pierwszego Polskiego Kongresu Rolniczego, który odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2021 w Poznaniu. 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza na szkolenie on-line ,,Zastosowanie lamp LED w uprawie roślin ogrodniczych''. Zgłosić trzeba się najpóźniej do poniedziałku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę środków finansowych, przewidzianych w budżecie PROW na lata 2014-2020, dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.  Pieniądze przekażemy na konta rolników do końca roku – informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR. 

Rolnicy, którzy gospodarują na obszarach cennych przyrodniczo, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2020 r. 

Ministra Rolnictwa Carola Schouten potwierdziła, że ostatnie cztery fermy w Holandii, na których były jeszcze trzymane norki, są już puste.

Główny Urząd Statystyczny w najnowszym raporcie o ochronie środowiska alarmuje o stanie zakwaszenie polskiej ziemi. 

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawił, podczas spotkania w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych, działania aktualnie podejmowane przez resort, zwłaszcza związane z przygotowaniami do nowej Wspólnej Polityki Rolnej. O przyszłości WPR rozmawiał także z Prezydium Porozumienia Rolniczego i przedstawicielami organizacji, które są członkami COPA-COGECA.

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej przedstawił najnowsze badanie koniunktury w rolnictwie. Wyniki w IV kwartale wskazują, że w gospodarce narastają pesymistyczne nastroje i niepewność. 

Polacy nie wyobrażają sobie świąt bez karpia na wigilijnym stole. Co ciekawe, jesteśmy też największym producentem karpia w Europie. W gospodarstwach rybackich trwają właśnie odłowy.

W dniach od 1 do 23 grudnia 2020 r. na terenie całej Polski przeprowadzane jest badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Rolnicy będą wypełniać ankiety online lub rozmawiać z ankieterami telefonicznie.

Główny Lekarz Weterynarii poinformowało o potwierdzeniu kolejnego ogniska ptasiej grypy. Kolejny raz wirus zaatakował gospodarstwo na Mazowszu.

- Jestem otwarty na dialog, o czym wielu rolników już się przekonało uczestnicząc w wielu spotkaniach – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapraszając posłów do kontaktowania się z ministerstwem.

Wyciągamy dłoń i symbolicznie chcemy spłacić dług wobec tych obywateli, o których zapomniano – powiedział podczas konferencji minister Mariusz Kamiński odnosząc się do gmin popegeerowskich, które otrzymają wsparcie w wysokości 250 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Minister rolnictwa wydał zgodę na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych, które chronią przed skośnikiem buraczaka. Chodzi o dwa preparaty – sprawdź! 

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej informuje o aktualnych prognozach rozwoju sytuacji w branży trzody chlewnej w najbliższych miesiącach. Sprawdź!

MLEKOVITA – największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej – kontynuuje swój dynamiczny rozwój, umacniając się na pozycji lidera.

Access2Markets to punkt dostępu do unijnych informacji handlowych. Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu i wiele innych przydatnych szczegółów. Oferuje kompleksowe informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług w handlu z krajami spoza UE.

Rusza druga edycja internetowych spotkań „e-seciowanie” po tym, jak pierwsza zakończyła się absolutnym sukcesem!

Na konta rolników do końca listopada wpływały zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Jak poinformowała Wielkopolska Izba Rolnicza, zgłaszali się do niej zaniepokojeni różną wysokością zaliczek rolnicy.

W krajowych notowaniach ceny skupu świń przestały spadać. Jest to jednak żadne pocieszenie dla producentów świń, skoro do każdej sprzedanej sztuki trzeba dołożyć - analizuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Informujemy, że ukazało się już ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji do realizacji w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020–2021.

Przedstawiamy raport sprzedaży ciągników w listopadzie 2020 r., według danych CEPiK. Okazuje się, że nie był to najlepszy miesiąc...

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu trzech nowych ognisk ptasiej grypy (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. Dwa z nich wystąpiły na fermach kur niosek, a jedno w gospodarstwie utrzymującym indyki.

Pomoc jest skierowana dla producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Sprawdź szczegóły.

Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem - informuje NFOŚIGW. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia br. nabór wniosków.

Grypa ptaków dotarła już do trzech województw w Polsce. W sobotę, 5 grudnia, lokalne służby weterynaryjne z województwa pomorskiego poinformowały o nowym ognisku HPAI w tym województwie. 

Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020 otrzyma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy konkurs „Tradycyjna Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Ozdabiacie swoje domy przed świętami? Wykonujecie sami lub w gronie rodzinnym ozdoby bożonarodzeniowe? Jeśli tak, to zróbcie zdjęcie wyrobom, z których jesteście szczególnie dumni i wyślijcie je. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Spotkania targowe, zwłaszcza te przed początkiem sezonu są przez rolników traktowane nie tylko jako możliwość kontaktów biznesowych ale także jako inspirację do własnej produkcji.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że tegoroczna jesienna pogoda rzepakowi nie służy. Na polach doświadczalnych w Winnej Górze stwierdzono wyraźne porażenie suchą zgnilizną kapustnych. I nie tylko.

Elektronika wkroczyła już na dobre do życia każdego gospodarza. Powstają jednak nowe aplikacje i programy, które mają ułatwić prowadzenie biznesu i monitoring tego, co dzieje się w naszym obejściu. Z tego powodu Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Poznaniu zaprasza rolników na szkolenie dotyczące właśnie tej tematyki. 

Powstała instrukcja nawożenia soi. Soja, jako roślina wysokobiałkowa, jest jedną z upraw, które są promowane w ostatnim czasie. Dlatego też wszystkich, którzy już uprawiają soję lub dopiero zamierzają to robić informujemy, że powstała instrukcja jej nawożenia.

Nadleśnictwo Radom informuje o zuchwałych kradzieżach stroiszu jodłowego. Jodły niszczone sa w taki sposób, że część gałązek z młodych drzewek jest odłamywana. Biorąc pod uwagę specyfikę drzewek, wiele z nich takiego wandalizmu po prostu nie przetrwa.

Główny Lekarz Weterynarii odniósł się do ostatniego wydarzenia, jakim było zablokowanie przez rolników z AGROunii transportu świń z Niemiec. Jakie są wyniki kontroli?

W centrali ARiMR rozstrzygnięty został etap ogólnopolski konkursu filmowego pod tytułem „Koło ARiMR w sercu wsi”. W finale rywalizowali zwycięzcy wojewódzkich etapów konkursu, wyłonieni przez poszczególne oddziały regionalne ARiMR. Patronat nad konkursem objęła Pani Halina Szymańska, Prezes ARiMR. 

W ramach realizacji działań resortu rolnictwa mających na celu wsparcie rozwoju współpracy handlowej w sektorze rolno-spożywczym zorganizowany został wirtualny polski pawilon z udziałem 10 firm branży spożywczej podczas tegorocznych targów Sial Middle East w Abu Zabi, które odbyły się w formule online w dniach 23-29 listopada 2020 r. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  interwencją dotyczącą problemu ze sprzedażą ślimaków i uruchomienia eksportu.

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw prowadzi badania dotyczące spożywania warzyw i owoców. Mogą być one cenne także dla producentów, bo pokazują trendy konsumenckie. Z badań wynika jednak jednoznacznie, że Polacy jedzą warzyw i owoców za mało.

Uznałem, że wyłączenie ze wsparcia rolników, którzy produkują świnie w cyklu otwartym, było niesprawiedliwe – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Sektor drobiarski w całej Europie postawiony jest w stan gotowości. Bezpośrednio z wirusem grypy ptaków zmagają się już hodowcy w trzynastu krajach europejskich - informuje KIPDiP. Wysoce zakaźny wirus poza wysoką śmiertelnością u ptaków dzikich powoduje ogromne straty ekonomiczne rozprzestrzeniając się na komercyjnych fermach różnych gatunków drobiu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych przy swoich cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w Grupie KSC. Koszt instalacji to ok. 2,2 mln zł.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Komisarza UE ds. Rolnictwa Pana Janusza Wojciechowskiego w sprawie możliwości szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych nagrodą za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych” za nowatorską i unikatową koncepcję - „Inicjatywę białkową COBORU”. 

W nocy 3 grudnia grupa rolników z Agrounii zatrzymała transport świń z Niemiec. Gospodarze mówią, że zwierzęta były przewożone w skandalicznych warunkach, prawdopodobnie bez stosownych dokumentów, a miały trafić do zakładów mięsnych w woj. wielkopolskim. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i  obszarowych z PROW za rok 2020. Na konta polskich rolników przekazała łącznie ponad 12,5 mld zł.

Kolejny atak grypy ptaków w Polsce. Tym razem wirusa wykryto w województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, na fermie indyków.Tak spora odległość między pierwszym i drugim ogniskiem grypy ptaków w naszym kraju w tym sezonie jesienno – zimowym sugeruje, że powinniśmy w najbliższych dniach oczekiwać kolejnych zgłoszeń występowania HPAI na terenie kraju – alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Najnowsze szacunki Komisji Europejskiej potwierdzają słabe zbiory zbóż w UE, ale rekordowe w Polsce. Sprawdźcie szczegóły.

Rozpoczęły się prace związane z organizacją Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 (KPD 2021). W wideokonferencji inaugurującej te działania, uczestniczyła sekretarz stanu Anna Gembicka, która pełni rolę przewodniczącej Rady Programowej KPD 2021. Gospodarzem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Miesięcznik „Wieś Kujawsko-Pomorska” KPODR w Minikowie został doceniony przez jury konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawił działania planowane do realizacji przez resort rolnictwa na rzecz wspierania ważnej i bardzo perspektywicznej branży, jaką jest sektor wołowiny.

Panująca epidemia spowodowała, że na wiele branż nałożono obostrzenia. Nie ominęły one gospodarstw agroturystycznych. Ci, którzy chcieli spędzić święta w wiejskiej chacie, muszą niestety zmienić plany.

Burak ćwikłowy jest popularnym warzywem uprawianym w Polsce. Krajowe zbiory kształtują się na poziomie 281–375 tys. ton, co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w unijnej produkcji buraka ćwikłowego. Udział Polski w 2019 r. w produkcji UE wyniósł 35%.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Klimatu w sprawie realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Usuwania folii rolniczej". Izby Rolnicze uważają, że powinien ob być kontynuowany w 2021 r., jednak na nowych zasadach. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie oraz opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Badania prowadzone przez naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dają odpowiedź na pytanie, czy wykryty w Polsce szczep wirusa H5N8 jest groźny dla konsumentów i nie zagraża zdrowiu publicznemu.

Jak się dowiadujemy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia rządowego funduszu dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. 

Przed okresem świąt wzrasta popyt na żywe ryby. Główny Lekarz Weterynarii przypomina o dobrych praktykach w postępowaniu z nimi. Sprawdźcie szczegóły!

Od 30 listopada do 24 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

W 48 tygodniu na unijnych rynkach cena skupu tuczników spadła od 4 do 9 centów za kg (wbc) - alarmuje KZPPTCh. Głównym powodem jest pandemia Covid-19. Zamknięte restauracje, brak imprez masowych, reżim sanitarny wprowadzony w zakładach mięsnych i niewystarczająca liczba pracowników na liniach przetwórczych składają się na kryzysowy obraz branży.

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020.  W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji  zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.  

Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów, określający stawkę zwrotu podatku akcyzowego od każdego litra oleju napędowego, który wykorzystają do produkcji rolnej. Sprawdź szczegóły.

Podkarpacka Izba Rolnicza poinformowała, że przygotowywane jest rozporządzenie ministra rolnictwa o tym, by szkolenia w zakresie środków ochrony roślin robić w formie wideokonferencji.

Kampania „Moc Polskich Warzyw” nie zwalnia tempa. W ramach projektu powstał cykl filmów z polskimi plantatorami, którzy opowiadają o produkcji polskich warzyw. Dzięki temu konsumenci mają okazję poznać tajniki upraw najpopularniejszych gatunków warzyw i dowiedzieć się więcej o pracy krajowych rolników. 

Prawo w Polsce zmienia się szybko i często jego nowelizacje powodują dodatkowe kłopoty tam, gdzie byśmy się tego nie spodziewali. 

Zza wschodnich granic nie płyną dobre informacje dla polskich producentów rolnych. Okazuje się, że nadal nie ma co liczyć na eksport polskich produktów do Rosji.

W Nadleśnictwie Wałbrzych zauważono, że w lasach wykopywane są tak zwane ,,biedaszyby''. W ten sposób mniej zamożna ludność chce pozyskać węgiel. Ale taki dół może się stać śmiertelną pułapką.

Sezon jesienny, podczas którego porządkujemy przestrzeń i przygotowujemy na zimę, już trwa, ale dzięki John Deere możemy już powoli myśleć o wiośnie. Amerykański producent maszyn rolniczych zaprezentował bowiem nowości wśród kosiarek samojezdnych. Nowe maszyny można już zamawiać u dealerów John Deere.

30 listopada w Kościele wspominamy św. Andrzeja. Jego kult był od dawna żywy w Polsce, a szczególnie w tradycji wiejskiego ludu. Dziś, tzw. andrzejki są popularne nie tylko na wsiach, ale także wśród mieszkańców miast. Zobaczmy, jakie zwyczaje wiązały się z dniem św. Andrzeja, i które z nich przetrwały do dziś.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała broszurę informującą o swojej działalności. Jadnak najważniejsze informacje to te, że jesteśmy coraz bardziej uważni - bowiem liczba wypadków w rolnictwie maleje.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza na szkolenie online pt.,,Ekologiczna produkcja owoców" w dniu 30 listopada 2020 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aż trudno w to uwierzyć. Nadleśnictwo Bolewice poinformowało o... prawdziwym podłożeniu świni. A w zasadzie o pozostawieniu świńskiego truchła w lesie.

30 listopada na Rynku Hurtowym w Broniszach odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Pandemia koronawirusa uświadomiła wielu z nas jak wielka jest liczba osób żyjących na granicy ubóstwa. 

Koncept dojarni MidiLine znany jest w Polsce już od kilkudziesięciu lat, nie był on jednak częstym wyborem polskich hodowców. Obecnie firma DeLaval posiada w ofercie nowoczesne rozwiązanie tego systemu w postaci hali udojowej typu DeLaval ML3100.

Jak prognozują eksperci Unii Europejskiej wraz z Unią Owocową, chaos i brak harmonizacji uregulowań prawnych dotyczących opakowań i ich recyclingu może prowadzić do marnotrawstwa żywności oraz utrudniać handel pomiędzy krajami UE. Eksperci opublikowali swoje stanowisko w odpowiedzi na mapę drogową Komisji Europejskiej dotyczącą „Przeglądu wymagań dla opakowań i innych środków zapobiegających powstawaniu odpadów opakowaniowych”.

Woda jest zasobem, o który będą toczyły się wojny - mówi rolnik, a zarazem jeden z autorów Ekspertyzy „Woda w rolnictwie”. Ta pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia. 

Na plantacjach roślin obserwuje się coraz więcej ślimaków, które wyrządzają ogromne szkody w uprawach. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o zlecenie prac naukowo-badawczych na temat masowego występowania oraz namnażania i sposobów skutecznego zwalczania ślimaków nagich. Mamy odpowiedź resortu w tej sprawie.

Farmy fotowoltaiczne mogą być budowane na gruntach rolnych. Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kryteriach, jakie bierze się pod uwagę przy wyborze właściwej lokalizacji. Sprawdźcie!

Podczas wspólnej konferencji prasowej Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, senatorowie demokratycznej większości oraz przedstawiciele samorządów, organizacji rolniczych i przedsiębiorców zaapelowali do rządu o zaniechanie weta wobec budżetu Unii Europejskiej.

Podczas dzisiejszej konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda omówił aktualną sytuację w zakresie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Polski. Odniósł się także do najnowszych wynikow badań na obecność koronawirusa u norek. 

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020. 

Rozbudowa instalacji nawozów w spółce ANWIL z Grupy ORLEN przebiega zgodnie z harmonogramem. Największa w regionie kujawsko–pomorskim i w historii firmy inwestycja, która zapewni ok. 100 nowych miejsc pracy oraz wzmocni polską gospodarkę, jest na 32 proc. poziomie zaawansowania. Według prognoz, zysk operacyjny EBITDA spółki po zakończeniu rozbudowy mocy produkcyjnych, które planowane jest na 2022 r., wzrośnie o blisko 245 mln zł rocznie.

Sytuacja polskich producentów drobiu jest dramatyczna! Ceny w skupie żywca kurcząt rzeźnych osiągnęły w tych dniach najniższe poziomy w najnowszej historii naszego drobiarstwa, a sprzedaż eksportowa mięsa, którego w Polsce jest zbyt dużo przynosi większości przedsiębiorstw drobiarskich straty – alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Przypominamy, że od 15 października 2020 r. jest możliwy import materiału siewnego roślin zbożowych z Ukrainy. Wprowadzona zmiana nie oznacza jednak, że import materiału siennego może być prowadzony bez konieczności spełnienia określonych wymagań.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” uruchomiło „ASAP Akademię” – platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym.

W miniony poniedziałek rolnicy powołali sztab kryzysowy. Jak poinformowano, powstał on ze względu na trudną sytuację, jaką mamy obecnie w polskim rolnictwie. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie kur niosek w Wielkopolsce.

Przedstawiciele kilku związków i federacji rolniczych apelują do przetwórców żywności o to, aby pamiętali o obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia. Zwracają się także do konsumentów, by zwracali większą uwagę na prawidłowe oznakowania podczas robienia zakupów. 

Hodowcy kwiatów z obawą patrzą w przyszłość. Właśnie rozpoczęli sprzedaż tegorocznych gwiazd betlejemskich. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na pomoc dla sektora rybnego.

24 listopada br. Gdański Uniwersytet Medyczny ogłosił wykrycie pierwszych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych w Polsce. 

Od 01.12.2020 r. producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Rolnicza folia dosłownie zasypuje wieś, bo gminy nie mają prawnego obowiązku, żeby ją zbierać. Firmy recyklingowe też nie chcą jej przyjmować, bo przerób się nie opłaca. 

O dramatycznej sytuacji na rynku żywca wieprzowego w Polsce informuje w najnowszym komunikacie Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Apeluje także o niezbędne wsparcie dla tego sektora.

Producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc o udzielenie pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2020 r. Od 16 października, kiedy to ruszyły ich wypłaty, przekazała do 23 listopada na konta polskich rolników 9,79 mld zł.

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii Europejskiej i zakończy się okres przejściowy. Oznacza to, że wymiana handlowa będzie się odbywała na zasadach dotyczących krajów trzecich – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej brexitowi.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje bezpłatne szkolenie online na temat rolnictwa ekologicznego. Warto skorzystać i wziąć udział. Sprawdź szczegóły.

W okresie od stycznia do września 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 25 070 mln EUR. Oznacza to wzrost o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. 

Mimo pandemii koronawirusa, trwają kontrole gospodarstw rolnych z zakresu IRZ. Izby Rolnicze wnioskowały o ich zawieszenie, jednak Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że takiej możliwości nie ma. Dlaczego?

Co sadzić w sadach, gdy jabłoni jest zbyt wiele, a wielu konsumentów woli owoce o bardziej egzotycznych nazwach? Może warto sięgnąć po dobrze u nas zadomowione owoce mało znane.

Pandemia wymusza zmianę naszych zachowań, być może na zawsze. Ogłoszona kilka miesięcy temu przez premiera Mateusza Morawieckiego ,,nowa normalność'' także w rolnictwie przynosi ogromne zmiany.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej alarmuje, że ceny mięsa spadają praktycznie z dnia na dzień. O niepokojącej sytuacji izba postanowiła poinformować ministra rolnictwa Grzegorza Pudę.

O ponad 2 tygodnie już są opóźnione zbiory kukurydzy na ziarno. W południowej Polsce nawet powyżej 50% zasiewów jeszcze stoi na pniu i czeka na zbiór. I – chyba jeszcze długo poczeka.

Czy to koniec hodowli zwierząt w klatkach?Organizacja End the Cage Age czyli ,,Koniec ery klatek''  zebrała 1,4 miliona podpisów zwolenników zaprzestania hodowli zwierząt w klatkach. Podpisy zostały przedstawione Komisji Europejskiej.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do ministra rolnictwa o przywrócenie możliwości polowań zbiorowych przez koła łowieckie. Okazuje się, że pogłowie dzików cały czas rośnie, co może przełożyć się na rozprzestrzenianie ASF.

18 listopada w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik dokonała wyboru najlepszych filmów drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne posiedzenie zostało przeprowadzone online.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty za opóźnienia w płaceniu rolnikom. Tym razem chodzi o spółkę, która dostarcza produkty do jednej z bardziej znanych sieci handlowych.

Komisja Europejska zaprasza wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych do włączenia się w badanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Mamy już do czynienia z serią zakażeń grypą ptaków w Europie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tym razem Szwecja zgłosiła ognisko zakaźnej choroby u drobiu. Wirus pojawił się na fermie indyków.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wzrosły przychody uzyskane z eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W okresie od stycznia do września 2020 r. wartość wyeksportowanych towarów rolno-spożywczych wyniosła 25,1 mld EUR i była o 1,6 mld EUR większa niż rok wcześniej (wzrost o 6,7%). Jednocześnie import do Polski osiągnął 16,5 mld EUR i był o 4,8% wyższy niż przed rokiem.

Instytucje kulturalne wciąż są zamknięte. Koronawirus nie słabnie, a na dodatek typowo jesienna pogoda coraz częściej zniechęca do wychodzenia z domu. Także i w tych trudnych okolicznościach Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi nie przestaje przybliżać swoim sympatykom wiedzy o folklorze, historii i kulturze ludowej. Od kilku tygodni NIKiDW organizuje konkurs „Ukryte w słowach”, w którym nagrody można zdobyć bez wychodzenia z domu!

ARiMR podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Kto może ubiegać się o to wsparcie?

W gniazdach bociana białego dochodzi do powstawania nowej gleby, a za proces ten odpowiedzialne są... same ptaki, które latami kumulują tam materię organiczną i nieorganiczną. Badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z UR w Krakowie i z PTOP. 

Gospodarstwa rolne (producenci produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych). Sprawdź szczegóły! 

Z problemem grypy ptaków mierzy się niemiecka branża drobiarska. Z analizy powiadomień generowanych przez niemieckie władze weterynaryjne do OIE wynika, że na terytorium Niemiec wysoce śmiertelną chorobę zakaźną ptaków powodują dwa podtypy wirusa grypy ptaków: H5N8 i H5N5.

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach odbywa się w dniach 18-24 listopada 2020 r. Celem tygodnia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt, wynikających z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się oporności na całym świecie.

Minął miesiąc od rozpoczęcia realizacji zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz niektórych instrumentów PROW za rok 2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatność ekologiczna, inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów). Według stanu na dzień 16 listopada br. łącznie z tego tytułu wypłacono ok. 10 mld zł, w tym ok. 9,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich. 

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Kilka dni temu poznaliśmy stawki dopłat do materiału siewnego. Są one niższe od tych ubiegłorocznych. KRIR wnioskuje więc o ich zwiększenie.

13 listopada 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłużający memorandum na zakaz stosowania komponentów GMO do produkcji pasz. Chodzi tu głównie o importowaną soję, która jest obecnie głównym składnikiem białkowym w paszach dla drobiu i świń.

Koronawirus zaatakował fermy norek w północnej Grecji. 

Konflikty pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich prowadzącymi działalność rolniczą a napływowymi mieszkańcami wsi często wynikają z przenikania się zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, co z kolei jest konsekwencją braku odpowiedniego planowania przestrzennego.

Podczas nieformalnej wideokonferencji ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja na wielu rynkach rolnych, spowodowana głównie pandemią COVID-19.

Zachęcamy do wzięcia udziału w opiniowaniu mapy drogowej, opublikowanej przez Komisję Europejską dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka poinformowała, że w grudniowej ocenie wartości hodowlanych dla polskiej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej będą brane pod uwagę nowe cechy. Sprawdźmy, jakie!

W związku z wnioskiem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, dotyczącym podejrzenia wystąpienia spekulacji i zmowy cenowej przy skupie jabłek do przetwórstwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Innowacyjne badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – PIB mogą w przyszłości realnie wesprzeć poprawę zdrowotności gleby i odbudowę oraz utrzymanie naturalnej bioróżnorodności ekosystemów rolniczych. Mogą też przyczynić się do zmniejszenia zużycia herbicydów.

"Komisja Europejska oczekuje wzmocnienia małych i średnich gospodarstw, a to się świetnie wpisuje w program rolny Prawa i Sprawiedliwość, który realizuje rząd" – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas konferencji prasowej po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Aktualną sytuację na rynku trzody chlewnej analizuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Niestety, mamy do czynienia z dalszymi spadkami cen skupu.

Podczas wirtualnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Prezydent RP Andrzej Duda odniósł się do kontrowersyjnej ustawy o ochronie zwierząt. „Ja się z tą ustawą absolutnie nie zgadzam. W wielu punktach jest absolutnie nieprzemyślana” - powiedział.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2020 r. Od 16 października, kiedy to ruszyły ich wypłaty, przekazała do tej pory na konta polskich rolników 8,7 mld zł.  

NFOŚiGW poinformował, że rekordowe prawie 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych, wpłynęło w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. 

W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mięsnych (głównie kiełbas), którą objęto 128 producentów.

Rolnik w czasie pandemii nie ma łatwo. Jak pokazują osobiste przykłady rolników, czasem przepisy sobie, a życie sobie. I bardzo wiele zależy od interpretacji przepisów przez urzędników.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował o tym, że warto przeprowadzić lustrację uprawy rzepaku. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o przygotowaniu eksperymentalnej prognozy pogody na grudzień.

Celem kampanii jest popularyzacja jedzenia karpia ze względu na jego liczne walory smakowe i zdrowotne. 

Europejski Zielony Ład i związana z nim rolnicza strategia ,,Od pola do stołu'' zaczną obowiązywać dosłownie za kilka miesięcy.

Maksymalne sumy ubezpieczeń rolniczych regulowane są przy pomocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt rozporządzenia, w którym znajdują się propozycje kwot na 2021 rok właśnie się ukazał i został skierowany do konsultacji społecznym.

Jury Konkursu na „Tradycyjne Przetwory i Potrawy z Gęsiny”, ogłoszonego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, wybrało laureatów w sześciu kategoriach konkursowych. 

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do zarzutów, jakie postawił mu w liście otwartym jego poprzednik - Krzysztof Jurgiel. 

Rada Związku Producentów Buraka Cukrowego przy KSC oraz Krajowa Spółka Cukrowa uzgodnili założenia do umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022.

Minister Grzegorza Puda podczas konferencji prasowej podsumował pomoc dla producentów chryzantem w związku z sytuacją epidemiologiczną. 

Plony winogron w 2020 r. są udane pod względem ilości i świetne pod względem jakości. W najważniejszych krajach produkujących wino zebrano ok. 160 mln hektolitrów. Przed koronawirusem byłaby to świetna wiadomość dla sektora, teraz jednak jest ona źródłem obaw w związku z sytuacją rynkową, handlem i rentownością winnic.

Resort rolnictwa zlecił testy norek na obecność zmutowanego koronawirusa. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał firmy, które zalegają z płatnościami swoim dostawcom do uregulowania zaległości.

Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

Od początku przyszłego roku polscy producenci drobiu i jaj mogą doświadczyć szoku związanego z niemal całkowitym brakiem dostępności pasz dla ptaków - alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Ochrona jakości powietrza, adaptacja do zmian klimatu i racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym m.in. innowacyjne technologie środowiskowe – to tematyka studiów podyplomowych, które będą mogły uzyskać wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach programu „Edukacja ekologiczna”, rozpocznie się 23 listopada br.

Minister Grzegorz Puda wziął udział w spotkaniu online z minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner i ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem. Rozmowy dotyczyły wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie i odbyły się z udziałem Głównych Lekarzy Weterynarii trzech krajów. 

W związku z doniesieniami duńskich służb weterynaryjnych dotyczącymi wykrycia u norek zmutowanego koronawirusa SARS-CoV-2 minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda niezwłocznie podjął konieczne działania, aby zapobiec nowym zagrożeniom.

 

Polska zaliczana jest do wiodących producentów gęsiny w Unii Europejskiej. W ostatnich latach notowany był dynamiczny wzrost pogłowia gęsi w Polsce. W latach 2016-2019 pogłowie zwiększyło się o 23%, do blisko 1,1 mln sztuk. 

Podczas spotkania zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. w Toruniu ustalono, że KSC przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów w roku gospodarczym 2020/21 w niezależnym laboratorium.

11 listopada to dla Polaków ważny dzień – Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę. To wyjątkowa okazja, do tego, by w szczególny sposób uczcić nasze Święto.

Jakież było zdziwienie policjantów, którzy zatrzymali do kontroli kierowcę peugeota. Po otwarciu bagażnika auta, okazało się, że znajduje się w nim 5 cieląt. 

Pandemia koronawirusa trwa. Rządzący wprowadzają szereg obostrzeń, a kontrole gospodarstw rolnych z zakresu IRZ nadal są przeprowadzane. Podlaska Izba Rolnicza interweniuje w tej sprawie. 

Zarząd KRIR wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Dla europejskich pszczelarzy po złym roku przychodzi następny. Rok 2020 ustanawia nowy negatywny rekord dla sektora z 40% spadkiem zbiorów miodu. Unia Europejska, która nie jest samowystarczalna, dostarczy tylko 64% miodu na rynek UE. Niekorzystne warunki klimatyczne dotknęły producentów miodu w większości państw UE, jako że okres kwitnienia był krótszy. Jest to kolejny cios dla sektora, który cierpi z powodu strukturalnych zakłóceń rynkowych, o których świadczy zmienność rynku mimo niskiego poziomu produkcji.

Przedstawiamy raport sprzedaży ciągników w październiku 2020 r., według danych z CEPIK.

MFiPR informuje, że 100 milionów złotych trafi do polskich firm pracujących nad nowymi technologiami w sektorze rolnym. Zakończył się nabór wniosków w konkursie Szybka Ścieżka „Agrotech”. O wsparcie unijne ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże firmy oraz konsorcja.

Jakie stawki dopłat do materiału siewnego w 2020 r.? Znamy kwoty! Sprawdź, czy otrzymasz pieniądze jeszcze w tym roku.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej analizuje, w jaki sposób ceny żywca wieprzowego w krajach unijnych są determinowane przez pandemię Covid-19 oraz ASF. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Od 7 listopada w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Między innymi limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Placówki kultury będą niedostępne dla publiczności. Ograniczona będzie także działalność galerii handlowych. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. W przestrzeni publicznej należy zasłaniać usta i nos, natomiast podczas prac gospodarskich czy zajmując się inwentarzem nie musisz zasłaniać twarzy. Sprawdź, co robić, gdy podejrzewasz u siebie koronawirusa oraz jakie są zasady kwarantanny i izolacji. 

Polski Związek Pszczelarski zaniepokojony jest brakiem refundacji dla pszczelarzy w bieżącym roku na urządzenia wielofunkcyjne do kremowania, dozowania i pompowania miodu. W tej sprawie Związek interweniował składając pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej apeluje o uruchomienie przez Rząd Polski W ramach Tarczy antykryzysowej dodatkowej pomocy dla producentów chmielu. Niskie ceny w skupie to efekt kryzysu, który wywołany jest trwającą pandemią koronawirusa COVID-19.

To są trudne czasy dla producentów rolnych - zauważają analitycy Banku PKO BP, którzy wskazują, że jednym z największych problemów są spadki notowań cen żywca.

W ostatnich latach warunki pogodowe często zmuszają rolników do zbioru zielonej paszy z pola w krótkim czasie. Dodatkowo susza wpływa na mniejszą liczbę pokosów i ilość zebranej paszy zielonej. Hodowcy zbierając mniejszą ilość paszy poszukują rozwiązań, które zapewniają jej wysoką jakość a szczególnie czystość już na etapach koszenie, przetrząsania, zgrabiania, zbioru. Wykonanie tych prac w wąskich oknach czasowych wymaga wydajnych i niezawodnych maszyn.

6 listopada 2020 r. Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli chryzantemy na grobach Żołnierzy – Bohaterów 1920 roku, spoczywających na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Zapalili również znicze pod pomnikiem poległych w obronie Warszawy podczas najazdu bolszewickiego 1920 r.

Wszyscy wiemy, że pszenica lubi długi dzień, ale... wiemy także, że nawet późno wysiana ozimina plonuje zazwyczaj lepiej niż zboże jare. Dlatego wielu rolników zastanawia się nad siewem pszenicy w listopadzie.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy jesienny konkurs pn. „Domowe przetwory
w kolorach jesieni konkurs na przepis ze zdjęciem”, którego celem jest dokumentacja tradycyjnych
i nowoczesnych domowych sposobów utrwalania żywności oraz ich szeroka popularyzacja. Pokażcie, jakie robicie przetwory na zimę! Dla autorów najciekawszy ch przepisów przewidziane są nagrody
pieniężne.

Jesień i czas pandemii można wykorzystać do zwiększenia własnych umiejętności i wiedzy fachowej. Pomocy szukać możemy w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej, sytuacja producentów żywca wieprzowego jest bardzo zła. Stawki na poziomie 3,5 - 4,2 zł/kg nie są w stanie pokryć kosztów związanych z produkcją.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwość stosowania nawozów azotowych do faktycznych warunków klimatycznych i pogodowych panujących w Polsce.

Nowy wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przekazał niedawno informację, że Prawo i Sprawiedliwość definitywnie rezygnuje z poprawiania kontrowersyjnej ustawy o ochronie zwierząt. Dodał także, że już wkrótce będzie ona pisana od nowa. Wielkopolska Izba Rolnicza ma jednak wiele wątpliwości co do tworzenia tego projektu.

Zarząd KRIR zwrócił się do Prokuratora Generalnego - Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu, dotyczącego oszustw popełnianych w ramach działalności Grupy Producentów Rolnych „Ziarno”.

Zarząd KRIR wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o jednoznaczne określenie, jaki system monitoringu warunków pogodowych będzie obowiązywał w najbliższym czasie. Resort udzielił odpowiedzi w tej sprawie.

Premiera najnowszego ciągnika John Deere to wydarzenie nie tylko wyjątkowe dla branży, ale też unikalne z innego powodu – nowe maszyny zostały zaprojektowane przy współpracy z designerami BMW z Kalifornii.

Po tym jak wykryto, że koronawirus przenoszony przez zwierzęta mutuje, Dania zdecydowała, że zlikwiduje cała hodowlę norek w kraju. Nakaz ten obejmie 17 milionów zwierząt. 

Ruszają prace nad planem rozwoju hodowli koni w Polsce, a także stworzeniem kompleksowego raportu o stanie hodowli wszystkich ras koni w naszym kraju.

KalendarzRolnikow.pl startuje z drugą edycją cyklu artykułów „Poznaj nasze KGW”! Twoje koło gospodyń wyróżnia się w okolicy szczególną aktywnością, prężnie działacie na rzecz społeczności lokalnej, odnosicie sukcesy, a może słyniecie z najlepszych wypieków? Pochwalcie się tym na łamach naszego portalu! Niech usłyszy o Was świat! Na koniec tej edycji odbędzie się wielki plebiscyt z nagrodami!

Komisja Europejska prowadzi do końca listopada konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Mają one na celu zebranie opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

Pozbawione opieki lisy w stanie agonalnym, rozrzucone zwierzęce zwłoki, lisy szukające pożywienia w stertach odchodów i wtulone w ciała zagryzionych lub padłych z głodu towarzyszy – taki widok zastali w piątek aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki na fermie lisów we wsi Durzyn pod Krotoszynem (woj. wielkopolskie). We współpracy z krotoszyńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (TOZ) udało się uratować 18 lisów – to największa interwencja na fermie futrzarskiej w Polsce.

Spółka Appol w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając znacząco płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy.

Oparty na chmurze system DataConnect, który umożliwia wymianę danych dotyczących maszyn między CLAAS, 365FarmNet i John Deere, jest już dostępny. Kolejni partnerzy ze swoimi platformami telemetrycznymi dołączą do rozwiązania Cloud-to-Cloud w późniejszym czasie.

Komisja Europejska uznała równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych, produkowanego na Ukrainie i urzędowo certyfikowanego przez organy tego państwa.

Krajowa rada Izb Rolniczych wnioskowała o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, czyli szkód spowodowanych przez zwierzęta. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, jakie są wytyczne Unii Europejskiej w tej sprawie.

POLPIG wystosował apel do ministra rolnictwa, w którym zwraca uwagę na pilną potrzebę nowelizacji ustawy o paszach, która umożliwia stosowanie komponentów GMO w żywieniu zwierząt tylko do 1 stycznia 2021.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz dzikich ptaków na terytorium Królestwa Niderlandów oraz u dzikich ptaków w Niemczech.

Złodzieje zwykle na początku typują gospodarstwa, a później pod osłoną nocy je okradają. Łupem padają sprzęty i maszyny rolnicze. Tak było ostatnio na terenie powiatu monieckiego, gdzie odnotowano cztery kradzieże z włamaniem.

Posiadacze chryzantem, ogrodnicy oraz sprzedawcy, mogą uzyskać pomoc za niesprzedane kwiaty, w związku z zamknięciem cmentarzy. Znamy szczegóły!

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej analizuje aktualną sytuację na rynku żywca wieprzowego.

Samorządowcy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, ale też zwykłe prywatne osoby – w każdej gminie znajdzie się ktoś, kto bezinteresownie działa, aby poprawić sytuację mieszkańców lub promować miejsce i tradycje lokalne. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi poszukuje liderów i aktywistów wiejskich. Jeśli znacie takie osoby lub organizacje napiszcie o nich, a Instytut przedstawi ich szerszemu gronu na łamach swojej witryny, zaprezentuje ich sylwetki i dokonania.

Policjanci sejneńskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który zniszczył pole obsiane zbożem. Jeżdżąc samochodem zdewastował zasiewy rolne. Okazało się, że uprawy należały do jego... szwagra.

Firma konsultingowa Interbrand przedstawiła właśnie najnowszy niezależny roczny ranking „Best Global Brands”, czyli zestawienie najcenniejszych marek świata. Wśród docenionych znalazł się John Deere, który uplasował się na 89. pozycji. Jest to jedyna marka z branży rolniczej obecna w zestawieniu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył w 32. Sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, która odbywała się w formacie wirtualnym. 

Zamknięcie cmentarzy spowodowało, że większość producentów kwiatów i handlarzy poniosła ogromne straty. Co prawda, Premier obiecał rządową pomoc i wsparcie finansowe za niesprzedane chryzantemy, jednak cały czas nie znamy szczegółów. AGROunia chce zjednoczyć wszystkich poszkodowanych zaistniałą sytuacją i zorganizować kolejny protest. Mówi się także o wystosowaniu pozwu zbiorowego.

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty. 

Od 30 października 2020 r. obowiązują zmienione warunki udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022". Sprawdźcie szczegóły.

Mamy odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szacowania szkód położonych na obszarach dwóch obwodów łowieckich.

Małgorzata Gośniowska-Kola została pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Nowy wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przekazał informację, że Prawo i Sprawiedliwość definitywnie rezygnuje z poprawiania kontrowersyjnej ustawy o ochronie zwierząt. Zapowiedział, że ustawa która wróciła z Senatu, nie będzie dalej procedowana.

Pierwsze dni listopada to czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy zmarłych. Obchodzimy wtedy Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Zobacz, jak uroczystości te kształtowały się w Kościele katolickim na przestrzeni lat. 

Techniczne przeglądy opryskiwaczy czy zaświadczenia o szkoleniu w zakresie środków ochrony roślin mają swój termin. Z uwagi na stan epidemiczny, nie zawsze jest możliwość ich odnowienia.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uważa, że dla wszystkich rolników niezbędny jest pakiet osłonowy chroniący rolników przed negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.  

Krzysztof Jurgiel, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego wuważa, ze przygotowywany podział pieniędzy unijnych jest niesprawiedliwy...

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała nagrodę „100% Polski Produkt” za markę „Polskie Przetwory”. Od teraz takie produkty marki jak keczupy, koncentraty pomidorowe czy soki produkowane przez Zakład KSC S.A. we Włocławku będą mogły być oznaczane logotypem „100% Polski Produkt”. Nagrodę dla marki „Polskie Przetwory” odebrał Radosław Zacharek, Dyrektor Zakładu KSC S.A. „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku.

Pierwsze dni listopada to czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy zmarłych. Obchodzimy wtedy Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Zobacz, jak uroczystości te kształtowały się w Kościele katolickim na przestrzeni lat. 

Analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz twierdzą, ze kolejny sezon z grypą ptaków w Polsce jest coraz bardziej prawdopodobny.

Zgodnie z obowiązującym obecnie memorandum na stosowanie soi GMO, ten strategiczny surowiec paszowy będzie można w Polsce stosować tylko do końca stycznia 2021 r. Czy minister Puda będzie skłonny wspierać producentów rolnych, bazujących na paszach GMO?

Jak poinformował resort rolnictwa, rolnicy warunkowo mogą nawozić do końca listopada, ale trzeba to uzasadnić.

Premier Mateusz Morawiecki w obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy powołał na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika.

ARiMR poinformowała o wprowadzeniu ważnej zmiany w programie dla młodych rolników. 

Minister Grzegorz Puda wystosował apel do rolników w związku z grypą ptaków. 

Inspektorzy OTOZ Animals poinformowali o wykryciu kolejnego gospodarstwa grozy. Znajdowały się w nim zwierzęta wygłodzone, padłe, w różnym stanie rozkładu. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmianie zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału dla młodych rolników. Sprawdźmy, o co dokładnie chodzi.

Standard PIM „Bez GMO” opracowany przez Polską Izbę Mleka jest pierwszym, polskim standardem, mającym na celu wsparcie polskiego przemysłu mleczarskiego oraz paszowego w realizacji wymagań ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów GMO.

Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt do Polski 25 kg środków chwastobójczych.

Na terenie budowy trzeciej linii nawozowej w ramach realizacji Projektu Rozbudowy Zdolności Produkcyjnych Nawozów w ANWIL S.A. pojawił się kolejny duży element, stanowiący część powstającej infrastruktury. To wysoki na 84 metry, biało-czerwony komin gazów resztkowych.

Zrobili tak, jak zapowiadali. Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczął się kolejny protest rolników. Dziś przybrał formę blokady ulic Warszawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wystosował specjalny apel do hodowców i producentów drobiu w sprawie wirusa grypy ptaków.

Barszcz Sosnowskiego ma zasłużoną złą sławę nie tylko w Polsce. To jedna z najbardziej niebezpiecznych i...plennych roślin. Czas jesieni Nadleśnictwo Resko wykorzystuje do walki z tą niebezpieczną rośliną.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o wypłacenie zaległej refundacji składek KRUS za osoby niepełnosprawne. Jednak z uwagi na wykorzystany krajowy limit pomocy de minimis, refundacja składek za niepełnosprawnych rolników z PFRON nie jest możliwa. 

Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej zapowiada, że krajowe restrykcje dotyczące pandemii Covid-19, ograniczające funkcjonowanie gastronomi, będą negatywnie oddziaływały na ceny skupu żywca.

Wpływ drugiej fali pandemii COVID-19 na gospodarkę jest niepewny. Wysoka liczba zakażeń i nowe restrykcje na pewno odbiją się na konsumpcji, utrudnieniach w eksporcie, czy spowolnieniu pracy w portach, a co za tym idzie, funkcjonowaniu sektora warzywno-owocowego. Jakie wyzwania przed nim stoją? Czy obostrzenia i ponowny, częściowy lockdown przyniosą ze sobą długofalowe skutki dla sektora? Unia Owocowa we współpracy z Freshfel określa dalszy wpływ pandemii na branżę.

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prawie 20 mln zł na zakup m.in. 400 chłodni do przechowywania tusz dzików pochodzących ze stref występowania ogniska wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Jutro odbędzie się kolejny protest rolników w Warszawie – zapowiada AGROunia. Tym razem ma polegać na zablokowaniu stolicy samochodami osobowymi. 

Weszły w życie nowe stawki za usługi i kontrole wykonywane przez Państwową Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowy cennik został określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Główny Urząd Statystyczny podał informacje o cenach skupu produktów rolnych we wrześniu 2020 roku. Okazuje się, że choć w sklepach ceny rosną, to w skupach jest taniej niż przed rokiem.

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 102 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń. Kolejny raz wirus zaatakował na Podkarpaciu. 

26 pażdziernika rusza nabór nowych wniosków! Można otrzymać do 500 tys. zł na małe przetwórstwo i do 100 tys. na rolniczy handel detaliczny. Sprawdź szczegóły!

Najpierw miały być w marcu, a potem z oczywistych powodów ich termin został przesunięty na listopad. Jednak już wiadomo, że AGROTECH 2020 nie odbędzie się.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg o wydłużenie z 9 do 12 miesięcy zezwolenia na pracę sezonową ze względu na to, że rolnicy w całym kraju mają trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa, w imieniu rolników, którzy zadeklarowali prowadzenie działania 2.1 dobrostan krów mlecznych i zobowiązani są dostarczyć w terminie od 16 do 31 października w formie elektronicznej do biura powiatowego ARiMR, rejestr wypasu.

W pierwszym tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom ponad 3 mld zł.

Nieuchronnie zbliżamy się do zimowych miesięcy, kiedy to większym zagrożeniem dla hodowli jest grypa ptaków niż ASF. Z tego powodu Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przygotowała apel do hodowców drobiu.

Nie wpuszczajmy ich do mieszkań, ale zabijać nie ma powodu - w całej Polsce w słoneczne dni pojawiają się masowo biedronki azjatyckie. 

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Sprawdź szczegóły. 

Każde gospodarstwo ma własne potrzeby wynikające z wielkości i rodzaju produkcji, ukształtowania terenu, żyzności gleb itp. Według danych AgriTrac polscy rolnicy najczęściej wybierają nowe ciągniki o mocach z zakresu 110–130 KM oraz 150–170 KM (6-cylindrowe). 110-130KM – 1612; 150-170KM – 823 - w tych przedziałach mamy do wyboru oferty od prawie 30 marek, a każda z nich proponuje różne opcje wyposażenia. Rolnicy największą uwagę skupiają na komforcie, bezpieczeństwie, wydajności oraz niskim zużyciu paliwa.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wskazuje, że dla kupujących jaja cena wciąż ma znaczenie.

Pandemia COVID19 i rosnąca w Polsce oficjalnie podawana liczba przeprowadzonych testów z pozytywnym wynikiem powodują, że wiele urzędów zamyka swoje drzwi dla mieszkańców.

Biała plamistość rzepaku jest często mylona z suchą zgnilizną kapustnych, dlatego eksperci z Instytutu Ochrony Roślin z Poznania próbki dokładnie przebadali i stwierdzili, że o pomyłce mowy być nie może.

Jak to się stało, że ciągnik wraz z dwoma przyczepami wypełnionymi ziarnami kukurydzy znalazł się w jeziorze? 

Przed nami kolejna zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na zimowy, czyli... śpimy dłużej. Wskazówki zegarków przesuniemy o godzinę do tyłu, z 03:00 na 02:00. Czy to już ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o uwolnieniu 60 gmin z tzw. „niebieskiej strefy”, a tym samym złagodzeniu restrykcji nałożonych na podstawie przepisów UE na sektor wieprzowiny, w szczególności hodowców świń.

Uprawa konopi na terytorium Rzeczypospolitej jest zabroniona. PIORiN przypomina jednak, że w ramach odstępstwa może być prowadzona na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wartość sprzedawanych za granicę towarów rolno-spożywczych z roku na rok rośnie, a tempo wzrostu eksportu przewyższa dynamikę wzrostu importu, co sprawia, że umacniamy pozycję Polski, jako eksportera netto. Nasze firmy branży rolno-spożywczej z powodzeniem konkurują już nie tylko na rodzimym rynku, ale także na całym świecie. Nawet w czasie pandemii koronawirusa skutecznie walczą o udział w rynkach zagranicznych.

Potrzeba wymiany części wynikająca z ich eksploatacji lub awarii – to zdarza się w maszynach najwyższej klasy. Od tego, w jaki sposób zaopiekujemy się w tym newralgicznym momencie maszyną, zależy nie tylko stan naszego portfela, ale też jej żywotność i cena na rynku wtórnym. Zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył w obradach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywały się w Luksemburgu w dniach 19-20 października. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa o zlecenie prac naukowo-badawczych na temat masowego występowania oraz namnażania i sposobów skutecznego zwalczania ślimaków nagich, które występują na terenie całego kraju.

Przyczepy wielozadaniowe to wyjątkowe narzędzie do pracy, które świetnie sprawdzają się w szerokim zakresie zadań specjalnych. Unikalne rozwiązanie – modułu cięcia i załadunku przyczepy, pozwala jeszcze sprawniej współpracować maszynie z sieczkarnią polową.  Umożliwia to jej wykorzystanie w pracy o każdej porze roku. Na przykład przyczepa CARGOS marki CLAAS może służyć jako przyczepa samozbierająca przy zbiorze trawy, lucerny i innych roślin odkładanych w pokos, czy też jako przyczepa do transportu sieczki z kukurydzy, biomasy lub drewna energetycznego.

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

16 października br. obchodziliśmy 41. Światowy Dzień Żywności. Ustanowione w 1979 roku przez ONZ święto ma na celu przybliżanie tematu globalnych problemów żywnościowych, w tym walki z głodem i niedożywieniem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa włączył się w to wydarzenie, które ma na celu budowanie świadomość konsekwencji marnowania żywności w społeczeństwie.

Informacja sprzed ostatniej chwili! Michał Kołodziejczak – lider AGROunii został zatrzymany przez policję. Brał udział w proteście rolników i blokadzie drogi w okolicy Środy Wielkopolskiej.

Od wczesnych godzin porannych rolnicy blokują drogi w całym kraju. Mamy listę utrudnień.

Cele zaproponowane przez Komisję Europejską w kontekście Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej wymagają silnych zachęt finansowych dla rolników, co umożliwi upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce. KRIR ma swoje propozycje, z którymi zwróciła się do ministra rolnictwa.

FAO skorygowała w dół prognozy produkcji dla światowego rynku zbóż w roku 2020 pozostawiając je nadal na rekordowym poziomie. Zobaczcie, jak przedstawiają się prognozy analityków.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk tej choroby na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.

KOWR przypomina, że upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi planował organizację kilku jesiennych spotkań promujących kulturę ludową, jak Święto Chleba czy koncerty w ramach akcji „Kultura na ludowo #wspieram”. Niestety sytuacja epidemiczna wymusiła modyfikację tych zamierzeń. Nie oznacza to jednak, że NIKiDW ustaje w wysiłkach i próbach przybliżania wszystkim zainteresowanym wiedzy o folklorze, historii i tradycjach ludowych. W najbliższym czasie działania zostały przeniesione do sieci.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienia stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

Jak udało nam się ustalić, była szefowa Kancelarii Prezydenta - Halina Szymańska zostanie nową  szefową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Główny Urząd Statystyczny poinformował o średniej cenie skupu żyta, na podstawie której wylicza się podatek rolny na następny rok.

Od 19 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - informuje Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski. 

Duża część produkcji żywności w Polsce uzależniona jest pośrednio od owadów zapylających. Z tego powodu pszczelarstwo pełni funkcję bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszego rolnictwa i obszarów wiejskich - podkreślił Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR podczas konferencji towarzyszącej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU, która odbyła się 15 października 2020 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do 25 października br. każdy rolnik, który chce zmienić wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, może to zrobić klikając „wycofaj wniosek” lub „anuluj podpis”. 

Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych wzywają Posłów do zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, która to już od dłuższego czasu jest poważnym źródłem konfliktu między rolnikami a rządem.

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, mają obowiązek złożenia do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Rejestr Wypasu Krów Mlecznych (P-1/622) w terminie od 16 października do 31 października 2020 roku.

Anna Gembicka została powołana na stanowisko wiceministra w resorcie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

16 października z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Fundacją Grupy PKP i Stowarzyszeniem Sady Grójeckie. 

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. To drugie wydanie poradnika, które jest uzupełnioną i uaktualnioną wersją Poradnika dla KGW z roku 2019. 

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie stanowiska resortu w sprawie systemów znakowania żywności FOP (Front-of-Pack) w Europie.

ARiMR konsekwentnie realizuje strategię Agencja 4.0. Podczas specjalnej konferencji przybliżono dwie aplikacje ułatwiające rolnikom codzienne załatwianie spraw - Mobilną ARiMR i portal IRZPlus.

Agencja Nasienna przypomina, że o obowiązku rozliczenia za siew ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego. 

Zmiana pogody, z którą mieliśmy do czynienia na początku tygodnia przyniosła rolnikom kłopoty, ale i pożytek. Większość szkodników takiej pogody nie lubi, a ulewny deszcz zmywa je z upraw. Ale uważać i tak trzeba.

Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje o program odbudowy trzody chlewnej, odpowiednie wsparcie dla rolników ze stref czerwonych i niebieskich i ograniczenie sprowadzania mięsa zza granicy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 29-30.10.2020 r. organizuje konferencję w formie webinarium nt. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”. Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało KRIR, że zostały podjęte prace legislacyjne mające na celu uruchomienie w bieżącym roku pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

W odpowiedzi na wspólne wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w sprawie właściwej stawki podatku VAT na nasiona rzepaku po zmianach prawnych, Ministerstwa Finansów wyjaśnia, jaka wysokość stawki VAT ma zastosowanie.

O niecodziennym zdarzeniu donosi policja z Hrubieszowa. Rodzina wybrała się na nieswoje pole, by ukraść pietruszkę. Panie biegające po polu namierzyli pogranicznicy na kamerach termowizyjnych. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Aby uczcić to święto, 18 października  w pociągach PKP Pendolino będą rozdawane pasażerom Jabłka Grójeckie. Akcja ta jest częścią kampanii „#Kupuj Świadomie – kolej na jabłko” i wynikiem porozumienia o  współpracy pomiędzy Fundacją Grupy PKP, Stowarzyszeniem Sady Grójeckie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Wszyscy, którzy odwiedzili Tor Wyścigów Konnych Służewiec na przełomie września i października mogli obserwować prawdziwe powiązanie świata wyścigów konnych ze światem jeździectwa. 

Chleb jest od wieków podstawą codziennej diety ludzkości. Ma on szczególne miejsce w chrześcijaństwie oraz w słowiańskiej kuchni. Chlebem należało dzielić się z potrzebującymi. Było to oznaką przyjaźni, miłości, dobroci. Chleb jest - tym, po co najczęściej sięgamy, czego nie może zabraknąć na każdym stole.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD).

Przeciętny Polak zjada obecnie zaledwie 7 średniej wielkości jabłek miesięcznie. To o połowę mniej niż 20 lat temu, a trend jest spadkowy. Zdecydowanie chcemy go odwrócić. Przy okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw zachęcamy, aby polskie jabłka z powrotem zajęły należne im miejsce w jadłospisach Polaków. 

Polski Związek Łowiecki wydał komunikat w sprawie przeprowadzania polowań w strefie żółtej i czerwonej. Pojawia się wiele ograniczeń.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej dla pracownika sezonowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.

16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Minister Grzegorz Puda rozmawiał z minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner, kraju sprawującego w obecnym półroczu rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. 

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Ma on podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają kobiety. To także doskonała okazja, aby złożyć naszym wspaniałym gospodyniom najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, czyli szkód spowodowanych przez zwierzęta.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, należnych producentom rolnym zgodnie z ustawą.

Temat ankiety: "Rynki afrykańskie – perspektywy rozwoju współpracy handlowej".

Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, ale z poprawkami. Podczas głosowania "za" było 76 senatorów, "przeciw" – 11, a 10 wstrzymało się od głosu. Senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie noweli w całości. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej, minister rolnictwa Grzegorz Puda wystosował list do Nauczycieli oraz Pracowników Oświaty Rolniczej. Poniżej publikujemy jego treść.

Eksportowe straty polskiego drobiarstwa mogą sięgnąć w tym roku 1,5 mld złotych - wynika z analiz Krajowej rady Izb Rolniczych.

W pierwszym półroczu 2020 roku doszło do bezprecedensowej sytuacji w produkcji mięsa kaczego w Polsce - wynika z analiz KIPDiP. Wbrew tendencjom europejskim, gdzie produkcja spadała, w naszym kraju zanotowaliśmy istotne wzrosty, które doprowadziły do tego, że w rankingu największych hodowców kaczek w Unii Europejskiej wyprzedziliśmy Węgry i zajmujemy drugą pozycję za Francją.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęła nabór do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP). Pożyczki, o bardzo preferencyjnym oprocentowaniu, są przeznaczone na finansowanie budowy lub modernizacji: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków potrwa do 26 października. 

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020!

Opryskiwacze samojezdne to maszyny, które kierowane są do ciężkiej pracy przez niemal cały rok kalendarzowy, często na trudnych terenach. Na jakie zatem kluczowe cechy maszyny zwrócić uwagę, podejmując decyzję o zakupie?

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 100. w 2020 r. ogniska ASF u świń.

Zgodnie z zapowiedziami tysiące rolników przyjechało do Warszawy, żeby wyrazić swój stanowczy sprzeciw dla "Piątki dla zwierząt". 

Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawili podczas konferencji prasowej zmiany proponowane w ustawie o ochronie zwierząt:

Jeszcze przez 7 dni - do 15 października 2020 r. - można zgłaszać kandydatury do nagrody The Innovation Award for Women Farmers 2020.

Rynek wieprzowiny znajduje się obecnie po negatywnym wpływem dwóch wirusów - ASF i COVID_19. 

Geoserwis Susza 2020 osiągnął pełną funkcjonalność 9 października 2020 r. Narzędzie dostarcza obecnie map warunków wzrostu upraw dla 23 okresów monitorowania upraw, obejmujących terminy 29 marca – 30 września oraz mapy oceny redukcji plonów dla: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, rzepaku ozimego i kukurydzy. Z serwisu skorzystało do tej pory 2013 indywidualnych użytkowników.

W krajach unijnych notowania cen skupu tuczników pozostają niezmienione poza nielicznymi wyjątkami. KZPPTCh alarmuje, że branża cały czas pozostaje pod negatywnym wpływem koronawirusa oraz afrykańskiego pomoru świń. 

GUS poinformował, że od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. 

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego opublikował stawki płatności za buraki cukrowe w 2020 r. Sprawdźcie szczegóły!

Z okazji przypadającego 10 października „Dnia drzewa”, już w poniedziałek, 5 października na terenie Grupy Azoty S.A. przeprowadzona została wyjątkowa akcja ekologiczno-edukacyjna.

Informujemy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać za pomocą publicznej  aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” do 30 listopada br. 

9 października 2020 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły kurs e-learningowy i przesłały do 30 września br. certyfikat potwierdzający jego ukończenie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Od 26 października 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu poinformował o znaczniej liczbie szkodników grasujących na młodym rzepaku.

Aż 1/3 terytorium Polski jest zagrożona występowaniem suszy rolniczej, dlatego konieczne jest wdrożenie działań technicznych i nietechnicznych, których celem będzie retencjonowanie wód opadowych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz rolnicze związki branżowe zapowiadają strajk w Warszawie w dniu 13 października. 

Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych.

Dziś świętujemy XX Dzień Papieski – w tym roku pod hasłem „Totus Tuus”. Wydawać by się mogło, że słynne słowa „cały Twój” wszyscy doskonale znamy, bo widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do ich głębi.

KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności poprzez wprowadzenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT składek KRUS.  

Przedstawiamy Wam raport sprzedaży przyczep we wrześniu 2020 r. Zobaczcie, jaka marka jest liderem według polskich rolników.

Prowadzenie gospodarstwa, które stale rozwija swoją działalność wymaga również inwestycji w sprzęt, który będzie miał wpływ na jakość zebranego plonu i wydajności pracy. Intensywne prace związane z gospodarstwem są jednak na tyle czasochłonne, że proces wyboru maszyn i jej wyposażenia a także obsługa serwisowa często nie jest czynnością, na której chce skupiać się właściciel przedsiębiorstwa rolnego. Dlatego warto nawiązać stałą współpracę z dealerem, który zna potrzeby i potrafi zaproponować rozwiązanie adekwatne do aktualnych wymagań gospodarstwa.

Dla fanów jajek mamy dobre wieści – możecie zajadać się nimi bez obaw. Są nie tylko zdrowe. Są po prostu niezastąpione! Nie ma drugiego pokarmu, który z punktu widzenia potrzeb naszego organizmu byłby tak bliski ideału. Jajko ma wszystkie potrzebne do życia substancje i dlatego dietetycy uznają je za wzorcowy produkt żywnościowy  - „Jajko bliskie ideału"

Najważniejsze praktyki dla rolnictwa zrównoważonego Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP opublikowało listę najważniejszych praktyk rolniczych dla rolnictwa zrównoważonego. 

Mike Moser, były prezes British Fur Trade Association, apeluje w liście do prezydenta Andrzeja Dudy o poparcie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce

Tendencje są wyraźne, więc powinniśmy wszyscy z uwagę śledzić wszystkie informacje na ten temat. 

Nowy minister rolnictwa - Grzegorz Puda był dziś gościem Radiowej Jedynki. Odniósł się m.in. do sprawy tzw. „Piątki dla zwierząt”. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 99. w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń. Gdzie tym razem pojawił się wirus?

To nie będzie słodki sezon, jeśli chodzi o uprawę buraków cukrowych. Deszczowa pogoda sprawiła, że polaryzacja jest bardzo niska. Cukier zjadł też chwościk, a niestety mniej cukru w burakach oznacza mniej pieniędzy dla plantatorów. 

Najnowszy raport NIK pokazuje, że niewielu rolników decyduje się na zabezpieczenie upraw, mimo że część z nich ma taki obowiązek. Dlaczego tak się dzieje? 

Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. 

Dość surrealistycznych nazw mięsa i produktów mleczarskich! Europejskie organizacje reprezentujące sektor hodowli otwierają kampanię przeciwko nadużywaniu nazw mięsa.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej opracował "Rolniczą Siódemkę" - czyli wyzwania dla nowego resortu rolnictwa i polskiego sektora produkcji trzody chlewnej. Jakie działania uznano za najbardziej pilne?

O godzinie 10.00 rozpoczęła się kolejna akcja protestacyjna rolników rolnicy z OPZZ i AGROunii. Dziś blokują drogi w całej Polsce. W ten sposób wyrażają swój sprzeciw wobec, tzw. „Piątki dla zwierząt” oraz objęcia urzędu przez nowego ministra rolnictwa. 

Grzegorz Puda został powołany na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W siedzibie ministerstwa nowego ministra powitał dotychczasowy minister Jan Krzysztof Ardanowski wraz z sekretarzem stanu Szymonem Giżyńskim, podsekretarzem stanu Janem Białkowskim i dyrektor generalną Moniką Rzepecką.

Główny Urząd Statystyczny podał szacunki dotyczące zbiorów zbóż i rzepaku w bieżącym roku. Wygląda na to, że jest znacznie lepiej niż w roku minionym.

Przedstawiamy dane dotyczące sprzedaży ciągników we wrześniu 2020, według danych CEPiK. Jakie marki znalazły się na podium?

 2 października 2020 r. na zaproszenie Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pana Ryszarda Kierzka  Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

AGROunia kolejny raz pokazuje swoje niezadowolenie z tzw. piątki dla zwierząt. Rolnicy są także niezadowoleni ze zmiany na stanowisku ministra rolnictwa. Dziś rano pod gmachem Ministerstwa odpalono kolorowe race, a drzwi do budynku zasłonięto snopami słomy. 

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa obchodzi  w tym roku 30 lecie istnienia. Jubileusz placówki zbiega się z zakończeniem termomodernizacji w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu, mieszczącym Centralne Laboratorium.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z linii inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),  na zakup użytków rolnych (linia Z), kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

7 października 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym bankom na 2020 r. środki na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk). 

Po okresie spadków spowodowanych zamknięciem wielu rynków azjatyckich dla niemieckiej wieprzowiny, cena żywca wieprzowego pozostaje stabilna w wielu krajach unijnych - informuje KZPPTCh.

Moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko z moim stanowiskiem odnośnie procedowanej obecnie zmiany ustawy o ochronie zwierząt, której nie akceptuję. Uważam, że wywoła ona bardzo negatywne konsekwencje dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa – oświadczył minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując dziś, podczas konferencji prasowej 830 dni swojej pracy na urzędzie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. 

Ciepła jesień sprzyja szkodnikom. Niedawno pisaliśmy, że pora, aby na pola powróciły żółte naczynia. Teraz Instytut Ochrony Roślin z Poznania radzi, abyśmy wypatrywali w nich... śmietek.

W miniony piątek, w Lublinie, odbyła się gala finałowa konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. W wydarzeniu uczestniczyła Pierwsza Dama - Agata Kornhauser-Duda. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 98. w 2020 r. ogniska ASF. Kolejny raz wirus zaatakował na Podkarpaciu.

Ta ustawa wzbudza ogromne emocje wśród producentów rolnych nie tylko zajmujących się hodowlą - ,,Piątka dla zwierząt'' może również spowodować zapaść w branży paszowej

1 października minął termin wysiewu międzyplonu ozimego, który deklarowany jest we wniosku o dopłaty bezpośrednie jako zazielenienie. Teraz trzeba międzyplon zachować na polu co najmniej do 15 lutego.

Jesteśmy w środku optymalnych terminów siewu pszenicy ozimej - w naszych warunkach optymalny czas zaczyna się 15 września na północnym wschodzie, a kończy 16 października na południowym zachodzie. 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie zaprasza na XVIII Warszawskie Święto Chleba. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych stolicy i dowodzi jak bardzo potrzebna jest taka uroczystość promująca tradycje dożynkowe i kulturę polskiej wsi. Tegoroczne Święto odbędzie się w niedzielę 11 października na terenie Instytutu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Fuzarioza kolb jest jednym z największych problemów rolników uprawiających kukurydzę. Ilość porażonych roślin zależy od pogody, ale także od występowania niektórych szkodników, z kótrych najważniejszym jest omacnica prosowianka.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r., jak i bieżąca (czerwiec 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2020 r. - poinformował GUS.

Koniec z plastikiem i betonowaniem miast – uczestnicy Pierwszego Zielonego Forum Młodych wezwali ministra środowiska do pilnego przyjęcia prawnych rozwiązań, które doprowadzą do drastycznego ograniczenia plastikowych opakowań, a włodarzom miast nakażą tworzenie miejskich „zielonych płuc”, czyli terenów zielonych zamiast brukowanych placów i parkingów.

30 września br. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie w ramach koncepcji projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości technologiczne w zakresie paszportyzacji przez dostawców technologii informatycznych (IT). Podczas wydarzenia 19 firm i instytucji zaprezentowało rozwiązania z szeroko rozumianego food tracebility – możliwości identyfikacji żywności na każdym etapie jej produkcji. 

Na sezon 2021 CLAAS modernizuje swój topowy model wśród bezrzędowych przyrządów roboczych – ORBIS do sieczkarni polowych JAGUAR. Uwagę zwraca szerokość transportowa wynosząca tylko 3 m oraz nowe, automatycznie składane zabezpieczenie transportowe z wbudowanym oświetleniem.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni odbyły się w dniach 17-20 września 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych na terenie ośrodka Klubu Jeździeckiego „Stragona” w Morawie koło Strzegomia. Organizatorem tej największej imprezy sportowo-hodowlanej był Polski Związek Hodowców Koni. Nad Mistrzostwami patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Każdy hodowca trzody chlewnej spotkał się z problemem agresji u świń. Jak można temu zapobiec? POLIPIG ma kilka ważnych rad.

Pod koniec września zwiększyła się liczba powiadomień o wykryciu grypy ptaków w kilku krajach na świecie. Najbardziej może niepokoić zgłoszenie obecności wirusa u drobiu na terenie Rosji - poinformował KIPDiP.

Wystartowała 19. kampania cukrownicza Krajowej Spółki Cukrowej. Prognozy zakładają, że siedem cukrowni KSC przerobi ok. 6,8 mln ton buraków, które skupi od blisko 15 tys. polskich rolników. Produkcja cukru ma osiągnąć w tym roku poziom rekordowy.

Szacunki GUS pokazują, że zarówno produkcja warzyw, jak i zbiory owoców w tym roku są większe w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął Inicjatywę Jagnięcina Podhalańska, której celem jest odbudowa owczych stad, utrzymanie hodowli i pokazanie tradycji kultury góralskiej związanej z wypasem owiec. Ważne jest również przypomnienie i zaprezentowanie podhalańskiej kuchni regionalnej, w której królowało owcze mięso, a szczególnie jagnięcina. W ramach Inicjatywy Instytut nawiązał współpracę z Gminą Kościelisko.

GUS przedstawił szacunki zbiorów głównych płodów rolnych w 2020 r. Wynika z niego, że zbiory zbóż będą ogółem o około 15% większe niż w ubiegłym roku. Sprawdźcie szczegóły.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało 28 września br. pod poz. 1664, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

GUS szacuje, że w tegoroczne zbiory buraków cukrowych i ziemniaków będą lepsze od uzyskanych w 2019 r. 

Ochrona ciągnika i gwarancja wsparcia serwisu to klucz dla płynnej pracy rolnika. Drugim bardzo ważnym aspektem ochrony gwarancyjnej są kwestie związane z zabezpieczeniem spadku wartości ciągnika, dlatego John Deere podjął decyzję o wydłużeniu okresu gwarancji na ciągniki 7R, 8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT, 9RX na okres dwóch lat, co w branży jest krokiem bez precedensu.

Grupy producentów polskich warzyw łączą siły i rozpoczynają ogólnopolską kampanię promującą spożycie lokalnych warzyw, uprawianych w Polsce. Kluczowym celem kampanii „Moc Polskich Warzyw” jest edukacja konsumentów na temat różnorodności polskich warzyw, ich właściwości zdrowotnych i odżywczych oraz roli w codziennej diecie. Kampania jest organizowana dzięki wsparciu ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 95, 96 i 97 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń w dwóch gospodarstwach na Lubelszczyźnie i w jednym w Wielkopolsce. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało informację o projektowanej wysokości stawek płatności bezpośrednich. Czy dopłaty będą będą niższe, niż rok temu?

Grzegorz Puda, poseł PiS i dotychczasowy wiceminister funduszy i polityki regionalnej, został nowym ministrem rolnictwa. Zastępuje na tym stanowisku Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Rolnicy zapowiadany na dziś protest przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt rozpoczęli wcześniej niż to było zaplanowane, bo już o godzinie 8.00 pojawili się na rondzie Dmowskiego w Warszawie i odpalili race. 

– Krzysztof zachowałeś się „jak trzeba”. Stanąłeś po stronie chłopów – tymi słowami powitał prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas dzisiejszego posiedzenia Porozumienia Rolniczego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że strona ukraińska wydała decyzję o rozszerzeniu restrykcji importowych o województwo dolnośląskie. 

"Targi Polagra to niesamowita tradycja. Tu w Poznaniu od parudziesięciu lat spotykamy się, żeby obserwować zmiany w polskim rolnictwie. Żeby patrzeć jak rozwija się sektor produkcji żywności" – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas wizyty na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej muszą iść w parze z ambitnym budżetem dla wspólnej polityki rolnej (WPR) – wskazuje Komitet Regionów.

28 września 2020 r. członkowie Zarządu KRIR spotkali się Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt tzw. piątka dla zwierząt. 

Pandemia zmienia proces zakupów. W ramach „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców”, realizowanych przez Kantar dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, poznaliśmy jego etapy, miejsca, kryteria oceny produktów i same zakupy, to co ostatecznie kupujemy.

NFOŚiGW ogłosił nabór na wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”. W drugim naborze, na lepszych zasadach, do rozdysponowania jest 1,7 mld zł.

Po bezprecedensowym szoku podażowo-popytowym na globalnym rynku kawy, która jest jednym z najczęściej sprzedawanych surowców rolnych na świecie, wciąż ciężko o optymistyczne prognozy. Tym bardziej, że ten rynek wciąż zmaga się z presją wynikającą z globalnego spowolnienia gospodarczego i ograniczonego ożywienia konsumpcji poza domem.

Producenci odrabiają straty, głównie przetwórcy kurczaków, bo tego rodzaju mięso sprzedaje się najczęściej i najlepiej. 

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z propozycją zmiany przepisów dotyczących kwestii poruszania się maszyn o szerokości 3 metrów po drogach publicznych. Co na to szef resortu? Mamy odpowiedź!

Obecnie system monitorowania suszy opiera się głównie na pomiarach stacji meteorologicznych. Jednak te pomiary nie są adekwatne w wielu przypadkach do stanu rzeczywistego, dlatego nowy system będzie wykorzystywał teledetekcję, czyli zdalne pozyskiwanie informacji wykorzystujące zjawiska występujące w przyrodzie.

Z okazji Światowego Dnia Jabłka (28 września) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu zorganizowali w gospodarstwie sadowniczym w Trzeku konferencję prasową pt. „Jabłka krajowe – smaczne i zdrowe”. 

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w jednej partii mięsa z indyka na kotlety.

28 września obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Jabłko to symbol polskiego rolnictwa. Jest jednocześnie jednym z najpopularniejszych owoców w kraju i na świecie. Co czwarte jabłko w Europie pochodzi z właśnie z Polski. W 2019 roku polskie jabłka eksportowane były do 47 krajów na świecie w ilości 570 tysięcy ton.

Zima jest dla rolników kolejną strategiczną porą roku. Zbyt ciepła może spowodować, że oziminy nie wejdą w stan spoczynku, a zbyt chłodna może zniszczyć zasiewy. Dlatego wszyscy chcielibyśmy wiedzieć wcześniej jaka będzie zima.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnym - 94. już ognisku afrykańskiego pomoru świń. Tym razem wirus zaatakował chlewnię w woj. mazowieckim.

W tym roku Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej odbyło się w nieco innej formule niż zwykle. Przez trzy dni odbywały się panele tematyczne, które ze względu na pandemię były transmitowane online. 25 września odbyła się debata z udziałem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Już niewiele czasu pozostało kołom gospodyń wiejskich na złożenie w ARiMR wniosku o dotację na swoją działalność. Termin naboru upływa w przyszłą środę, 30 września.

Gdy rzepak zasiany, a pogoda dopisuje warto pamiętać o kolejnym obowiązku. Wystawianie żółtych naczyń jesienią to wciąż nowy zwyczaj, ale bardzo pomocny w monitoringu uprawy rzepaku.

Jaki był przeciętny rolniczy dochód z hektara w 2019 roku? Poinformował o tym w specjalnym obwieszczaniu prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Przypadki ASF w Niemczech zachwiały potęgą niemieckiego rynku trzody chlewnej. Warto sprawdzić, jak do walki z chorobą przygotowują się Niemcy.

Policjanci z Wałcza zatrzymali kierującego ciągnikiem rolniczym z przyczepą, który przewoził "pasażerów na gapę". Oczywiście skończyło się wręczeniem mandatu.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych którzy eksportują swoje produkty do krajów trzecich.

Lubelska Izba Rolnicza alarmuje - ceny jabłek przemysłowych gwałtownie spadają. Zdaniem samorządu rolniczego z Lubelszczyzny, jest to zapowiedź niskich cen jabłek deserowych.

Miodu jest w tym roku mniej, w przetwórniach skup też minimalny, bo pszczelarze wolą go sprzedawać bezpośrednio w swoim gospodarstwie. 

Do 2 października można zgłosić się na szkolenie w formie e-learningu dotyczące segregowania odpadów. Szkolenie jest bezpłatne, a prowadzi je Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie. Szkolenie odbywa się na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19. Do 7 października  2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu wniosków.

Pod siedzibą Jeronimo Martins, właściciela sklepów Biedronka, odbyła się wczoraj pikieta sadowników zorganizowana przez Związek Sadowników RP. Protestujący wyrazili tym swoje niezadowolenie w związku z drastyczną obniżką cen jabłek deserowych przez sieci handlowe. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zostań twarzą PROW 2014-2020 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs pod patronatem Tomasza Nowakowskiego Prezesa ARiMR.

23 września 2020 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się uroczyste nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” wyrobom produkowanym przez firmę PPO PP Strzelce Opolskie.

Ministerstwo Klimatu, na wniosek KRIR, wyjaśnia, że Program Moja Woda jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i nie ma znaczenia fakt, czy osoba taka prowadzi bądź nie działalność gospodarczą, w tym rolniczą. 

18 września br. w Waplewie Wielkim, gmina Stary Targ, województwo pomorskie, odbył się „II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zaszczycił uroczystość swoją obecnością. 

Służby weterynaryjne chcą złagodzić restrykcje w przemieszczaniu świń w ponad 30 gminach w Polsce. Taki wniosek wpłynął już do Brukseli i jest w trakcie rozpatrywania. Czekamy zatem na decyzję unijnych ekspertów. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina, że środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję dikwat zostały cofnięte. Ostateczny termin na zastosowanie tych preparatów upłynął w dniu 4 lutego 2020 r. 

Wartość wyeksportowanych towarów z roku na rok rośnie, a rolnictwo jest branżą o dodatnim dla naszego kraju bilansie w handlu zagranicznym - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Polska młoda firma Napiferyn Biotech opracowała technologię wyodrębniania białka z rzepaku.

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? Każdy rolnik może się tego dowiedzieć z broszury przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na polecenie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu trzech kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach - łącznie jest ich już 93! 

AGROunia zapowiada na 30 września strajk rolników w Warszawie. Gospodarze chcą wyrazić swoje niezadowolenie w związku z tzw. „Piątką dla zwierząt”. 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejna IX edycja konkursu „Mechanik na Medal” oraz VIII konkursu „Młody Mechanik na Medal” organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych została zakończona

Podczas XXIX Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim w dniach 5-6 września 2020 r. miała miejsce oficjalna inauguracja działalności częstochowskiego Oddziału NIKiDW. Jest to już kolejna jednostka terenowa Instytutu poza stolicą.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” ogłasza Konkurs, którego celem jest promowanie i upowszechnianie gęsiego mięsa. Pokażcie nam jakie potrawy robicie z gęsiny, co pysznego przygotowujecie w domach? Pochwalcie się swoimi talentami kulinarnymi!

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH), które odbywało się wczoraj w Brukseli. 

Kubota zapowiedziała prezentację nowych ciągników kompaktowych serii EK1 na targach Salonvert we Francji 22 września 2020 r. Traktor ten stanowi efekt współpracy między Kubota Corporation i Escorts Limited. 

21 września Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Ochroną ubezpieczeniową będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych, takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima oraz uprawy rzepaku ozimego. Najpopularniejsza ochrona uwzględnia ryzyko gradu, ujemne skutki przezimowania czy przymrozki wiosenne. Najszerszy pakiet obejmuje dodatkowo ryzyko deszczu nawalnego i huraganu. W opcji minimum można ubezpieczyć uprawy tylko od ryzyka gradu.
 

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają określone w przepisach wymagania. Do tej pory wyeliminowano 6,4 tys. ofert internetowych, wobec 11 przedsiębiorców prowadzone są postępowania – to jedne z efektów pracy UOKiK. Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu.

Wiele czynników nakłada się na złą sytuację producentów trzody chlewnej. Pandemia koronawirusa, ograniczenia w gastronomii, handlu czy ogniska ASF to jedne z największych problemów.  Czy możemy obawiać się zatem, że tania wieprzowina zaleje polski rynek?

Podczas Szczytu Unii Europejskiej ustalono, że od 1 stycznia 2021r. będziemy zobligowani do płacenia tzw. plastic tax w wysokości 0,80 € za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Pieniądze te będą trafiały do budżetu Unii, prosto z budżetów państw członkowskich. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad tym projektem, w celu ustalenia źródeł finansowania tego podatku możliwie jak najmniej obciążając obywateli.

Podczas tegorocznego Europejskiego Championatu Koni Arabskich, który odbywał się w ostatni weekend w Pradze rozegrano siedem championatów. W pięciu spośród nich polskie konie zdobyły 4 medale złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zbadania stosowanych przez niezależne podmioty skupowe praktyk ograniczających konkurencję poprzez ujednolicenie cen skupu.

"Zrobię wszystko, by polski rolnik mógł w naszym kraju bezpiecznie gospodarować" - tymi słowami Prezydent RR Andrzej Duda zwrócił się do rolników podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na apel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformowało o obniżeniu stawki VAT do 8% na nasienie zwierząt.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 90. ogniska ASF w stadzie świń w województwie mazowieckim. 

Piątka dla zwierząt może mieć wpływ nie tylko na hodowlę w gospodarstwach. Jak przekonuje Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych załamanie hodowli spowoduje także załamanie rynku zbóż.

Zwierzęta na uwięzi to także bydło...Ogromne emocje budzi przegłosowana ustawa o ochronie zwierząt, tak zwana ,,piątka dla zwierząt''. Rolnicy wskazują, że może ona ograniczyć w znacznym stopniu nie tylko hodowlę zwierząt futerkowych, ale także i hodowlę bydła.

Ogromne ilości mięsa są importowane do Polski z sąsiednich krajów...

Choć okres żniw zbożowych został zakończony, nie wszystkie kombajny odstawiane są do garażu. Niezależnie jednak od tego, czy przygotowywane są do zbioru kukurydzy, czy czekać będą aż do żniw w 2021 r., konieczna jest diagnostyka maszyn oraz odpowiednia ich konserwacja. Takie działania są potrzebne, aby sprzęt służył gospodarstwu wiele lat bez niespodziewanych usterek. 

Od dnia 14 września br. osoby wnioskujące o potwierdzenie Profilu Zaufanego, mogą dokonać potwierdzenia we wszystkich placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Kalafiory” to drugi z cyklu film przygotowany przez Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., który pokazuję jak ważną rolę odgrywają małe, rodzinne gospodarstwa ogrodnicze w produkcji owoców i warzyw w Polsce.

Nabór wniosków ruszy 2 października 2020 r. Program ten ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury. 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy dotyczącej długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE.

W dniu 21 września br. w Biłgoraju odbędzie się konfernecja z cyklu „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”, której tematem będą rozważania na temat: "KOŚCIÓŁ WOBEC ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO". 

Obecnie w Rejestrze Środków Ochrony Roślin obserwować można kolejne zmiany. Wynikają one z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r. Niesie to ze sobą konieczność aktualizacji posiadanej już wiedzy, związanej z wycofaniem przez Komisję Europejską niektórych substancji czynnych. Tym razem  Komisja zdecydowała o rezygnacji z wykorzystywania chloroprofamu.

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące hodowli trzody chlewnej. Okazuje się, że w czerwcu 2020 roku pogłowie świń w Polsce było... wyższe niż przed rokiem.

Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czeka na nie aż 300 mln złotych. Dokumenty można składać do 30 września 2020 roku. 

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja staruje 16 września i potrwa do 15 lutego 2021 r.

Ustawa o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, została przegłosowana w Sejmie. 

Samorząd rolniczy zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, w którym wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych zmian grupy posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował o szkodnikach w uprawach młodego rzepaku. Na roślinach można zaobserwować mszyce brzoskwiniowe i pchełki.

Najwcześniej na Opolszczyźnie, teraz w Wielkopolsce rozpoczęły się zbiory buraków cukrowych. Plantatorzy nie mają jednak powodów do zadowolenia, bo plony są mniejsze niż w ubiegłym roku. Jeśli jednak w najbliższych tygodniach pojawi się deszcz, to sytuacja może się poprawić. 

Tegoroczne przypadki i ogniska afrykańskiego pomoru świń pobiły już rekord sprzed roku. Dla hodowców problemem jest nie tylko sama choroba, ale także obostrzenia dla gospodarstw znajdujących się w pobliżu stwierdzonej choroby.

Jesienne miesiące to pora siewu zbóż ozimych. Każdego roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przygotowuje listę odmian zalecanych odmian we wszystkich województwach w Polsce.

Zmiany w tym zakresie maja obejmować m.in. zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach, czy wprowadzenie kubków z bezpośrednim nadrukiem etykiety dla jogurtu naturalnego, pozwolą MLEKOVICIE zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku.

Główny Lekarz Weterynarii przekazał niepokojące informacje. Potwierdzono kolejne dwa duże ogniska afrykańskiego pomoru świń w województwie wielkopolskim.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wydał specjalne oświadczenie, w którym tłumaczy, że w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt, jako minister rolnictwa, przekazał kierownictwu PiS i parlamentarzystom zestaw swoich uwag i opinii. Ubolewa jednak nad tym, że jego głos w debacie wewnętrznej został przekazany mediom.

Grupa Azoty wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. 

"Koło ARiMR w sercu Polski" - to ogólnopolski konkurs dla kół gospodyń wiejskich. Wystarczy nagrać interesujący film i nagrody moga być Wasze. Sprawdźcie szczegóły!

Unia Europejska i Chiny podpisały porozumienie o ochronie oznaczeń geograficznych. Wśród stu produktów europejskich jest także polski akcent, a dokładnie Polska Wódka - Polish Vodka.

 

Policjanci z KPP w Grójcu poinformowali o zatrzymaniu pięciu osób podejrzanych o kradzież jabłek z prywatnych sadów na terenie gminy Chynów.

Minął właśnie rok od ogłoszenia programu „Dobrostan zwierząt”. To nowy rodzaj pomocy finansowej realizowanej w ramach PROW 2014-2020, której celem jest poprawa warunków chowu zwierząt gospodarskich. W pierwszym naborze wniosków o wsparcie na ten cel wystąpiło ponad 42 tys. hodowców krów i trzody chlewnej.

Tworzymy centralną, urzędową bazę ewidencyjną o każdym zaczipowanym zwierzęciu. List intencyjny w tej sprawie podpisali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski i prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz.

Rząd przygotowuje program pomocy dla wsi, w których były PGR-y. Zapowiedziano, że takie wsparcie będzie przygotowane jeszcze w tym roku. Poinformował o tym Premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi.

Po potwierdzeniu wystąpienia pierwszego przypadku ASF w Niemczech, niestety, realizowany jest czarny scenariusz. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej alarmuje, że wchodzimy w okres głębokiego kryzysu na rynku wieprzowiny.

Lasy Państwowe poinformowały, że 18 września odbędzie się kolejna edycja akcji #sadziMY, podczas której nadleśnictwa w całej Polsce będą rozdawały chętnym osobom sadzonki drzew.

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyły się warsztaty design sprint mające na celu opracowanie koncepcji projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności. Na początek poświęcono uwagę dwóm wybranym grupom produktów – wołowinie (produkcja zwierzęca) oraz ziemniakowi (produkcja roślinna). System ma umożliwić śledzenie produktu „od pola do stołu,” co w koncepcji „zielonego ładu” Unii Europejskiej określa się mianem: from Farm to Fork. 

20 września Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na niecodzienny koncert – w muzyczną podróż na ludowo od Kurpi poprzez kulturowy tygiel Mazur, aż po karpackie klimaty. 

Sukces programu „Moja Woda”: Budżet został wyczerpany w dwa miesiące, będzie kontynuacja w 2021 roku.

Dotarły do nas informacje na temat wyznaczenia 87. ogniska afrykańskiego pomoru świń. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wraz z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim w III Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbywało się w Pólku pod Bralinem.

Możliwość sprawdzenia w warunkach polowych flagowych ciągników John Deere, w tym m. in. 8RX z czterema gąsienicami, czy 6M z przekładnią AutoPowr i systemem AutoTrac otrzymali uczestnicy pokazów polowych, które w ostatnich dniach odbyły się w Udaninie na Dolnym Śląsku.

Od 11 września Concordia Polska Grupa Generali udostępnia nową wersję ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych AGRO. Obejmuje ono obowiązkową ochronę o zakresie zgodnym z ustawą, która może zostać rozszerzona o takie rodzaje ryzyka jak zalanie, przepięcie, wandalizm czy kradzież z włamaniem.

Jak poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, znacząco poprawia się koniunktura w rolnictwie. W trzecim kwartale 2020 r. wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie wzrosła aż o 13,8 pkt, z nawiązką odrabiając stratę odniesioną w drugim kwartale. 

Główny Urząd Statystyczny podsumował produkcję zwierzęcą w 2019 roku. Pod wieloma względami był to rok rekordowy. Mleka krowiego wyprodukowano aż 14089,9 mln litrów.

Październik to dla rolników ważny miesiąc: zbiorów, ale i siewów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował juz teraz prognozę długoterminową na październik. Wynika z niej, że większości regionów temperatury będą ,,powyżej normy''.

Często na naszym portalu chwalimy zalety miodu. Niewątpliwie bowiem jest to przysmak o nadzwyczajnych właściwościach wspierających zdrowie i urodę. Wszystkich, którzy mogą się wybrać na Lubelszczyznę, zachęcamy do uczestnictwa w II Lubelskim Święcie Miodu.

Potwierdzony przypadek ASF w Niemczech może znacząco oddziaływać na rynek wieprzowiny w Polsce - analizuje Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej. 

100 milionów złotych z Funduszy Europejskich, na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym, trafi do polskich firm. 10 września 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w Programie Inteligentny Rozwój. 

Żyjemy w czasie, gdy wielu ekspertów zwraca uwagę na potrzebę ograniczenia produkcji zwierzęcej. Informacje o stekach z soi przestają nas dziwić, a teraz okazuje się, że możliwy jest także roślinny zamiennik jaj. 

24 sierpnia 2020 r. na odcinku Nordschleife słynnego toru wyścigowego Nürburgring miała miejsce spektakularna premiera. Po raz pierwszy w historii trasę pokonał nowoczesny i potężny ciągnik – CLAAS XERION 5000. Co więcej – jadąc do tyłu!

Sezon tytoniowy powoli dobiega końca. Coraz więcej plantacji już jest po zbiorach, więc teraz przyszedł czas na skup wysuszonych liści. Plantatorzy wstępnie podsumowują ostatnie miesiące, a te przebiegały głównie pod znakiem kapryśnej pogody, która zdecydowała o ilości i jakości tytoniu.

Rolnik zwrócił uwagę młodemu mężczyźnie, który pił alkohol na drodze. Ten z kolei w złości podpalił gospodarzowi słomę, która znajdowała się na przyczepie ciągnika. 

Zapowiedziane zmiany w prawie ochrony zwierząt zakładają m.in. całkowity zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi. 

W pierwszym tygodniu września laureaci ubiegłorocznego konkursu Młody Mechanik na Medal organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych zmagali się z dwoma pierwszymi zadaniami eliminacji, które mają wyłonić reprezentanta naszego kraju startującego w zawodach EuroSkills 2020 w dyscyplinie obsługa i naprawa maszyn ciężkich.

W Brandenburgii znaleziono martwego dzika. Badania potwierdziły u niego obecność wirusa ASF – poinformowało niemieckie ministerstwo rolnictwa.

W dniu 9 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześniu odbyły się warsztaty polowe, poświęcone uprawie buraka cukrowego. 

Biogazownie powinny powstawać. Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni na terenach wiejskich może stać się źródłem dodatkowych środków dla ich mieszkańców – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Polski Związek Łowicki poinformował, że w Słupsku zostanie utworzona pierwsza w Polsce klasa liceum o profilu łowiectwo. Sprawdź szczegóły. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem sprzedaży ciągników według danych CEPiK za sierpień 2020 r. Które modele najchętniej wybierają gospodarze? 

Pandemia przyniosła pogorszenie sytuacji w eksporcie żywności w porównaniu z rekordowo dobrym początkiem roku. Jak w tym kontekście radzą sobie polscy eksporterzy i gdzie mogą szukać szans na zarobek? O tym 7 września dowiedzieć się mogą przedsiębiorcy z polskiej branży spożywczej, którzy wezmą udział w konferencji organizowanej online przez Bank BNP Paribas w ramach Programu Handlu Zagranicznego (PHZ). Celem jest wsparcie ich w pozyskaniu partnerów na rynkach zagranicznych.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej już po raz drugi zrealizuje szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Szkolenia będą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu produktów lokalnych oraz tradycyjnych, a także prowadzenia bieżącej działalności kół. Nabór potrwa do 21 września br. 

O tej porze roku wielu z nas wyrusza do lasów na grzybobranie. Uważajcie jednak, bo taka wyprawa może zakończyć się mandatem! Do akcji wkracza Straż Leśna i przypomina, o jakich zasadach należy pamiętać podczas zbierania grzybów. 

Grupa Azoty zaprasza do wzięcia udziału w konferencji online dot. wyników finansowych firmy za I kwartał 2020 r. 

Na granicy dwóch województw powstanie ponad stukilometrowy płot. Ma on powstrzymać migrację dzików, a tym samym rozwój afrykańskiego pomoru świń. Sprawdź szczegóły w tej sprawie!

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Prezes największego ugrupowania politycznego w sejmie - Jarosław Kaczyński - przedstawił projekt ustawy, tzw. "piątkę dla zwierząt", który zakłada m.in. likwidację hodowli futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. 

Największym jesiennym zmartwieniem producentów rzepaku jest śmietka kapuściana. Zaprawianie nasion ma na celu przede wszystkim ochronę roślin przed śmietką. Czy nadchodząca jesień będzie sprzyjać szkodnikowi?

Okazuje się, że samodzielne wypełnienie ankiety internetowej staje się najpopularniejszą formą Powszechnego Spisu Rolnego. W sprawie wątpliwości jak się spisać można zadzwonić na specjalną infolinię.

W tym tygodniu rozpoczynają się agrotechniczne terminy siewów jęczmienia ozimego, który wraca na pola jako pierwsze ze zbóż

21 września organizowany jest webinar  pod tytułem ,,Jak prawidłowo przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne?'' Warto wziąć w nim udział, tym bardziej, że webinar jest bezpłatny.

Plantatorzy buraków cukrowych są pod tym względem uprzywilejowani. Wapno, które można wykorzystać do zmniejszenia kwasowości gleby jest odpadem w procesie cukrowniczym. Warto go dobrze wykorzystać.

Owocanka południowa (Ceratitis capitata (Wiedemann)) to muchówka pochodząca z tropikalnej części Afryki, skąd rozprzestrzeniła się na obszar śródziemnomorski tego kontynentu i Europy oraz do niektórych krajów Ameryki Północnej  i Południowej.

Owoce, a przede wszystkim warzywa powinny stanowić połowę naszego dziennego pożywienia. Jednak niewielu Polaków spełnia to zalecenie dietetyczne. Częściej robią to kobiety. 

Ambasada Izraela zaprasza do udziału w wirtualnej wycieczce ,,Technologie wodne w Izraelu". Problem niedoboru wody dotyka coraz większej liczby krajów. Wydarzenie będzie dostępne on-line, ale... trzeba się zarejestrować.

To jest dobry rok dla ziemniaków, choć nie dobry rok dla producentów. Wiele wskazuje na to, że zbiory ziemniaków będą wysokie, a to może oznaczać stosunkowo niskie ceny.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje jednak do ministra rolnictwa o wydłużenie tego terminu.

Przerwy produkcyjne w fabrykach, spowodowane pandemią w pierwszej połowie roku 2020, były wielokrotnie przyczyną braku możliwości dostarczenia kombajnów zbożowych, zamówionych wiosną na tegoroczne żniwa. Dlatego, im wcześniej zakupimy maszynę, tym lepiej będziemy mogli przygotować się do kolejnych żniw. Zamawiając maszynę wczesną jesienią, zyskujemy pełną swobodę doboru specyfikacji kombajnu pod potrzeby swojego gospodarstwa. Zamówienie maszyny już w pierwszych miesiącach po żniwach, może okazać się więc kluczowym krokiem, dającym pewność optymalnej wydajności i komfortu pracy przez kolejne lata.

Inteligentny robot polowy pomoże w uprawie kukurydzy. Projekt uzyskał ponad 12 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich (POIR) w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Czteroletnie dziecko za kierownicą sprzętu rolniczego - brzmi nieprawdopodobnie, ale niestety taka sytuacja miała miejsce na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zobaczcie, jak skończyła się ta historia!

Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga natychmiastowego działania i jest kluczowym wyzwaniem XXI wieku. Analizę krytycznej sytuacji i konkretne rekomendacje dla gospodarki jak nie dopuścić do drastycznych zmian na Ziemi znajdziemy w najnowszym raporcie WWF „Zeroemisyjna Polska 2050”. Raport przedstawia diagnozę oraz rekomendacje dla sektorów budownictwa, energetyki, rolnictwa, leśnictwa i transportu. Opracowanie wskazuje nad czym od dziś można pracować, by zdążyć osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki do 2050 roku.  

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich oraz PROW rozpocznie się ... - tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Rolniczy.

W niektórych gminach zachodniej i południowo zachodniej części naszego kraju, podobnie jak w Niemczech, gryzonie spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.  Według ekspertów tegoroczne zbiory są szczególnie zagrożone z uwagi na warunki pogodowe, tj. suchą i ciepłą pogodę oraz kolejno występujące po sobie bezmroźne zimy, co w konsekwencji prowadzi do dużej i całorocznej dostępności pokarmu. Rozwojowi gryzoni sprzyja też zbyt mała populacja ich naturalnych wrogów. 

Widzieliście kiedyś kombajn na autostradzie? To teraz macie niepowtarzalną okazję! Policja Śląska udostępniła ciekawe nagranie z takiej "przejażdżki". 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zobacz, jak obsługiwać aplikację mobilną krok po kroku. 

Pogoda popsuła szyki i sadownikom i producentom warzyw. Zbiory praktycznie stanęły, bo na polach jest zbyt mokro. 

Już jutro (5 września) rozpocznie się XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca Dożynkom Jasnogórskim w Częstochowie. 

To już kolejny dzień wzrostów na światowych giełdach. 

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Trwa ogólnopolska akcja promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020.

Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już podczas pierwszego etapu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zarejestrowało się ponad 10 tysięcy kandydatek i kandydatów, o czterysta więcej niż w roku ubiegłym. Najbardziej popularne kierunki to: finanse i rachunkowość, informatyka, dietetyka, weterynaria oraz zarządzanie.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się 2 września br. z rzecznikiem finansowym prof. Mariuszem Jerzym Goleckim. Spotkanie dotyczyło szczegółów współpracy mającej na celu uregulowanie kwestii ubezpieczeń rolniczych.

Główny Lekarz Weterynarii podał szczegóły dotyczące nowych ognisk ASF. Zobacz, gdzie tym razem pojawił się wirus!

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. 

Gwałtowne burze, silne opady deszczu czy grad niejednokrotnie dają się rolnikom we znaki. Kiedy spowodują zniszczenia, to wówczas szkody należy zgłaszać do urzędu gminy. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Komenda Powiatowej Policji w Jaworze pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa na kwotę ponad miliona złotych, dokonanego na szkodę spółdzielni rolniczej z terenu powiatu wałbrzyskiego. 

Kilka dni temu w Warszawie doszło do awarii kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Z tego powodu nieczystości leją się do Wisły, a Wody Polskie ostrzegają m.in. rolników. 

Wraz z rokiem szkolnym – 1 września – rusza także Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada br. Spis rolny promują hasła: Liczy się rolnictwo i Spiszmy się jak na rolników przystało.

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się
w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.  

19 września 2020 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego. Zobacz, co można budować bez zgłaszania i pozwolenia!

Ciągniki średniej mocy należą do najczęściej poszukiwanych z uwagi m. in. na szerokie możliwości wykorzystania w różnych zadaniach. Jakie inne ważne czynniki należy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup takiej maszyny?

Ministerstwo Klimatu ruszyło z kampanią „Dom z klimatem”. „Dom z klimatem” to miejsce, które nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje oszczędności finansowe i energetyczne dzięki właściwej termomodernizacji, wykorzystaniu energii słonecznej, a także zbieraniu deszczówki z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” to również dom wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Województwo lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie - to tutaj potwierdzono kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. Sprawdźcie szczegóły!

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu dwóch osób, które uczestniczyły w wyłudzeniu ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania. 

Rynek strusi nie poddał się pandemii koronawirusa. Najwięksi hodowcy pozostali na rynku, zrezygnowali jedynie najmniejsi. Aktualnie trwa wykluwanie piskląt w gospodarstwach i ubój żywca w zakładach. 

Oprocentowanie „0%”, proste i szybkie procedury, raty roczne oraz kompleksowa obsługa – to najważniejsze aspekty, które wpływają na wybór finansowania fabrycznego maszyn rolniczych. Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę? 

W UE nie widać tendencji do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego - analizuje KZPPTCh. Jak długo potrwa ta sytuacja? 

ASF bije kolejne rekordy. Ognisk jest już ponad 70, a liczba przypadków przekroczyła 3 tysiące i często jako jeden przypadek określa się kilka lub kilkanaście dzików

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem będzie właściwe zaplanowanie gospodarki ściekowej.

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. 

To lato pomidorom nie sprzyja. Duża ilość wilgoci powoduje, że rośliny psiankowate chorują. Wiele wskazuje na to, że plony mogą być niższe nawet o 20% niż w latach ubiegłych.

Za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się w Polsce czas siewu pierwszych zbóż ozimych. Jako pierwsze zawsze startują jęczmienie. O czym warto pamiętać?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa o pilną interwencję w kwestii obserwowanej plagi gryzoni niszczących krajowe, rolnicze plony. 

Grupa MLEKOVITA, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, po raz kolejny zajęła 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich.

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się z do Ministra Rolnictwa oraz do Ministra Środowiska o stworzenie odpowiednich zapisów prawnych, które przesuną obowiązek koszenia łąk i nieużytków na wrzesień. Jaki jest tego powód?

Żniwa się kończą. Choć plony są najczęściej wyższe niż przed rokiem, to ceny w skupach nie zachwycają. Zdaniem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych ceny nie rekompensują kosztów produkcji. 

Służba Weterynaryjna Hongkongu poinformowała o zniesieniu zakazu eksportu mięsa drobiowego i produktów drobiowych, który spowodowany był wystąpieniem ptasiej grypy.

W każdym gospodarstwie czy fermie zdarzają się sytuacje, kiedy zwierzę choruje, cierpi i nie rokuje na wyzdrowienie. Wówczas hodowca jest zobowiązany skrócić cierpienie zwierzęcia i poddać je eutanazji. Zdaniem KZPPTCh to nadal temat tabu, a Izby Weterynaryjne limitują ilości środków, które można kupować i używać do tego celu.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję w sprawie stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych. Sprawdź szczegóły!

31 sierpnia br. dobiega końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do RTRS dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Do końca trwania pilotażu uczestnicy rynku rolnego pozostają zwolnieni z opłat giełdowych. Jednocześnie GK GPW podjęła decyzję o wydłużeniu tego okresu do końca września br.

Falę bankructw w branży handlu owocami i warzywami obserwujemy od lat. Bankrutują producenci, grupy producenckie, jak i firmy prywatne. Sytuacji sektora nie pomaga pandemia COVID-19 i rosnące wraz z nią koszty produkcji, transportu, czy pracy. 

Pomimo pandemii powoli wracamy do normalności. W trosce o własne zdrowie zwracamy większą uwagę na to, co jemy. Zróżnicowana, dobrze skomponowana dieta wpływa na nasz układ odpornościowy, który odgrywa kluczową rolę w walce z różnymi infekcjami. W czasie epidemii koronawirusa nie zapominajmy o cichym bohaterze polskich stołów – ziemniaku, który jest wdzięcznym, zdrowym i wszechstronnym produktem w kuchni – apeluje dietetyczka Agnieszka Piskała-Topczewska w ramach kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów kon­sumentów. Co to za podatek? 

„Kilometry dla Lenki” to akcja wspierająca zbiórkę pieniędzy dla chorej na SMA dziewczynki. Włączyły się w nią wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Ty także możesz pomóc!

Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass i Ekoplon - zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki, ograniczając odbiorcom swobodny wybór produktów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wina z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, którą objęto 32 podmioty.

Robiąc zakupy w sieci należy zachować szczególną ostrożność, bo bardzo łatwo możemy zostać oszukani. Przekonał się o tym ostatnio mężczyzna, który chciał kupić przez internet koparkę. 

W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2020 roku na terenie całego kraju. 

Dzisiaj został opublikowany komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia kolejnych 5 ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województw warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra w sprawie schronisk dla zwierząt jest już nieaktualne i wymaga zmiany. Chcemy stworzyć takie przepisy, które będą lepsze dla zwierząt i będą lepiej je chroniły – podkreślił pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Ochrony Zwierząt Wojciecha Albert Kurkowski po spotkaniu z grupą około 50. przedstawicieli schronisk dla zwierząt działających w Polsce.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Przypominamy, że tylko do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Jest przybyszem z Azji, ale zasmakowały jej polskie żywopłoty. Jeśli widzimy, że część krzaków spowita jest delikatną siecią nie ma wątpliwości - zagnieździła się tam ćma bukszpanowa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

22 sierpnia br. odbyło się dwunaste dożynkowe spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami, laureatami konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku. Dożynki były okazją do wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa. Wśród odznaczonych był także Pan Janusz Stachowiak, Członek Zarządu KSC S.A., który decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi – jest to jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta RP.

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

25 sierpnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Święto to ma przypomnieć nam jak ciekawa i bogata jest oferta rodzimych producentów żywności

Lubelska Izby Rolnicza apeluje o wprowadzenie obowiązku podawania informacji o miejscu pochodzenia mleka, mięsa jako składnika środków spożywczych poszczególnych krajów UE. 

Całkowicie zmieniona szata graficzna, czytelna mapa serwisu, a także wiele funkcjonalności pozwolą każdemu w łatwy sposób pozyskać dostęp do interesujących informacji o mechanizmie. Nowa strona to element kampanii promującej unijny program.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz protestuje przeciwko planowanym zmianom w krajowych programach zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów oraz kur niosek.

Sadownicy w województwie łódzkim wietrzą spisek wiśniowy... 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 11 nowych ognisk ASF u świń. Większość z nich to niewielkie stada, zlokalizowane w woj. lubelskim oraz warmińsko-mazurskim.

Choć rolnicy uważają, że koronawirus jest ,,przypadłością'' miejską, to jednak zdarzają się przypadki, gdy i rolnik musi przebywać na kwarantannie. Co wtedy? - pyta Wielkopolska Izba Rolnicza. - Może pracować w gospodarstwie, czy nie powinien?

Do tego zdarzenia doszło w Szwajcarii. Ranna krowa musiał zostać przetransportowana śmigłowcem w niższe partie gór.

Rośnie optymizm co do dalszego rozwoju sytuacji na europejskim rynku wieprzowiny, mimo że zmian w cennikach jak na razie nie widać - analizuje KZPPTCh. 

W Polsce około 300 tysięcy gospodarstw zajmuje się produkcją ziemniaka. Nadrzędnym celem projektu ZIEMNIAK POLSKI jest wspieranie rolników w zakresie prowadzonej przez nich działalności. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu obniżenie stóp procentowych dotyczących kredytów zaciąganych przez rolników na zasadach preferencyjnych.

Krajowe Dni Ziemniaka POTATO POLAND to jedna z najważniejszych specjalistycznych imprez rolno-żywnościowych w kraju i Europie. W tym roku odbyły się w dniach 21-23 sierpnia, w gospodarstwie rolnym Państwa Kozłowskich w Lubkowie w województwie dolnośląskim. Była to pierwsza wirtualna edycja tych targów. 

Mimo że jeszcze mamy lato, to trwają już zbiory jesiennych malin. Nie wszędzie jednak są zadowalające. Z powodu pogody jakość jest gorsza, a cena coraz mniej zadowala plantatorów. 

Zbliża się rozstrzygnięcie i wielki finał Konkursu na Najlepszego Mechanika Serwisowego Maszyn Rolniczych w 2020 roku "Mechanik na Medal" organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 

PIORiN poinformował, że 15 sierpnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2020/1191, ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV), w którym zostały określone wymagania dla nasion oraz roślin do sadzenia gatunków: Solanum lycopersicum (pomidor) i Capsicum spp. (papryka), przemieszczanych na terytorium Unii (art. 6 i 7) oraz wprowadzanych na jej terytorium.

Od 17 sierpnia do 15 września 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, warunki pracy i warunki zdrowotne na statkach rybackich i w trakcie połowów. Wsparcie realizowane jest w ramach  działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

Resort rolnictwa, na wniosek KRIR, odpowiedział, że zarówno płatność związana z produkcją do buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021 będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie. Ale zmiany mogą nastąpić w 2022 r. Sprawdźcie szczegóły!

Proso zaczęto uprawiać w Europie nie, jak wcześniej uważano, już w okresie neolitu nawet 7 tys. lat temu, ale dopiero w czasach epoki brązu, czyli ok. 4,5 tys lat temu. Zboże to dotarło na nasz kontynent z obszaru Chin - uważają naukowcy.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Kobiety związane z rolnictwem są zadowolone z życia na polskiej wsi, w większości chcą tam pozostać, rozwijać się zawodowo i kształcić – wynika z raportu „Sytuacja Kobiet na Wsi” przygotowanego przez Martin&Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas.

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego przypomina, że prace na konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku.

GUS wyjaśnia, że w ostatnim czasie pojawiły się nieprawdziwe informacje w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego. Dokładnie chodzi o dane dotyczące majątku rolników. 

W ramach tarczy antykryzysowej o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia będą mogły ubiegać się m.in. Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Związki Rolników, organizacje rolnicze itp.

KRIR wnioskowała w sprawie wprowadzenia badania wszystkich ciągników rolniczych, również tych o dużych gabarytach powyżej 3,5 tony, na podstawowych stacjach kontroli pojazdów, nie tylko jak dotychczas, na okręgowych stacjach. Mamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie! 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.

Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił nowy wzór świadectwa weterynaryjnego na produkty mięsne importowane przez Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera on zapisy, które umożliwiają rozróżnienie gatunków zwierząt, z których pozyskano mięso użyte do wyprodukowania danego produktu. 

Trzy nowe ogniska ASF wykryto w małych gospodarstwach w województwie lubelskim. Największe stado liczy 39 świń. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu dwóch nowych ognisk ASF w stadach świń na Podkarpaciu.

Tegoroczne żniwa dobiegają końca. Okazuje się, że większość rolników notuje plony wyższe od oczekiwanych. Jest jednak spora grupa gospodarstw, szczególnie na glebach lekkich, gdzie deszcz przyszedł o 2 tygodnie za późno i plony nie są najlepsze.

Do Rzecznika Finansowego trafia rocznie ponad 300 wniosków o interwencję, dotyczących ubezpieczeń rolników. Niemal każdego dnia instytucja otrzymuje skargę osoby, która czuje się pokrzywdzona działalnością ubezpieczyciela. Interwencje najczęściej dotyczą nieprawidłowości w dwóch najistotniejszych dla rolników grupach ubezpieczeń: upraw oraz budynków rolnych. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego dokonali analizy ponad 2000 takich skarg i proponują uszczegółowienie przepisów, a tym samym bardziej precyzyjne ustalanie wysokości odszkodowań z tego typu polis. 

Sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę była wyższa o 7 proc. niż rok wcześniej osiągając wartość 16,4 mld euro – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Pobieranie materiału z silosu, załadunek wozu paszowego, praca na pryzmie – to tylko kilka wybranych prac, do których przydatna będzie ładowarka kołowa. Przedstawiamy, jak wielofunkcyjna może być to maszyna oraz na co zwracać uwagę przy jej zakupie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował pierwszą prognozę na wrzesień. 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało projekt specustawy, której zapisy mają zapobiec skutkom suszy i podtopieniom po gwałtownych ulewach. Szykują się więc zmiany w tzw. podatku deszczowym. Kogo one obejmą i ile dokładnie trzeba będzie płacić? 

Od 13 sierpnia br. rolnicy mogą już składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOWR udostępnił dedykowany geoserwis, którego celem jest wsparcie administracji, w tym urzędów wojewódzkich oraz ARiMR, w monitorowaniu suszy rolniczej w 2020 r. Projekt bazuje na ogólnodostępnych i darmowych danych satelitarnych.

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2021 rok wyniesie 4.859,66 zł na mieszkańca, a więc o 479,32 zł więcej niż rok wcześniej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. 

Segment żywności ekologicznej w Polsce dynamicznie rośnie. W latach 2011-2018 jego wartość wzrosła w Polsce trzykrotnie i w 2018 roku przekroczyła 1 miliard złotych brutto. To wciąż 20 razy mniej niż w Niemczech. Edukacja i promocja proekologicznych postaw wybrzmią na startującej 16 sierpnia tego roku trzeciej edycji Kraków Green Film Festival, którego Bank BNP Paribas jest głównym sponsorem.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że przędziorek chmielowiec na plantacjach buraka cukrowego występuje licznie, a pogoda sprzyja jego rozwojowi.

Cenniki w polskich zakładach mięsnych nie podążają za notowaniami niemieckimi - poinformował Krajowy Związek Producentów Pracodawców Trzody Chlewnej. 

Prace rolnicze prowadzone późnym wieczorem są czasem koniecznością. Zwłaszcza, że zaledwie od kilku dni pogoda sprzyja żniwom, a spieszyć się trzeba, bo już za chwilę siewy rzepaku.

Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Około 600 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online o stypendia do 14 września.

Piros to jedna z najpopularniejszych letnich odmian jabłek rozpoczynająca sezon na te owoce.

Główny Urząd Statystyczny wykonał szacunki tegorocznych zbiorów w najważniejszych działach produkcji rolniczej. Okazuje się, że pod każdym  względem plony będą w 2020 roku lepsze od zbiorów ubiegłorocznych.

Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – poinformował główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl jako narzędzie sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta.

Trzy czwarte z nas słyszało, że Polska jest największym producentem jabłek w Europie. A mimo to Polacy nie mają świadomości skali tej potęgi. W badaniach opinii tylko co piąty z nas wie, że produkujemy aż 3 000 000 ton jabłek rocznie – ilość, którą można wypełnić 240 tysięcy TIR-ów! Dlatego jabłko będzie motywem przewodnim kampanii promującej Polskę, którą wkrótce rozpocznie Fundacja State of Poland. 

KOWR nie przedłuży umów na dzierżawę państwowej ziemii niektórym rolnikom. Dlaczego?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra Ardanowskiego o podjęcie działań, celem zapewnienia wsparcia dla hodowców drobiu w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Mamy odpowiedź resortu. 

Jak poinformowała KRiR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Prezesa UOKiK w sprawie cen ogórków.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Zmiany są jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców i mają ograniczyć negatywne skutki pandemii COVID-19.

Według analityków, w najbliższych latach wzrost globalny tego segmentu będzie wynosił ponad 11 proc. rocznie

Do wykoszenia zostały rolnikom już tylko zboża jare. Jakie plony zebrali?

Rozpoczął się formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Każdy może zabrać głos. 

ARiMR prowadzi nabów wniosków dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF.

Jak informuje prezes UOKiK, niemieckiemu koncernowi cukrowiniczemu powstawiono zarzuty spółce Pfeifer & Langen. 

Pogoda dopisuje i dopisują też plony. 

Na terenie województwa lubelskiego jest ich najwięcej w kraju. Żniwa nie pomagają w hamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. 

Najpierw padające deszcze, teraz upalne słońce - to wszystko przyczynia się do utrudnień w uprawie malin. 

Masz pomysł? Działaj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Szybka ścieżka agrotech". 

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno - spożywczych w ramach systemu pozwoleń.

Opublikowany w lipcu 2020 r. przez Główny Urząd Statystyczny raport Rolnictwo 2019 wskazuje na 20% spadek poziomu spożycia mięsa na osobę. Statystyczny Polak zjadł w 2019 roku o 15,9 kg mniej mięsa w porównaniu do 2018 roku.

Publikujemy treść oświadczenia sieci Biedronka w sprawie decyzji UOKiK.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło podczas żniw w Mirowicach na Pomorzu.

We wsiach Milikowice pod Świdnicą oraz Pisarzowice w powiecie lubańskim powstały gigantyczne labirynty kukurydziane. 

Prezes UOKiK nałożył ja firmę Jeronimo Martins - właściciela dyskontów "Biedronka" karę finansową za nieuczciwe praktyki handlowe.  

Rozwiąż test online i wygraj nagrody od KRUS.

Sadownicy apelują o wstrzymanie rwania wiśni. 

Mało kto wie, że Francusi, Włosi czy Hipszpanie zajadają się ślimakami z Polski.

Aukcja Pride of Poland: klacz Perfinka została wylicytowana za niebotyczną kwotę! 

Apel ministra rolnictwa w sprawie przestrzegania zaleceń sanitarnych w sektorze rolno-spożywczym. 

 

Ze względu na pogodę, w tym roku w wielu regionach obserwujemy plagę gryzoni na polach.  Dolnośląska Izba Rolnicza zwraca uwagę na fakt, że naszymi sprzymierzeńcami w walce z gryzoniami mogą być lisy.

W Wielkopolsce zebrano już ponad połowę areału obsianego zbożami. Do tej pory pogoda żniwom nie sprzyjała, ale są szanse na nadrobienie strat.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie organizuje XVI Mleczne Mistrzostwa Polski.

W czerwcu 2020 roku wręczono nagrody w piątej edycji konkursu „Wzorowy Plantator”. Poznaj zwycięzców. 

Jak podała Ukraińska Agencja Prasowa Ukrinform, w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku obroty w handlu artykułami rolnymi między Ukrainą a Unią Europejską spadły o 5,1% do 4,6 mld USD.

Sprawdziliśmy, czy z programu Moja Woda mogą skorzystać również rolnicy. 

8 sierpnia ustanowiono w naszym kraju Wielkim Dniem Pszczół. Z tej okazji, w całej Polsce, organizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom.

Służby sanitarne apelują do właścicieli zakładów przetwórczych o wprowadzenie zmianowego systemu pracy. 

Plony w sezonie 2019 były umiarkowanie niskie – łączna wartość zbiorów wyniosła 10 783 000 ton. W tym roku zbiory szacuje się na 10 711 000 ton. W nadchodzącym sezonie nastąpić ma płynne wyczerpanie zapasów w większości krajów. 

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział powstanie centrów zdrowia dla seniorów powyżej 75 roku życia. 

KRiR wnioskuje do ministra Ardanowskiego w sprawie dostępnych środków ochrony roślin. 

Rolnicy z małopolski mają problem ze zbytem ogórków. Czy doszło do zmowy cenowej? 

Przedstawiamy raport PIGMiUR dot. rejestracji nowych maszyn w lipcu br. 

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski produkt, który został wpisany do rejestru Komisji Europejskiej. Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.

Zamiast modyfikowanej soi - białka z soczystej trawy. Czy to będzie pasza przyszłości?

Dietetycy wybrali najlepszy owoc roku, a została nim borówka amerykańska. 

Mimo, że deszczowe dni utrudniają rolnikom żniwa, to w centrum kraju nadal nie jest ich za dużo. 

Dostęp do nowych technologii może znacznie zwiększyć globalną konkurencyjność plantatorów. Czy tak faktycznie będzie w niedalekiej przyszłości?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 lipca 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego o rozważenie możliwości uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się na nowo ustawa odorowa, która miałaby regulować minimalne odległości ferm przemysłowych od gospodarstw domowych.  

Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat dotyczący 16 i 17 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

Kukurydza i buraki cukrowe na polach wyglądają dobrze i na dobre plony liczą ich producenci. 

Prezentujemy porównanie wyników upraw rzepaku prowadzonych w trzech technologiach w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Winnej Górze w sezonie 2019-2020.

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 11 września 2020 r.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w okolicach Ostrołęki (mazowieckie). W wyniku wypadku podczas prac polowych ranny został młody mężczyzna. 28-letni rolnik został przetransportowany do szpitala, gdzie konieczna była amputacja ręki.

Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni będą mogli składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy zauważył, że wa uprawach soi w miejscowości Gorzyń na terenie województwa wielkopolskiego, w trzeciej dekadzie lipca odnotowano wystąpienie rusałki osetnika. 

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że obecna pogoda sprzyja występowaniu przędziorków. Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym. Występuje, wbrew nazwie, nie tylko na chmielu.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o długości życia Polek i Polaków. Jak się okazuje, najdłużej żyją ludzie we wschodnich i południowych województwach.

Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię „Czystego Powietrza”, która ruszy 3 sierpnia br.

,,Smart Rural 21'' to projekt, w którym 21 europejskich wsi będzie przekształconych w ,,Inteligentne obszary wiejskie XXI wieku''. Z Polski w projekcie będzie uczestniczyć Tomaszyn.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz poinformowała, że w 2019 roku sprzedaż proszku jajecznego za graniczę Polski odnotowała szokujący wzrost, bo aż o 37 proc. do 6,1 tys. ton. Blisko 70 proc. wysyłek zagranicznych trafiło w 2019 roku na cztery największe rynki zbytu: Niemcy, Włochy, Dania, Szwecja.

„Pracuj bezpiecznie z Cynkometem. Bezpieczne wakacje 2020” – takie jest hasło i cel internetowej promocji „Rozdanie”, zorganizowanej przez producenta maszyn rolniczych z Czarnej Białostockiej. Zachętą do przestrzegania zasad BHP są nagrody, zwiększające bezpieczeństwo uczestników podczas prac polowych.   

Władze Egiptu umieściły Polskę na tzw. liście krajów referencyjnych, która gwarantuje ułatwiony dostęp do rynku egipskiego . Oznacza to, że polskie produkty spożywcze jak np. mleko w proszku dla niemowląt będą mogły łatwiej i szybciej trafiać na rynek egipski. To zasługa starań Ministerstwa Rozwoju we współpracy z polską firmą „Geo-Poland” sp. z o.o 

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Bon będzie można aktywować na platformie PUE ZUS już 1 sierpnia.

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2020 roku łącznie 1 524 mln ton rzepaku, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku aż o 158 tys. ton. Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu poziom 610 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 855 tys. ton. Kiedy zestawimy najnowsze statystyki łączne Członków PSPO z tymi z II połowy 2019 roku okazuje się, że sezon 2019/2020 był pod omawianym względem rekordowy dając ponad 3,1 mln ton przerobionych nasion rzepaku (w sezonie 2018/2019 było 2,8 mln ton).

Od kwietnia br., kiedy międzynarodową prasę obiegły doniesienia o pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem na fermie norek w Holandii, udokumentowano łącznie wystąpienie wirusa na 29 fermach w 3 krajach europejskich: Holandii, Danii i Hiszpanii. Przyjdzie czas na Polskę?

Borówka zdobyła tytuł „Najlepszego owocu świata 2020 według dietetyków”. Plebiscyt zorganizował największy w Polsce portal kierowany do zawodowych dietetyków i ludzi interesujących się zdrowym żywieniem - Dietetycy.org.pl. W sześcioetapowym konkursie rywalizowało 48 gatunków. Spotkanie dwóch środowisk i uroczystość wręczenia tytułu odbyła się na plantacji pod Warszawą.

Utrzymywanie świń na wybiegach wyklucza możliwość zapewnienia odpowiedniej bioasekuracji, w której kluczową rolę pełni izolacja, czyli utrzymywanie zwierząt w kontrolowanym środowisku - przypomina Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. 

Od 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. To wsparcie finansowe dla polskich rodzin ma pomóc osłabionej przez skutki pandemii COVID-19 branży turystycznej. Co warto wiedzieć o bonie? Sprawdź!

30 lipca br. w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcina Wrońskiego przedstawiciele polskich organizacji reprezentujących sektor produkcji mięsa i jego przetworów zachęcali konsumentów do świadomego kupowania produktów przeznaczonych na rodzinne grillowanie i wybierania w sklepach polskiego mięsa z certyfikatami jakości lub oznaczeniami żywności uznanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ostatnim czasie pojawiają się informacje dotyczące przesyłek z Chin, zawierających nieoznakowane nasiona. Początkowo takie paczuszki pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, następnie dotarły do Europy, a w końcu i do Polski - informuje PIORiN.

Mamy wysyp ognisk ASF w Polsce. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował właśnie o wyznaczeniu dwóch kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń w stadach trzody chlewnej. 

Pył to niepożądany element w pracy rolnika, z którym należy walczyć, a przynajmniej ograniczyć jego obecność do minimum.

Niedawny kryzys spowodowany COVID-19 pokazał, jak ważna jest dostępność pracowników sezonowych do wspierania europejskich producentów, m. in. w przygotowaniu sadów (np. w przycinaniu, przerzedzaniu), pracy w stacjach pakowania, zarządzaniu plonami oraz zbiorze owoców i warzyw. W obliczu trudności związanych z niedoborem zasobów ludzkich, sektor jest zainteresowany poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań, takich jak większa automatyzacja i cyfryzacja różnych etapów procesu produkcyjnego. Dostęp do nowych technologii może znacznie zwiększyć globalną konkurencyjność plantatorów. Czy tak faktycznie będzie w niedalekiej przyszłości?

Większość dzieci z terenów wiejskich spędza w tym roku wakacje prawie wyłącznie we własnym gospodarstwie rolnym. Ze względu na pandemię koronawirusa wyjazdów jest mniej niż zazwyczaj. Z tego powodu Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o konieczności zachowania szczególnego bezpieczeństwa, gdy w pobliżu prac polowych są dzieci.

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Grupa MLEKOVITA, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, nieustannie ewoluuje i stawia sobie ambitne cele. Dąży także do stosowania najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. W tym poczyniła szereg inwestycji prośrodowiskowych, m.in. wybudowała kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, wybudowała elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz nową kotłownię gazową w zakładzie w Morągu.

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwalają na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt. 

Niestety, czarna seria ognisk ASF trwa. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził właśnie wystąpienie 15 w 2020 r. w Polsce ogniska ASF w stadzie trzody chlewnej. Tym razem wirus zaatakował w województwie warmińsko-mazurskim.

Poza Dolnym Śląskiem żniwa na większości terytorium Polski dopiero się rozpoczynają. Powodem jest - oczywiście - pogoda, która powoduje, że trudno zebrać suche plony.

Każdy opryskiwacz powinien przechodzić obowiązkowe badanie stanu technicznego. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa o zmianę przepisów w zakresie wymogów dotyczących potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin. 

Śmieci w lesie? Niestety, taki widok można spotkać niemal na każdym spacerze. Teraz osoby, które śmiecą mają nie być już bezkarne, bo porządku w całym kraju ma pilnować aż 10 tysięcy mobilnych fotopułapek, drony oraz kamery noktowizyjne. Poza tym sądy oprócz kary grzywny będą skazywały także na sprzątanie lasu - zapowiedział minister środowiska Michał Woś.

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie. - Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Gostynińscy policjanci otrzymali informację, że na terenie gminy Sanniki znajdują się skrajnie wyczerpane, zaniedbane i głodne zwierzęta. Wszystko potwierdziło się, kiedy dotarli na miejsce.

Już po raz VI odbędzie się Ogólnopolski Konkurs pod nazwą „Pszczelarz Roku”. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 

Polska notuje duże wzrosty cen skupu żywca wieprzowego pomimo braku ruchów cenowych w Niemczech - informuje POLPIG.

Ponad milion złotych – tyle wynosi pula środków przeznaczona na nagrody dla hodowców koni, które wygrają rywalizacje podczas 42. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Łowcy skarbów kultury”, którego celem jest zachęcenie do poznawania historii i tradycji polskiej wsi oraz miejsc, które się tym zajmują. Odwiedźcie dowolny skansen znajdujący się na terenie naszego kraju, zróbcie zdjęcie i prześlijcie...

Zakup nowej maszyny powinien być poparty nie tylko argumentami dotyczącymi jej jakości, wydajności, ceny, komfortu, ale też wszelkimi kwestiami wsparcia posprzedażowego oraz profesjonalnego serwisu. Na jakie aspekty zwrócić uwagę?

Niestety, stało się... niemal codziennie dowiadujemy się o nowych ogniskach ASF w stadach trzody chlewnej. Wirus szaleje na Lubelszczyźnie. Właśnie tam potwierdzono 13 i 14 ognisko.

Żywicielami wirusa są rośliny psiankowate: pomidor (Solanum lycopersicum), papryka (Capsicum annum), pieprzowiec owocowy (chilli) (Capsicum frutescens) i oberżyna (Solanum melongena), a ponadto ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum) z rodziny bobowatych (Fabacae) oraz rośliny dzikorosnące, zwłaszcza rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), psianka czarna (Solanum nigrum) i werbena pospolita (Verbena officinalis) - informuje PIORiN.

Dobre wiadomości dla rolników ma Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. prognoza długoterminowa przewiduje, że sierpień powinien być ciepły, a nawet bardzo ciepły.

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

Konkurs „Wakacje na wsi #odkrywam” zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został rozstrzygnięty! Jego celem było namówienie uczestników na odkrywanie uroków polskiej wsi i dzielenie się nimi oraz udowodnienie, że polska wieś jest idealnym miejscem na spędzenie wakacji i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jury przyznało trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o rozszerzenie katalogu obszarów proekologicznych o grunty z roślinami miododajnymi. Chodzi tu o facelię i grykę.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa organizuje już po raz dwunasty konkurs pt. ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość''. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Lubelska Izba Rolnicza zwraca uwagę na fakt, że wiele zakupionych przez rolników środków ochrony roślin nie spełnia oczekiwanych przez rolników warunków. Z tego powodu samorząd rolniczy z lubelskiego chce, by faktury były bardziej szczegółowe.

Nowelizacja rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń polegająca na zakazie utrzymywania świń na wybiegach w strefie czerwonej i niebieskiej niewątpliwie będzie sprzyjała w walce z wirusem ASF, co zostało również podkreślone w zaleceniach naukowców z EFSA - stwierdza KZPPTCh.

Głównym celem międzyplonów jest podniesienie żyzności gleby na skutek poprawy bilansu substancji organicznej w glebie poprzez odtwarzanie zasobów próchnicy.

Polska staje przed obliczem największego od wielu lat zagrożenia suszą. Czy zdążymy podjąć odpowiednie działania zanim będzie za późno? Miejmy nadzieję, że tak, gdyż obecny sposób naszego gospodarowania wodami może doprowadzić nas do katastrofy, której dotkliwe skutki odczujemy wszyscy. Susza jest problemem systemowym, który wymaga rozwiązań powiązanych ze sobą na wielu płaszczyznach.

Działająca w ramach GK GPW Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadza na Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) możliwość handlu  wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C. Obrót żytem na RTRS będzie, podobnie jak pszenicą, prowadzony w formule rynku kasowego w systemach kursu jednolitego i aukcyjnym. Od uruchomienia RTRS na rynku funkcjonują 32 autoryzowane magazyny oraz dopuszczone są 3 domy maklerskie.

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego.

Potwierdzono już 12 ogniska ASF w stadach świń. Sprawdźcie szczegóły!

Hodowcy bydła zwrócili się do ministra rolnictwa w sprawie dotacji dla producentów mleka w związku z COVID-19, których stawki, ich zdaniem, są rażąco niskie. 

Ministerstwo Środowiska podsumowało zeszłoroczny sezon łowiecki. Odstrzał dzików był większy niż wcześniej zakładano, a wszystko w ramach walki z afrykańskim pomorem świń. W tym roku polowań także ma być więcej, ponieważ resort zniósł górną granicę liczy upolowanych dzików.

Tabliczka z numerem domu to duże ułatwienie dla osób, które muszą dotrzeć pod wskazany adres. Mowa nie tylko o dostawcy pizzy i kurierze, ale także, a nawet przede wszystkim, o karetce czy policji. To bardzo ważne! Pamiętajcie, że za brak odpowiedniego oznakowania swojej posesji można dostać mandat.

Rozpoczęte żniwa to dla wielu gospodarstw kluczowy okres. Odpowiednie zaplecze w postaci wsparcia serwisu pozwala najlepiej wykorzystać ten czas, bez usterek i przestojów. Pokazujemy krok po kroku, jak program „Obietnica żniwna” działa w praktyce. Z kolei korzystający z maszyn konkurencyjnych mogą spróbować zyskać 60 tys. zł. Jak to zrobić?

Główny Lekarz Weterynarii poinformował właśnie o wyznaczeniu 8 w tym roku ogniska ASF w stadzie trzody chlewnej. Po raz kolejny choroba dotknęła gospodarstwo w województwie lubelskim. 

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o rozważenie proponowanych kilku rozwiązań, które – w opinii Związku – pomogłyby złagodzić problem uciążliwych odorów na wsi.

Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności – mamy szczyt prac polowych, pogoda nie zawsze jest najlepsza trzeba więc uważać. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do wypadku. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma również stan trzeźwości.