KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 grudnia 2017

O polskim rynku mleczarskim

Sytuacja na polskim rynku mleczarskim jest aktualnie bardzo dobra. Rośnie pogłowie krów, a krajowi producenci dostarczyli do skupu więcej mleka, niż w roku ubiegłym. 

Pogłowie krów mlecznych

W Polsce, na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka w połowie 2017 r. przerwana została długo utrzymująca się spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych. W czerwcu 2017 r. stado tych zwierząt liczyło 2 154 tys. szt. i było o 0,4% większe niż w tym samym okresie 2016 r. W grudniu 2017 r. liczba krów mlecznych zdaniem ekspertów IERiGŻ – PIB wzrośnie o 1% i ukształtuje się na poziomie 2 150 tys. sztuk. Wzrost pogłowia krów mlecznych odnotowano w siedmiu województwach – największy w woj. lubuskim (o 14,8%), a najmniejszy – w woj. łódzkim (o 1,4%). W województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, w których znajduje się blisko 50% krajowego pogłowia, liczba krów mlecznych wzrosła o 2,5–4,4%. Na poziomie sprzed roku stado krów utrzymano jedynie w woj. wielkopolskim. Największy spadek zanotowano w woj. zachodniopomorskim (o 10,5%), a najmniejszą redukcję – w woj. śląskim (o 0,8%).

Skup mleka w Polsce

Polscy producenci od początku 2017 r. utrzymują dostawy mleka do skupu na poziomie znacząco wyższym niż rok wcześniej. W październiku 2017 r. do przemysłu mleczarskiego dostarczono 914 mln litrów mleka, o 5,5% więcej niż w październiku 2016 r., ale nieznacznie (o 0,3%) mniej niż we wrześniu br. Ogółem w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. dostawy mleka do skupu osiągnęły poziom 9,5 mld litrów i były o 4,5% większe niż w analogicznym okresie 2016 r.

Skup mleka w UE

W Unii Europejskiej dostawy mleka do skupu w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. były o 0,4% większe od notowanych w roku ubiegłym i wyniosły 118 mln ton. Skup mleka na poziomie niższym niż rok wcześniej odnotowano w 14 krajach członkowskich –  w Niemczech i we Francji (po 2%), a także w Holandii (o około 1%). Wzrost dostaw mleka odnotowano natomiast m.in. w Irlandii (o 8%), Polsce (o 4,6%), we Włoszech (o 2,8%), w Belgii (o 2%) oraz Wielkiej Brytanii (0 0,3%). Krajowa cena mleka wyrażona w walucie unijnej w październiku br. wyniosła 34,02 EUR/100 kg i była o 7,4% niższa od przeciętnej ceny w Unii Europejskiej. W kraju utrzymuje się duże regionalne zróżnicowanie cen skupu mleka. W październiku 2017 r. najwyższe ceny uzyskiwano w województwie warmińsko-mazurskim – 157,41 zł/hl i podlaskim – 156,12 zł/hl (odpowiednio o 6% i 5% więcej niż średnio w kraju), a najniższe – w województwie małopolskim – 129,15 zł/hl i łódzkim – 134,11 zł/hl (odpowiednio o 13% i 10% mniej od średniej krajowej). Mleko surowe, w odniesieniu do notowań z września 2017r., podrożało we wszystkich województwach – najbardziej w lubuskim (o 4,5%), warmińsko-mazurskim i opolskim (po 4%) oraz podlaskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim (po około 3%).

 

Źródło 1

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione