KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 grudnia 2018

Spotkanie z FAO podczas COP

W Katowicach, podczas COP24 minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z zastępcą Dyrektora Generalnego FAO Marią Heleną Semedo (Food and Agriculture Organization of the United Nations − Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Spotkanie, które odbyło się z inicjatywy FAO, poświęcone było głównie działalności tej ważnej międzynarodowej organizacji na rzecz: zwalczania głodu na świecie, rozwoju rolnictwa przyjaznego klimatowi, zapobiegania marnotrawstwu żywności, a także propagowania zdrowego stylu życia.

Minister Ardanowski podkreślił, że polskie rolnictwo rozwijać się będzie w oparciu o zasady rozwoju zrównoważonego. Wkład nowoczesnego rolnictwa w sekwestrację dwutlenku węgla jest konstruktywną odpowiedzią na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. FAO jest gotowe przekazać doświadczenia innych krajów w zakresie ochrony gleb, zarządzania wodą i ograniczania gazów cieplarnianych z rolnictwa.

W odniesieniu do marnotrawstwa żywności minister Ardanowski podkreślił, że wyrzucanie około 30% żywności w skali świata jest działaniem bardzo szkodliwym. Ministerstwo rolnictwa podejmuje działania mające na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności poprzez edukowanie społeczeństwa, a także przeznaczania żywności o kończącym się okresie przydatności dla osób biednych i potrzebujących. Minister poinformował, że wsparł kilka tygodni temu ogólnopolską akcję Dnia Św. Franciszka, której celem była edukacja społeczeństwa, jak postępować z żywnością i nie dopuszczać do jej marnowania.

Przedmiotem rozmowy była również propozycja ze strony Marii Heleny Semedo, by w ogłoszonej przez FAO dekadzie gospodarstw rodzinnych, Polska podjęła się roli aktywnego uczestnika i lidera. Minister podkreślił, że idea gospodarstw rodzinnych jest mu szczególnie bliska i w swej istocie bardzo ważna dla polskiego rolnictwa, które powinno pozostać właśnie rolnictwem rodzinnym.

Polska zamierza odgrywać istotniejszą, niż do tej pory, rolę w międzynarodowych organizacjach, zajmujących się rolnictwem i żywnością, takich jak FAO czy WFP (Światowy Program Żywnościowy).

Na koniec spotkania Maria Helena Semedo podziękowała za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie COP24.

 

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione