KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 lutego 2018

ASF - będzie pomoc finansowa na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali lub utrzymują zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku z ASF. 

Pomoc będą  mogli otrzymać producenci świń:

1) którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,

3) którzy utrzymują  lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wskazanych obszarach. 

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

  •     ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, 
  •    w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń. 

Pomoc nie przysługuje do świń:

  •     do których producent świń otrzymał pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
  •     do których producent świń otrzymał pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
  •     do których producent świń otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub  przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
  •     które producent świń sprzedał  w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej  będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Formularz wniosku będzie już wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

 

Do wniosku dołącza się:

  •     kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.
  •     zgodę współposiadaczy gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową, jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, złożoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR, 
  • oświadczenie producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej, wraz z załącznikiem do oświadczenia, na wzorze udostępnionym na stronie ARiMR – wymagane wyłącznie w przypadku ubiegania się producenta świń o wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1  lipca 2017 r.

 

Wzór oświadczenia wraz z formularzem wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji.
 

Źródło: ARiMR

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione