KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 listopada 2019

Obrady IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania uczestniczyło ponad 400 osób z 41 krajów europejskich zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.

W Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada odbywały się obrady IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

Spotkanie organizowały: Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania ELARD, Europejska Sieć Wiejskich Organizacji Pozarządowych PREPARE oraz European Rural Community Alliance (ERCA) (Porozumienie Europejskich Społeczności Wiejskich).

Wśród uczestników znaleźli się liderzy wiejskich organizacji jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz przedstawiciele krajowej i regionalnych administracji.

Polska reprezentowana była przez podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego, Polską Sieć LGD Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (członek PREPARE) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie odbywało się w kluczowym dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich momencie planowania nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ale również w czasie przełomowych zmian w rolnictwie i na europejskiej wsi co podkreślali uczestnicy spoza UE.

W trakcie kilkudniowych obrad poruszano najważniejsze obecnie kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska, migracji i wyludniania się wsi, coraz trudniejszych relacji „miasto-wieś” miedzy „starymi i nowymi” mieszkańcami wsi jak również miedzy rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Podejmowano tematykę żywotności europejskiej wsi, tzw. rural proofing”, czyli dbania o interesy wsi na różnych poziomach zarzadzania państwami. Wiele uwagi poświęcono wyzwaniom związanym z tworzeniem tzw. „inteligentnych wsi” Smart Villages.

Efektem trzydniowych rozmów, kilkudziesięciu warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych było przyjęcie 9 listopada dokumentów końcowych i rekomendacji, które zebrane zostały w tzw. „Manifeście Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2019” oraz „Deklaracji mieszkańców wsi”. Manifest jest kontynuacją przyjętej w 2016 roku deklaracji Cork 2.0 oraz tzw. „Agendy dla Europejskiej Inteligentnej Wsi”.

W Manifeście postuluje się miedzy innymi:

  • przeciwdziałanie odpływowi wykształconych ludzi ze wsi, w tym szczególnie młodzieży,
  • zapewnienie właściwej reprezentacji społeczności wiejskich w kształtowaniu krajowych i europejskiej polityki,
  • konieczność zapewnienia odpowiednich, atrakcyjnych warunków życia na wsi i pracy dla młodego pokolenia,
  • otwarte i innowacyjne partnerstwo między rządami a społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami,
  • pilne przeciwdziałania zmianom klimatu i wsparcie obszarów wiejskich, aby skutki tej polityki nie obciążały nadmiernie mieszkańców wsi,
  • uwzględnianie ważnej roli kobiet we wszystkich aspektach życia wsi,
  • zapewnienie wsparcia dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem w tym szczególnie osób starszych i niesamodzielnych. Wsparcie takie i adekwatne usługi winny być zapewniane na poziomie lokalnym przy wsparciu wyższych poziomów administracji,
  • ochronę małych gospodarstw rodzinnych miedzy innymi poprzez odbiurokratyzowanie kierowanego do nich wsparcia,
  • zapewnienie edukacji podstawowej poprzez podtrzymywanie szkół wiejskich i edukacji na wyższych poziomach miedzy innymi poprzez skuteczną edukację na odległość.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione