KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 grudnia 2018

KOWR informuje: zagospodarowanie państwowych gruntów w 2018 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w jedenastu miesiącach 2018 r. wydzierżawił 36,5 tys. ha państwowej ziemi oraz sprzedał 3 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. 

Wielkość Zasobu WRSP

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych przejętych po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi. Te przejęte nieruchomości tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Na koniec listopada 2018 r. w Zasobie pozostawało ponad 1 mln 369 tys. ha państwowej ziemi, z czego prawie 1 mln 26 tys. ha stanowią grunty wydzierżawione. Ponad połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie. 

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP w poszczególnych województwach
(stan na 30.11.2018 r.)

Dzierżawa gruntów rolnych

Od trzech lat podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. W jedenastu miesiącach 2018 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 36,5 tys. ha. Największe powierzchnie gruntów rolnych wydzierżawiły oddziały terenowe: we Wrocławiu – 6,2 tys. ha,  w Szczecinie – 5,9 tys. ha, w Olsztynie i Koszalinie po ok. 4 tys. ha.

Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca listopada 2018 r. w całym kraju odbyło się 7,6 tys. przetargów na dzierżawę. 


Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 30 kwietnia 2016 r. wprowadziła zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). 

W jedenastu miesiącach bieżącego roku Oddziały Terenowe KOWR sprzedały nieco  3 tys. ha. W tym celu zorganizowały ponad 26,4 tys. przetargów w całym kraju.

Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Gorzowie Wlkp. – 445 ha,  Lublinie – 367 ha i Kielcach – 358 ha.

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione