KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 stycznia 2021

Samochód osobowy w leasingu - czy to dobre rozwiązanie dla rolnika?

Auto do gospodarstwa rolnego rolnik może kupić za gotówkę lub na kredyt. Może też zdecydować się na wyjątkowo elastyczną formę finansowania, jaką jest leasing. 

Prawie każdy rolnik w swoim gospodarstwie, oprócz sprzętu rolniczego i maszyn, użytkuje samochód osobowy. Pojazd ten często okazuje się niezbędny do wykonywania codziennej pracy i pozwala na sprawne przemieszczanie się z miejsca na miejsce w celu załatwiania spraw urzędowych, zakupu materiałów do produkcji rolnej i wiele innych.

Aby pozyskać auto do gospodarstwa rolnego, rolnik może kupić je za gotówkę lub na kredyt. Może też zdecydować się na wyjątkowo elastyczną formę finansowania, jaką jest leasing. W ostatnich latach leasing samochodów osobowych zyskał popularność jako atrakcyjna alternatywa dla kredytu bankowego. 

Gotówka albo kredyt         

Zakup za gotówkę posiada pewne zalety, np. nie generuje dodatkowych kosztów, jednak równocześnie zamraża znaczne kwoty, które mogłyby być przeznaczone na inwestycję i rozwój gospodarstwa rolnego. Kredyt jest mniej popularną formą finansowania niż leasing, ale w ostatnich latach kredyty stały się znacznie bardziej dostępne. W przypadku zakupu samochodu w kredycie najpopularniejszy jest wariant mieszany, w którym kupujący część należności płacą gotówką, a resztę kredytują. 


Jedną z najprostszych metod otrzymania kredytu samochodowego jest wzięcie go w instytucji finansowej bezpośrednio powiązanej z producentem samochodu. Należy pamiętać, że kredyt jest obarczony pewnymi kosztami dodatkowymi, trzeba bowiem pokryć koszty ubezpieczenia. Banki wymagają także ubezpieczenia AC, a niektóre pobierają prowizję od udzielonego kredytu. Samo oprocentowanie kredytów jest bardzo różne i zależy od wielu czynników: kwoty kredytu, marki samochodu, od tego czy auto jest nowe, czy używane, czy cała wartość samochodu jest kredytowana itp. Uśredniona wartość dla trzyletniego kredytu z 20% wkładem własnym wynosi 8-13% w skali roku plus prowizja banku.

Leasing - za ustalone opłaty

Podpisując umowę leasingu, rolnik staje się użytkownikiem auta. Właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca, który przekazuje korzystającemu samochód w zamian za ustalone opłaty. Warto wiedzieć, że umowy leasingu mogą kończyć się wykupem przedmiotu przez leasingobiorcę, oddaniem go leasingodawcy albo sprzedażą osobie trzeciej, wskazanej przez leasingobiorcę. 

Operacyjny czy finansowy?

Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje leasingu rolniczego - operacyjny i finansowy. W przypadku pierwszego z nich przedmiot umowy jest amortyzowany przez leasingodawcę, a leasingobiorca wpisuje raty leasingowe w koszty prowadzenia działalności. Drugi typ finansowania polega na tym, że przedmiot zalicza się do środków trwałych leasingobiorcy i to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. 


Leasing operacyjny jest najbardziej opłacalny dla rolników, którzy są czynnymi płatnikami VAT i zawierają umowę na dłuższy czas, natomiast leasing finansowy jest najbardziej korzystny dla rolników, którzy rozliczają się na zasadach zryczałtowanego podatku, chcą zawrzeć umowę na krótki okres oraz zamierzają wnieść większy udział własny.
Rolnicy potrzebują finansowania dostosowanego do swoich szczególnych potrzeb. Opłata wstępna leasingu powinna być zatem maksymalnie obniżona i wynosić od 0 do 5%, aby uniknąć angażowania środków własnych na starcie. Z kolei długi okres umowy pozwala na wygodne rozłożenie opłat ratalnych tak, by nie okazały się one zbyt dużym obciążeniem dla miesięcznego budżetu. 

Odliczenie VAT od zakupu

Rolnik, który jest zarejestrowany do rozliczenia się z podatku VAT, ma prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodu osobowego. Niestety są pewne warunki, które należy spełnić. Pierwszym jest wykorzystywanie samochodu osobowego do celów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, takich jak np. dojazd do punktów skupu w celu sprawdzenia cen, dojazd do punktów handlowych w celu zamówienia niezbędnych materiałów rolnych. Teoretycznie, zgodnie z ustawą o VAT, tego samochodu nie można wykorzystywać do celów prywatnych, np. do wyjazdu do sklepu czy do lekarza. 

Drugim warunkiem jest limit kwotowy. Kwota, jaką można maksymalnie odliczyć, to 60% wartości VAT z faktury, ale nie więcej niż 6000 zł. Przykład: a) wartość samochodu osobowego brutto - 40 000 zł, netto - 32 520,33 zł, VAT - 7 479,67 zł,
VAT do odliczenia (60% z 7 479,67 zł) - 4 478,80 zł, b) wartość samochodu osobowego brutto - 80 0000 zł, netto - 65 040,65, VAT - 14 959,35 zł, VAT do odliczenia (60% z 14 959,35 zł) - 8 975,61 zł, ale ze względu na ograniczenie można odliczyć tylko 6 000 zł. Wyjątkiem jest auto typu pick-up, które jest uznawane, według prawa podatkowego, za auto ciężarowe. 

Odliczanie VAT od kosztów paliwa i napraw

Rolnicy zarejestrowani do VAT wykorzystujący w działalności samochód osobowy mogą odliczyć koszty paliwa i napraw. Jeśli samochód wykorzystywany jest zarówno w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jak i do celów prywatnych, możliwe jest 50% odliczenie podatku VAT. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych warunków. Jeśli auto użytkowane jest tylko w prowadzonym gospodarstwie, możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT od kosztów związanych z samochodem. Należy jednak pamiętać, że przy 100% odliczeniu VAT należy zgłosić ten fakt do US (druk VAT-26), prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz stworzyć regulamin użytkowania pojazdu.


Podsumowując, zakup samochodu osobowego do gospodarstwa rolnego wiąże się ze znacznym wydatkiem i decyzja o jego zakupie powinna być poprzedzona solidną analizą wszystkich plusów i minusów wymienionych wyżej form finansowania zakupu auta. Pozwoli to na wybór formy finansowania najkorzystniejszej dla sytuacji ekonomicznej gospodarstwa i właściwej dla specyfiki prowadzonej działalności rolniczej. 

 
Izydor Zieliński
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione