KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2021-01-24

Kreski, litery i liczby na drzewach - co oznaczają?

Lasy Państwowe postanowiły rozszyfrować tajny kod, który czasem widujemy na drzewach. Na niektórych pniach namalowane są litery, czasem liczby, a czasem paski? Co oznaczają?

Żółty ciągły pasek o szerokości 10 cm, namalowany wokół pnia na wysokości 150 cm oznacza granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego (WDN). Drzewa rosnące na załamaniach granicy oznacza się dodatkowo literą „N" wysokości 15 cm, wykonaną nad opaską, tą samą jasnożółtą farbą.

Wskazane jest również umieszczenie numeru drzewostanu, pod którym został on zarejestrowany w krajowym rejestrze LMP. Szyszki zbiera się z drzew stojących, a pozostałe nasiona (bukiew i żołędzie) z ziemi. Z nasion hodowane są sadzonki drzew przeznaczone do zakładania upraw pochodnych w celu  zachowania wartościowych genotypów zapewniających powstanie drzewostanów o wysokiej jakości hodowlanej i technicznej.

Żółtym przerywanym paskiem o szerokości 5 cm (odstęp między odcinkami wynosi 10 cm), namalowanym na drzewach skrajnych i granicznych, na wysokości 150 cm od ziemi, zaznaczane są gospodarcze drzewostany nasienne (GDN). GDN to drzewostan właściwego pochodzenia i dobrej jakości, dostarczający nasiona do zakładania upraw gospodarczych. 

Żółty pasek (szer. 5 cm) z czarnym numerem to oznaczenie drzew matecznych. Jest to wytypowane pojedyncze drzewo (wybierane tylko w wyłączonych i gospodarczych drzewostanach nasiennych), o najlepszych cechach jakościowych, wyróżniające się zdrowotnością, pokrojem korony, wysokością czy jakością pnia. Taki okaz przeznaczony jest do zbioru nasion i pozyskania zrazów, jako materiał rozmnożeniowy. Każde drzewo posiada swój indywidualny numer, wpisany do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL.

W pobliżu drzewa matecznego wyznacza się cztery drzewa porównawcze, które opisuje się jasnożółtymi cyframi od 1 do 4.

fot. Lasy Państwowe/Fot. Bogusław Micun

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione