KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
29 sierpnia 2019

Polsko-czeskie rozmowy o rolnictwie

W ramach Polsko-Czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbywały się dziś pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premiera Republiki Czeskiej Andreja Babiša odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem.

Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-czeskiej w kwestiach bezpieczeństwa i jakości żywności oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Ministrowie rolnictwa potwierdzili zbieżność stanowisk Polski i Republiki Czeskiej w większości kwestii dotyczących przyszłości WPR, mocno akcentując konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu jej finansowania w przyszłych wieloletnich ramach finansowych, jak również potrzebę większej elastyczności i dobrowolności, w tym, możliwość przesunięć pomiędzy I i II filarem, zależnie od specyfiki i potrzeb państw członkowskich. Obaj ministrowie podkreślali konieczność ograniczenia biurokracji i barier administracyjnych, które stanowią obciążenie dla europejskich rolników.

Ustaliliśmy, że przed posiedzeniem Grupy Wyszehradzkiej, które ma się odbyć na początku października w Pradze, w Częstochowie odbędzie się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej pod kierownictwem wiceministrów obu krajów, aby przygotować na roboczo, do prezentacji na unijnym forum, wspólne stanowiska Polski i Czech m.in. na temat bezpieczeństwa żywności, handlu, ochrony lasów czy też zwalczania afrykańskiego pomoru świń – poinformował po spotkaniu minister Jan Krzysztof Ardanowski i dodał, że Czesi popierają także polskiego kandydata na komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej.

Ministrowie rolnictwa wyrazili też zadowolenie z dotychczasowej współpracy w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności, deklarując gotowość dalszej jej intensyfikacji na szczeblu służb weterynaryjnych i ekspertów. Minister Ardanowski zaprezentował kierunki prac w tym zakresie prowadzone w Polsce, w tym, wprowadzane zmiany legislacyjne w zakresie systemów kontroli weterynaryjnej.

Czesi z zadowoleniem przyjmują wprowadzane u nas zmiany w systemie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jak również prace nad ustawą weterynaryjną – poinformował szef polskiego resortu rolnictwa i oddał, że Polska chce skorzystać z doświadczeń czeskich w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.

Czechy to jedyny kraj, któremu udało się zwalczyć ASF. Ministrowie jednoznacznie stwierdzili, że jeżeli chodzi o odstrzał dzików, które są głównym wektorem roznoszenia tej choroby, niezbędne jest wsparcie resortów siłowych.

W Czechach to wojsko i policja dokonały odstrzału dzików skutecznie eliminując chorobę. Podobnie dzieje się też w innych krajach i to jest kierunek, który powinien być realizowany w Polsce – zaznaczył minister Ardanowski.

Polska i Republika Czeska wyraziły gotowość do pogłębienia współpracy w wielu ważnych dziedzinach sektora rolnego, jak np. zapobieganie suszy czy badania i innowacje w rolnictwie.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione