KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 grudnia 2017

Nie ma zgody na przedłużenie terminu wykonywania zabiegów agrotechnicznych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi tej jesieni, zwrócił się do MRiRW z prośbą o przedłużenie możliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku. Mamy odpowiedź.

 

 

Przypominamy, że z dniem 30 listopada minął termin stosowania nawozów naturalnych i organicznych.

Resort rolnictwa poinformował, że w związku z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce.

W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy. Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym płynnych gnojówki i gnojowicy, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów.

Minister Rolnictwa poinformował, że zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów.

Mając na uwadze trudną sytuację rolników, spowodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, resort rolnictwa poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. Zgodnie z prowadzonym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) przez Dyrektora Generalnego KOWR, rejestrem wytwórców biogazu rolniczego obecnie w Polsce jest 86 takich podmiotów. 

 

Źródło 1

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione