KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
28 grudnia 2017

Bioasekuracja w gospodarstwach

Afrykański pomór świń nie odpuszcza, dlatego kolejny raz przypominamy o bioasekuracji. W myśl przepisów bioasekuracja jest obowiązkowa dla wszystkich hodowców trzody chlewnej. To jeden z elementów walki z ASF.

Bioasekuracja ma na celu utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego stada lub jego poprawę przez zastosowanie sprawdzonych metod organizacyjnych oraz ochronę populacji świń przed transmisją czynników zakaźnych do budynków inwentarskich. Bez przestrzegania zasad bioasekuracji nie ograniczymy występowania chorób w stadzie. 

Prezentujemy katalog zasad bioasekuracji, których należy bezwzględnie przestrzegać:

 • zabezpieczyć świnie przed kontaktem z dzikami (szczelne ogrodzenie chlewni);
 • do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta może wchodzić właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca nad nimi opiekę;
 • przed przystąpieniem do pracy ze zwierzętami należy poddać się obowiązującym w chlewni procedurom: kąpaniu i przebraniu w odzież roboczą-fermową, którą pozostawiamy w budynku;
 • utrzymywać pomieszczenia w czystości oraz dezynfekcji (myć gorącą wodą przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, dokładnie suszyć, dezynfekować preparatami o szerokim spektrum działania – wiruso-, bakterio- i grzybobójczymi zgodnie z zaleceniami producentów);
 • nie skarmiać zwierząt odpadami kuchennymi;
 • w bramach i furtkach oraz przed wejściem do budynków należy umieścić pojemniki i  maty dezynfekcyjne tak, aby nie było możliwości wjechania lub wejścia na teren gospodarstwa bez uprzedniego zamoczenia opon lub obuwia w środku dezynfekcyjnym (płyn dezynfekcyjny powinien być wymieniany w miarę potrzeby i zgodnie z zaleceniami producenta);
 • nie wprowadzać do gospodarstwa świń z niewiadomego źródła pochodzenia (bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia);
 • kwarantanna zakupionych nowych zwierząt powinna być obsługiwana przez osobę nie mającą kontaktu z pozostałymi świniami lub na koniec dnia, przy czym należy pamiętać o każdorazowej zmianie stroju roboczego i obuwia;
 • przy wykonywaniu prac w obiekcie należy do minimum ograniczyć przechodzenie pomiędzy sektorami, czyli od najmłodszych do najstarszych zwierząt, gdzie za każdym „przejściem” trzeba dezynfekować obuwie i myć ręce;
 • zabezpieczyć paszę przed dostę-pem zwierząt wolno żyjących;
 • chronić przed gryzoniami – deratyzacja;
 • na bramach i furtkach prowadzą-cych do gospodarstwa należy powiesić tabliczki informujące o zakazie wstępu osobom postronnym;
 • obserwować stan zdrowia świń (w przypadku zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii).

 

 

kontakt1.jpg
Anna Szymańczyk
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • KOWR
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • WDR
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • ODR Bratoszewice
-->