KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
17 stycznia 2018

Oddanie do użytku wyremontowanej placówki KRUS w Legnicy

15 stycznia w Legnicy odbyła się uroczystość oddania do użytku wyremontowanej siedziby placówki terenowej KRUS. W uroczystości uczestniczył Prezes Kasy Adam Wojciech Sekściński.

Podstawową ideą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest skuteczna, efektywna i profesjonalna realizacja zadań KRUS w sprawach ubezpieczeń i świadczeń. Dlatego każda nowa czy zmodernizowana placówka Kasy pozwala wcielać tę ideę w życie i przyczynia się do poprawy jakości obsługi interesantów, przyspieszenia realizacji zadań oraz lepszego kontaktu i komfortu gospodarujących na roli (…). Nowo wyremontowany budynek jest obiektem nowoczesnym i funkcjonalnym, z pomieszczeniami spełniającymi wszystkie kryteria bezpieczeństwa i przyjaznymi osobom niepełnosprawnym. Jest także sprawnie funkcjonującym urzędem, który zapewni ubezpieczonym i świadczeniobiorcom z powiatu legnickiego obsługę na wysokim poziomie, a pracownikom bardzo dobre warunki pracy” - podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński

O placówce KRUS w Legnicy 

Oddział Regionalny KRUS w Legnicy powstał 1 czerwca 1992 roku na podstawie zarządzenia nr 52 Prezesa KRUS z dnia 25 maja 1992. Terytorialnym zasięgiem obejmował byłe województwo legnickie. Zarządzeniem nr 64 z 6 września 2007 r. Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotychczasowy Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy, został przekształcony w Placówkę Terenową o rozszerzonym zakresie działania i obecnie wchodzi w skład Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego we Wrocławiu.

W latach 2007-2014 prowadzone były prace konserwacyjne i naprawcze wynikające z bieżącej eksploatacji budynku Kasy. W celu poprawy komfortu obsługi interesantów i warunków pracy w 2014 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu gruntownej modernizacji obiektu. W ramach przeprowadzonych w latach 2015-2017 prac remontowych wykonano m.in.: modernizację kotłowni, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stropów, podłóg, wykładzin, instalacji elektrycznej i alarmowej oraz sieci WAN, wykonano montaż systemu kontroli dostępu, przeniesiono serwerownię, odbudowano klatki schodowe, pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz wprowadzono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie zasięg działania placówki obejmuje teren 18 gmin, ubezpieczeniu społecznemu w placówce podlega 5079 rolników, obsługiwanych jest 11329 świadczeniobiorców.

 

 

kontakt1.jpg
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Aleja Niepodległości 190  
00-608 Warszawa
tel. 22 592-65-90  

 

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione