KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 lutego 2021

Co z usuwaniem azbestu?

Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które wdychane wraz z powietrzem powodują choroby o długim okresie inkubacji. Całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych obowiązuje od 28 września 1998 r., a zakaz obrotu azbestem i zawierającymi go wyrobami – od marca 1999 r. Usunięte z budynków i obiektów budowlanych materiały go zawierające zaliczane są do odpadów niebezpiecznych (DzU nr 2014, poz.1923). Unia Europejska wymaga, aby ten minerał zniknął do końca 2023 roku z polskich dachów.

Problem usuwania tej niebezpiecznej kopaliny związany jest z finansami właścicieli, których w większości nie stać na wymianę pokrycia dachowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program dotyczący dofinasowania usuwania azbestu. Wykonanie tego projektu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska jest możliwe dzięki udostępnieniu środków na udzielanie dotacji.

Dofinasowanie obejmuje 50 procent kosztów kwalifikowalnych, zaś pozostałą część pokrywają gminy. Szacunki wskazują, że całkowite usunięcie wyrobów azbestowych nastąpi do roku 2050.

Maksymalne dofinansowanie pozbycia się tego szkodliwego minerału jest szczególnie ważne dla obszarów wiejskich, gdyż większość stodół, obór i chlewni pokrytych jest eternitem.

Każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane (zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki) do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne, wraz z oceną ich stanu technicznego. Sprawozdania z tych działań co roku muszą być składane w województwach. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każda gmina powinna podjąć uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów go zawierających z terenu gminy.

Główne cele Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 to:
1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych jego obecnością na terytorium kraju
3) likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko

Całkowity koszt realizacji programu w latach 2009– –2032 szacuje się w miliardach złotych. Kwota ta obejmuje środki: własne właścicieli nieruchomości, inwestorów, z budżetu państwa i z jednostek samorządu terytorialnego.

Realizowany przez fundusz ochrony środowiska efekt ekologiczny dotyczy wyłącznie usuwania i utylizacji azbestu. Niektóre gminy dofinansowują wymianę pokryć dachowych, dlatego warto dowiedzieć się o takie możliwości, zanim rozpoczniemy działania z tym związane.

Rolnicy mogą również uzyskać pomoc finansową na wymianę pokryć dachowych poprzez nabór wniosków realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j.t. DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. DzU z 2016 r., poz. 672)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (DzU z 2011 r. nr 8, poz. 31)

 

 

Iwona Sałaj

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione