KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 lipca 2018

Premier Morawiecki ogłosił Plan dla wsi

Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rolnikami, które odbywało się w gospodarstwie Anny i Jacka Szarszewskich w Głogowie k. Torunia. Ogłoszono także Plan dla wsi. 

Premierowi towarzyszył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawił założenia Planu dla wsi.

Premier Morawiecki mówił, że w Polskim rolnictwie potrzeba zmian i nowych rozwiązań, ponieważ mamy zaniedbania wieloletnie. 

Będziemy dążyć do tego, aby kontraktować wcześniej różne kategorie produktów. Wypracowujemy mechanizmy kompensacji - dodał premier. Polska potrzebuje dobrych gospodarzy.

Na przełomie września i października chcemy wdrozyc zmianę ustawy o rolniczym handlu detalicznym, aby w wielu punktach sprzedawać najlepsze, najsmaczniejsze wyroby rolnicze. Wciąż walczymy też o równe szanse dla polskich rolników - powiedział premier Morawiecki.

Po przemówieniu premiera Morawieckiego, głos zabrał minister Ardanowski, który mówił o szczegółach dotyczących Planu dla wsi. 

Jestem dumny, że tu w województwie kujawsko-pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej, która była nazywana dobrą ziemią dobrych ludzi, pracowitych i gospodarnych mogę przedstawić założenia programu rolnego PiS, rządu dobrej zmiany – podkreślił minister Ardanowski. Te założenia wzięły się z rozmów z rolnikami. 

 

Założenia Planu dla wsi to:

  • Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Podnosimy zwrot akcycy w paliwie rolniczym z 86 l do 100 l dla tych, którzy nie mają produkcji zwierzęcej. I decyzją Pana premiera - dla tych wszystkich, którzy mają bydło dokładamy 30 l paliwa na jedą dużą jednostkę przeliczeniową - powiedział minister Ardanowski.

  • Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

Już w poniedziałek Lubelski Rynek Hurtowy na Elizówce rozpoczyna skup owocow miękkich - dodał minister.

  • Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

  • Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Żywność wysokiej jakości to ma być synoim polskiego rolnictwa - mówił szef resortu rolnictwa.

  • Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

  • Przeciwdziałanie suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Nie wystarczy likwidować skutki suszy, ale im przeciwdzialać. Będziemy wprowadzać duże programy retencji wód - podkreślił minister Ardanowski. 

  • Polskie pasze

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

  • Rolnictwo dla ekologii

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

Musimy produkować to, czego rynek potrzebuje - dodał minister Ardanowski.

Minister Ardanowski poinformował, że założenia programu zostały wypracowane na podstawie rozmów z rolnikami w całej Polsce i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom. Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że program będzie rozbudowywany i doprecyzowany.

 

Fot. KPRM

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione