KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
28 czerwca 2018

Posiedzenie Komitetu monitorującego PROW 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu, które odbyło się 25 czerwca 2018 r. zatwierdził Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017. 

Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował także zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące między innymi:

  •     wprowadzenia możliwości udzielania wsparcia na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w gospodarstwie lub w związku z nakazem likwidacji zwierząt w gospodarstwie z obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego. Pomoc będzie polegała na wsparciu inwestycji dotyczących produkcji roślinnej lub zwierzęcej innej niż produkcja świń;
  •     zmiany sposobu wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) typ nizinny;
  •     możliwości uzyskania płatności w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone rolnikom, którzy w zmianowaniu stosują tytoń.

Po zaakceptowaniu zmian przez Komisję Europejską zostaną one wprowadzone do krajowego porządku prawnego poprzez stosowne rozporządzenia.

Na posiedzeniu omówiono również stan realizacji Programu oraz przedstawiono informację dotyczącą Strategii komunikacyjnej za rok 2017, a także plan działań informacyjno- reklamowych na rok 2019.

Zaprezentowano wyniki badań ewaluacyjnych Programu oraz przeprowadzono konstruktywną dyskusję na temat stanu wdrożenia i rekomendacji płynących z dotychczasowych doświadczeń oraz badań ewaluacyjnych.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podziękował Komitetowi Monitorującemu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za aktywność oraz konstruktywne wnioski związane z wdrożeniem Programu.

 

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione