KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-01-08

PROW - kiedy złożysz wnioski w 2019 r.?

Sprawdź, kiedy złożysz wnioski w 2019 roku ramach naboru PROW 2014-2020.

 

ROZWÓJ GOSPODARSTW

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF - luty 2019; maj 2019

 

 • Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór obszar a, b, c - marzec 2019

 

 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - marzec 2019

 

 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kwiecień 2019; październik 2019

 

 • Premie dla młodych rolników  - maj 2019

 

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw- ASF - czerwiec 2019

 

 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa - wrzesień 2019

 

 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wrzesień 2019

 

 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - listopad 2019

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - rolnicy  - styczeń 2019

 

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - ASF  - sierpień 2019

 

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - bez ASF  - wrzesień 2019

 

 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych    - wrzesień 2019

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

 • Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności  - luty 2019

 

 • Wsparcie dla szkolenia doradców -    luty 2019

 

 • Wsparcie korzystania z usług doradczych - marzec 2019

 

SYSTEMY JAKOSCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości  - wrzesień 2019*

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - wrzesień 2019*

* Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

 

ROZWÓJ TERYTORIALNY 

 • Scalanie gruntów  - Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

 

 • Gospodarka wodno-ściekowa   - Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory

 

 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

 

 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania  -  Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI 

 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne; Rolnictwo ekologiczne; Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – PROW 2014-2020 (premie pielęgnacyjne i premie zalesieniowe), Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne – PROW 2007-2013  (premie pielęgnacyjne i premie zalesieniowe)    -------------->  15 Marca – 15 Maja 2019 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności) 

 

 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – wsparcie na zalesienie PROW 2014-2020   - 1 Czerwca – 31 Lipca 2019 r. 

 

 • Zalesianie gruntów rolnych – PROW 2004-2006  (premie zalesieniowe)     -   1 Czerwca – 15 Lipca 2019 r. 

 

 • Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020)    -      kwiecień 2019

 

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione