KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
21 stycznia 2020

Spotkanie z Minister Wyżywienia i Rolnictwa RFN

20 stycznia z inicjatywy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się w Berlinie spotkanie bilateralne z minister wyżywienia i rolnictwa RFN Julią Klöckner. 

Podczas spotkania omawiano 2 tematy:  wyrównanie  dopłat w rolnictwie oraz bliską współpracę obu krajów w zakresie zwalczania ASF.

Minister Ardanowski powiedział, że przyszła  wspólna polityka rolna, musi zapewnić  rentowność gospodarstw rolnych i żywotność obszarów wiejskich, spełniając jednocześnie oczekiwania społeczeństwa europejskiego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

– Potrzebny  będzie  na realizację tych celów adekwatny budżet. Rolnicy powinni otrzymać  odpowiednie zachęty finansowe na realizację społecznie oczekiwanych  działań w zakresie klimatu i środowiska – podkreślił minister Ardanowski i dodał, że dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich w tej perspektywie finansowej.

Minister zaznaczył, że nie ma uzasadnienia merytorycznego oraz politycznego dla dalszego utrzymywania w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanych płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą od 550 euro na hektar  do 202 euro/ha.

Wynagradzanie rolników i państw członkowskich za produkcję roślinną o wysokiej intensywności oraz obsadę  zwierząt z odległych okresów produkcji rolniczej – sprzed 30 lat – nie odpowiada obecnym celom wspólnej polityki rolnej – powiedział podczas spotkania minister Ardanowski.

Minister Klöckner wskazywała na bardziej złożoną kwestię dopłat  bezpośrednich oraz ich rolę w odniesieniu do różnic w kosztach ziemi i pracy pomiędzy krajami. Jednocześnie podkreśliła że dla Niemiec problemem są  dopłaty powiązane z produkcją, finansowane w wielu krajach. Minister Niemiec zaproponowała dalsze, szczegółowe dyskusje na ten temat w grupie ekspertów.

Tematem spotkania podniesionym  przez  stronę niemiecką była kwestia walki z AFS. Minister Ardanowski przypomniał,  że Polska zmaga się z chorobą afrykańskiego pomoru świń  już od 5 lat i wiele środków finansowych przeznaczyła  na zwalczanie tej choroby.

– Na obszarach zachodniej Polski, wokół ognisk choroby zostały zbudowane solidne płoty. W sumie to około 250 km ogrodzenia. Niebawem zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne w zakresie redukcji stada dzików, w które zaangażowane zostaną odpowiednie służby państwowe informował szef polskiego resortu rolnictwa.

Strona niemiecka wyraziła gotowość do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania choroby oraz przekazania technicznych propozycji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.  

Ministrowie ustalili, że na forum UE należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą walki z ASF oraz wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Polska podkreśliła, że należy także wypracować lepsze mechanizmy pomocowe dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF. 

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione