KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 czerwca 2018

Spotkanie największych Agencji Płatniczych Państw Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się w Warszawie

W Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie od wtorku 5.06. trwała Konferencja Agencji Płatniczych Państw Europy Środkowo-Wschodniej.   

W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczą obok przedstawicieli ARiMR - delegacje dziesięciu rolniczych agencji płatniczych: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Jestem przekonana, że to spotkanie będzie służyło pogłębieniu współpracy między naszymi instytucjami - powiedziała Maria Fajger, prezes ARiMR, otwierając konferencję. Jej celem jest, jak dodała prezes Agencji, wymiana doświadczeń pomiędzy agencjami płatniczymi Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie wdrażania programów pomocowych objętych Wspólną Polityką Rolną ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Mamy dobry moment na taką debatę, ponieważ jesteśmy w połowie obecnej perspektywy finansowej - podkreśliła prezes Fajger. 

Konferencja zbiega się w czasie z przedstawieniem przez Komisję Europejską założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Stąd też obecność tej problematyki podczas warszawskiego forum.

I właśnie założeniom unijnej polityki rolnej w nowej perspektywie budżetowej poświęcone było wystąpienie Zofii Krzyżanowskiej, radcy generalnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak poinformowała, unijny budżet na rolnictwo na lata 2021- 2027 ma, według Komisji Europejskiej, wynieść 365 mld euro. Do tego ma dojść 10 mld euro na badania i innowacje oraz 400 mln euro rocznie tzw. rezerwy kryzysowej. Komisja Europejska zaproponowała, by stawka płatności bezpośrednich do hektara była wyrównywana do średniej jedynie w ograniczonym stopniu  (dla państw poniżej 90 proc. średniej UE-27). W Polsce dopłaty zwiększyłyby się z 82 proc do 86 proc. unijnej średniej.

Nasz kraj nadal opowiada się za wyrównaniem dopłat bezpośrednich, gdyż wymagania nakładane na rolnictwo są te same we wszystkich krajach UE - podkreśliła Zofia Krzyżanowska.

Z kolei Witold Strobel, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opowiedział zagranicznym gościom o tym, jak powstała kierowana przez niego instytucja i zadaniach, które realizuje.

To był trudny projekt, ale po dziewięciu miesiącach działalności KOWR trzeba powiedzieć, że ten projekt się udał. Teraz struktura instytucji pracujących na rzecz rolnictwa jest dostosowana do tego, czego oczekuje polska wieś - powiedział Witold Strobel. 

Podczas sesji plenarnych oraz warsztatów pierwszego dnia konferencji omawiane także były zagadnienia związane z:

  •     innowacyjnością, transferem wiedzy, zasadą konkurencyjności, monitoringiem i sprawozdawczością PROW 2014-2020;
  •     wdrażaniem e-wniosku w działaniach inwestycyjnych  PROW 2014-2020, elektronicznym kontaktem z beneficjentami tego programu oraz wsparciem informatycznym w procesie kontroli administracyjnej wniosków z PROW;
  •     wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), w tym w zakresie wdrażania i aktualizacji systemu identyfikacji działek rolnych LPIS;
  •     wdrażaniem zazieleniania, w tym omówienie struktury gospodarstw realizujących ten obowiązek, najchętniej wykorzystywanych i deklarowanych przez rolników elementów proekologicznych, a także próba oceny wpływu wprowadzonego obowiązku na zarządzanie gospodarstwem;
  •     prowadzeniem bazy danych systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. 

W środę goście z zagranicy odwiedzili nowoczesną siedzibę Grupy Producentów Warzyw Primavega, mieszczącą się na Mazowszu we wsi Wróblewo, a w Piwoninie w powiecie otwockim centrum logistyczno-przechowalnicze Grupy Producentów Owoców i Warzyw Wilga Fruit.  

 

 

kontakt1.jpg
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Biuro Prasowe 
ul. Poleczki 33
02- 822 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione