KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 lutego 2021

Od kurczaka do nioski - jak prawidłowo przeprowadzić odchów?

Podstawą dobrego wysoko wydajnego stada niosek jest prawidłowo przeprowadzony odchów. Kurka, by stać się dobrą nioską, musi mieć zdrowy, dobrze rozwinięty organizm. Tu decydujący wpływ mają warunki środowiskowe.

Wychowalnia przed wstawieniem piskląt musi być dokładnie wyczyszczona, umyta i zdezynfekowana, podobnie jak i urządzenia techniczne – sprawne, czyste i zdezynfekowane. Bardzo ważne jest odpowiednie dogrzanie wychowalni. Ogrzewanie należy rozpocząć na tyle wcześnie, żeby woda, pasza, ściółka i wszystkie przedmioty, z którymi pisklęta się stykają, miały temperaturę zbliżoną do tej w wychowalni. Czas, w jakim powinniśmy rozpocząć ogrzewanie, zależy od materiałów, z jakich zbudowana jest odchowalnia, temperatury na zewnątrz i wynosi od 12 do 72 godzin. W dniu wstawienia piskląt temperatura powinna oscylować wokół 33 st. C.

Ważne jest obserwowanie zachowania piskląt. Jeśli jest zbyt zimno, ptaki będą gromadzić się wokół źródła ciepła, a jeśli za ciepło – będą się od nich oddalać.

Intensywność światła wpływa na aktywność piskląt ‒ ostre pobudza, przyćmione uspokaja. Zadaniem programu świetlnego w czasie wychowu jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju ptaków. Światło spełnia istotną rolę w regulowaniu: pobierania paszy, spoczynku, dojrzewania płciowego. Poprzez oddziaływanie na przysadkę mózgową ma decydujący wpływ
na nieśność. Natężenie światła w okresie nieśności od 3 do 4 Wat. Program świetlny jest skuteczny w kurnikach całkowicie zacienionych.

Praktyczna rada – jeśli jest możliwe przeczytanie gazety z drobnym drukiem w najciemniejszej części kurnika to znaczy, że oświetlenie jest odpowiednie.

Odchów kurcząt możemy podzielić na trzy okresy. W pierwszym – do około 8. tygodnia życia – należy stopniowo (wraz z wiekiem ptaków) skracać długość dnia świetlnego do około 8 godzin; dzień nie może być jednak krótszy niż 8 godzin, bo ptaki popadłyby w depresję i stałyby się mniej odporne.

W drugim okresie, który u kur typu nieśnego trwa od około 9. do 19. tygodnia życia – dzień świetlny nie powinien przekroczyć 10 godzin, musi być przez cały czas na tym samym poziomie i o takiej samej intensywności; zapobiega to przedwczesnemu wejściu stada w nieśność.

Trzeci okres to czas stymulacji nieśności, tj. na około 3 tygodni przed planowanym rozpoczęciem nieśności dzień świetlny należy wydłużać codziennie o 15-20 min, tak aby w 21.-22. tygodniu życia ptaków osiągnął długość 16 godzin i musi pozostawać na tym poziomie aż do jego zakończenia. Nie wolno przekraczać 17 godzin, bowiem będzie to niefizjologiczne, nieekonomiczne i nie zwiększy nieśności ptaków, a może powodować: słabsze skorupy, wynicowanie jajowodu, histerie, kanibalizm i upadki.

Każdy gatunek ptaków ma optymalny wiek uzyskania dojrzałości płciowej warunkujący osiągnięcie największej wydajności nieśnej, i tak:
• indyki osiągają dojrzałość nieśną w wieku około 30.-32. tygodnia i potrzebują w okresie nieśności 16-godzinnego dnia świetlnego
• gęsi niosą się sezonowo; okres godowy gęsi powinien rozpocząć się pod koniec stycznia; szczyt nieśności następuje na przełomie marca i kwietnia, kiedy dzień świetlny wynosi 12 godzin i taki 12-13 godzinny dzień świetlny powinien pozostać do końca sezonu; zbyt długi dzień świetlny i zbyt intensywne żywienie w okresie przygotowawczym i nieśności może być przyczy- ną zakończenia nieśności już w kwietniu; trzeba gęsi wcześniej przed zachodem słońca zamykać albo później wypuszczać, ponieważ wydłużenie dnia świetlnego i podnoszenie temperatury powietrza powoduje u gęsi zmniejszenie nieśności i zjawisko kwoczenia
• kaczki w okresie nieśności potrzebują 14-15-godzinnego dnia świetlnego.

 

Błażej Miksa

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione