KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 listopada 2018

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

15 listopada 2018 r. pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Andreja Babisza odbyły się w Pradze polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe.

W konsultacjach uczestniczył też minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który rozmawiał z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją obecnie sektory rolne naszych krajów, jest kształt Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej − podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa zwracając uwagę na jeden z głównych tematów dzisiejszych konsultacji.

Dyskusja o unijnym budżecie wkracza w decydującą fazę. Ostateczny jego kształt określi środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. W ocenie Polski, budżet WPR (w relacji do PKB UE-27) powinien odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną tej polityki, zwłaszcza jako podstawy jednolitego rynku rolnego oraz znaczenia tej polityki dla spójności Unii w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W MRiRW już w 2016 roku przygotowano dokument prezentujący korzyści WPR na poziomie UE. Dlatego Polska deklaruje gotowość do zwiększenia kontrybucji do budżetu UE, aby zniwelować lukę powstałą w wyniku brexitu.

Nasze stanowiska są w tej kwestii zbieżne w wielu aspektach. Drobne różnice nie mają znaczenia. Najważniejsze dla nas jest to, aby nasze kraje znalazły uznanie i sojuszników dla utrzymania wysokiego budżetu rolnego − zwrócił uwagę polski minister.  

Nie da rady zrealizować wszystkich celów stawianych przez WPR przy bardzo ograniczonym budżecie – dodał szef polskiego resortu rolnictwa.

Politycy rozmawiali również o sytuacji zawiązanej z występowaniem wirusa ASF. Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił podejmowane w Polsce działania. Podkreślił przy tej okazji, że kluczowe znaczenie dla zapobiegania przenikaniu ASF do gospodarstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej i rozprzestrzenianiu się wirusa, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i w tzw. hodowli przydomowej, ma bioasekuracja.

W trakcie międzyrządowych konsultacji ministrowie rolnictwa Polski i Czech rozmawiali także o postępujących zmianach klimatu i problemach związanych z występowaniem suszy.

Spotkanie w Pradze było również okazją do poruszenia kwestii dotyczących wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że rozmawiając o relacjach polsko-czeskich nie można pominąć kwestii dotyczących żywności.

Polska i Czechy chcą, aby ich żywność kojarzona była z żywnością wysokiej jakości − powiedział minister Ardanowski. Dlatego będziemy wspólnie przeciwdziałać psuciu tego wizerunku przez producentów, czy bardziej przez wielkie sieci – dodał szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podarował gospodarzowi spotkania, ministrowi Miroslavowi Tomanowi, kosz polskich produktów.

Ponadto czeski minister otrzymał od strony polskiej zaproszenie do udziału w Narodowej Wystawie Rolniczej, która odbywać się będzie w Poznaniu od 30 listopada do 2 grudnia 2018 r.

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu - warto tam być!Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu - warto tam być!
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione