KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2018-08-15

Identyfikacja zwierząt na nowych zasadach

Prezydent RP Andrzej Duda 10 sierpnia podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

 

Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich, a także zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez hodowców świń metod ich znakowania.

Ustawa porządkuje też obowiązki posiadaczy zwierząt utrzymywanych w siedzibach stad, które znajdują się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom; ustawa wydłuża do 2 dni termin na zgłoszenie przez rolnika informacji o liczebności stada. Zmniejsza również obciążenia dla właścicieli koniowatych, dla których dokumenty identyfikacyjne zostały wydane przez podmiot działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Nowela wprowadza przepisy, zgodnie z którymi nie będzie konieczności przedstawienia przez właściciela koniowatego tłumaczenia na język polski sekcji I dokumentu identyfikacyjnego, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Właściciel takiego koniowatego będzie musiał przedstawić odpowiednie informacje we wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego, co zmniejszy koszty rejestracji. 

Ustawa ponadto liberalizuje zasady oznaczania świń, doprecyzowuje i jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka, kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia.

Ustawa znosi też obowiązek dokonywania corocznego spisu bydła, pozostawiając ten obowiązek w stosunku do kóz, owiec i świń, a w przypadku zwierząt innych niż świnie odstępuje od wymogu przekazywania wyniku spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wyłącza podmioty prowadzące targi z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji świń. 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione