KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 grudnia 2017

Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce

Polska gospodarka pozostaje pod wpływem silniejszych, niż rok temu, impulsów rozwojowych w stosunku do większości krajów UE oraz liczących się gospodarek pozaunijnych.

Korzystne uwarunkowania przekładają się na wzrost PKB w naszym kraju. W I półroczu 2017 r. PKB wzrósł realnie o 4,0% wobec 3,0% w I półroczu 2016 r. Wzrost popytu krajowego wyniósł 4,7%, a rok temu 2,7%. W przeciwieństwie do 2016 r. negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miał eksport netto. Głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostał popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych. 

Badania budżetów gospodarstw domowych potwierdzają wydatną poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin w latach 2016-2017. W 2016 r. przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwach domowych był realnie o 7,0% wyższy niż w 2015 r. Wzrosły realne dochody wszystkich grup społeczno-ekonomicznych, w tym również rolników (o 11,0%). Istotny wpływ na poprawę sytuacji finansowej miał wzrost dochodów ze świadczeń społecznych (o 38,7%), w których znaczącą rolę odegrał program „Rodzina 500+”. Poprawa sytuacji dochodowej ludności i utrzymujące się pozytywne tendencje na rynku pracy znalazły odzwierciedlenie w zmniejszeniu się rozmiarów ubóstwa. 

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2016 r. wsparciem z tego programu objęto 3,8 mln dzieci do lat 18, z których 35,9% mieszkało na wsi. Do 2,78 mln rodzin trafiło 17,03 mld zł.

Według badań budżetów gospodarstw domowych, w I półroczu 2017 r. przeciętne miesięczne dochody realne w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwach domowych ogółem były o 7,5% wyższe niż w tym samym okresie 2016 r. Poprawiła się sytuacja dochodowa wszystkich grup społeczno-ekonomicznych ludności, w tym najbardziej rolników, których dochody realne zwiększyły się o 36,9%. Realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników był efektem wzrostu realnych dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego o 49,8% oraz dochodów ze świadczeń społecznych aż o 138,1%, w których decydujący udział miały świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Do wzrostu dochodów z produkcji rolniczej przyczynił się wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych, w tym m.in. mleka o 25,9%, trzody chlewnej o 21,4%, bydła o 5,1%, pszenicy o 7,2% i żyta o 5,2% (w I półroczu 2017r., w stosunku do I półrocza 2016r.).

Źródło 1.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione