KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
30 stycznia 2018

Wsparcie na korzystanie z usług doradczych

Rusza wsparcie na korzystanie z usług doradczych. Ich katalog jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje m.in. porady ekonomiczne, produkcyjne, związane z ochroną środowiska czy z działalnością pozarolniczą. 

 

                                 

W poprzednim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie na usługi doradcze nie cieszyło się wśród rolników dużą popularnością, ponieważ ponosili oni część kosztów, a także sami musieli składać wnioski w Agencji Restrukturyzacji. Teraz o unijną pomoc można ubiegać się w dużo łatwiejszy sposób.

Wsparcie będzie udzielane na świadczenie porad dla jednego lub grupy rolników. Zakres wsparcia musi obejmować co najmniej jeden z następujących elementów:

 •     zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 •     praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska;
 •     działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
 •     wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 •     wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
 •     normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
 •     szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

Porada dla rolników i grup rolników może obejmować także kwestie:

 •     łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody;
 •     wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt);
 •     innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy.

Dla kogo wsparcie?

 •     publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze;
 •     prywatne podmioty doradcze;
 •     grupy tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

 

Pomoc finansowa wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Za opracowanie 3-letniego programu maksymalnie może to być równowartość 1500 euro lub 1050 euro za opracowane 2-letniego programu doradczego

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram poboru wniosków znajdziesz TUTAJ.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione