KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 stycznia 2020

Inauguracja Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

7 stycznia w Belwederze, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, odbyła się konferencja pt. „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu”.

Było to wydarzenie inaugurujące w Polsce obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej – podkreślił w swoim wystąpieniu minister. - Trzeba wrócić do sprawy podstawowej, że część chorób roślin wynika z niewłaściwego podejścia do całego cyklu, nie tylko tej rośliny, ale całego cyklu jakim jest rolnictwo, uprawa. Wiedza na temat gleby, na temat zmianowania, na temat współistnienia roślin, tak ważna np. w rolnictwie ekologicznym, jest niezbędna, żeby prowadzić nowoczesne rolnictwo – zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.

Roślinność, bioróżnorodność czy zwiększanie lesistości aktywnie wspierają walkę o lepszy klimat. Oprócz tego, że pochłaniają CO2 rośliny przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych pyłów w powietrzu – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

W dzisiejszej konferencji głos zabrał również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie, a jego szansą jest przestawienie się na zrównoważoną produkcję żywności – powiedział komisarz.

Janusz Wojciechowski zachęcał naukowców do sięgania po granty na badania i rozwój w zakresie zdrowia roślin zwracając uwagę, że w nowym budżecie na lata 2020-2027 będzie około 10 mld euro na ten cel.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, a hasło przewodnie wydarzenia brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Powszechnie, stosunkowo niewiele wiemy na temat zdrowia roślin. Inicjatywa ONZ ma dostarczyć społeczeństwom wiedzę na ten temat – powiedział główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Obchody są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwom i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Konferencja zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Była ona okazją do zainicjowania cyklu wydarzeń promujących tematykę zdrowia roślin i popularyzujących wiedzę o tym, że zdrowe rośliny mogą wspomagać ludzi w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu, deficytu wody i erozji gruntów, a dzięki temu, w staraniach o wyeliminowanie głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie.

Znaczenie roślin dla funkcjonowania naturalnych ekosystemów, gdzie stanowią one podstawę łańcucha pokarmowego, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, a także dla szeregu gałęzi gospodarki, jest niezaprzeczalne. Pamiętajmy też, że to rośliny produkują tlen, którym oddychamy oraz stanowią aż 80% żywności, którą spożywamy.

Rośliny, są jednak narażone na atak ze strony szeregu szkodników i patogenów powodujących choroby roślin – grzybów, bakterii, wirusów i wiroidów. Także działalność człowieka, prowadząca do zakłócenia naturalnej równowagi w przyrodzie, zwiększa te zagrożenia.

Rok 2020 będzie zatem rokiem, w którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, służby podległe oraz nadzorowane instytuty-naukowo badacze, będą podejmować liczne inicjatywy, służące przybliżeniu tematyki ochrony roślin zarówno osobom związanym zawodowo z produkcją roślinną i rolnictwem, jak i osobom, dla których obszar ten pozostawał do tej pory mniej znanym. 

Pamiętajmy, chroniąc rośliny, chronimy życie.

Fot. MRiRW, KPRP

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione