KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 grudnia 2018

Jakie tendencje na polskim rynku wieprzowiny?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że Polska jest czwartym, po Niemczech, Hiszpanii i Francji producentem wieprzowiny w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji. A eksport wieprzowiny od kilku lat systematycznie rośnie.

W latach 2014–2017 krajowa produkcja żywca wieprzowego kształtowała się na poziomie 1,8–1,9 mln ton masy poubojowej ciepłej (mpc.) i wykazywała tendencję wzrostową. W 2018 r. produkcja wieprzowiny będzie prawdopodobnie większa. W ocenie IERiGŻ–PIB może ona osiągnąć 2,5 mln ton (1,96 mln ton mpc.), o 3% więcej niż w 2017 r. 

Polskie produkty wieprzowe cieszą się stałą popularnością wśród konsumentów zagranicznych, a kraj nasz należy do grona największych eksporterów wieprzowiny poza UE, plasując się na piątym miejscu (z 6% udziałem w eksporcie) pod względem wolumenu eksportu żywca, mięsa i przetworów wieprzowych, po Niemczech (650 tys. ton; 22%), Hiszpanii (634 tys. ton; 22%), Danii (435 tys. ton; 15%) i Holandii (346 tys. ton; 12%). Potwierdzeniem rozwoju eksportu jest rosnący udział sprzedaży zagranicznej produktów wieprzowych w krajowej produkcji. W latach 2004–2017 udział eksportu (wyrażonego w ekwiwalencie tusz) w krajowej produkcji zwiększył się z 10% do 42%.

W 2017 r., na skutek wzmożonego popytu zagranicznego, zwłaszcza z krajów UE, USA oraz Kanady, eksport produktów wieprzowych z Polski był o 14% większy niż w 2016 r. i wyniósł 799 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Najbardziej wzrósł wywóz żywca (o 12%), mięsa (o 12%) i przetworów (o 26%), a zmalał tłuszczów – o 11%.

Tendencja wzrostowa w eksporcie wieprzowiny utrzymuje się również w 2018 r. 

W okresie styczeń–wrzesień 2018 r. z Polski wyeksportowano 599 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 2% więcej niż przed rokiem. W strukturze asortymentowej dominuje mięso świeże i mrożone (61%), a kolejną dużą grupę stanowią przetwory wieprzowe (31%). Znacznie mniejszy udział w strukturze towarowej posiadają tłuszcze (7%) oraz żywiec (1%).

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione