KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 maja 2018

Będą premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej!

W czerwcu 2018 roku rolnicy lub małżonkowie i domownicy rolników, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem będą mieli możliwość skorzystania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ze wsparcia w formie premii w ramach kolejnego naboru wniosków w ramach instrumentu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. 

Jak ustaliliśmy, planowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór nie obejmuje operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Operacje w tym zakresie będą uruchamiane w miarę potrzeb. 

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsi po wejściu Polski do Unii Europejskiej spowodowało ich dynamiczny rozwój i dywersyfikację ekonomiczną obszarów wiejskich. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej miało to wpływ na poprawę poziomu rozwoju obszarów wiejskich i wzrost poziomu zatrudnienia oraz spadek bezrobocia. 

Według szacunkowych danych na dzień 31 października 2017 roku do rejestru REGON wpisanych było 1,16 miliona podmiotów gospodarczych (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne) zlokalizowanych na obszarach wiejskich . Stanowiły one 27,0% ogółu podmiotów gospodarki narodowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez podmioty gospodarki narodowej funkcjonujące na terenach wiejskich w podziale na sekcje PKD odnotowano, że najwięcej podmiotów zajmowało się handlem i naprawą pojazdów samochodowych – ok. 26%). Kolejne miejsce pod względem liczebności zajmowały podmioty prowadzące działalność budowlaną – 16%, przemysłową – 12% , transportową i magazynową – 7% oraz pozostałą usługową – 6%. Podmioty działające w. pozostałych sekcjach PKD występowały relatywnie rzadziej i nie przekroczyły 6% ogólnej liczby. W latach 2015-2017 ogólna liczba nowozarejestrowych podmiotów wyniosła 1 150 tysięcy, z czego niemal jedna piąta (200 tys.) stanowiły podmioty działające na obszarach wiejskich – informuje IERiGŻ

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione