KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
14 lutego 2021

Szkolić się czy nie? Dylemat rolnika

Luty to miesiąc, podczas którego wielu zapobiegliwych i dobrze zorganizowanych rolników rozpoczyna przygotowania do sezonu wegetacyjnego. Już niebawem będą wykonywać uprawki i różne prace polowe, a pośród nich zabiegi stosowania środków ochrony roślin. Przypomnijmy, jeśli przeprowadzane są przez tzw. użytkowników profesjonalnych, tj. osoby wykonujące je nieamatorsko, a w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, to wymagane jest przeszkolenie w tym zakresie.

Przystępujący do nich po raz pierwszy zobowiązani są do ukończenia szkolenia podstawowego, o rozszerzonym programie. Zaświadczenie o przeszkoleniu ważne jest 5 lat. Po upływie tego czasu kwalifikacje należy odnawiać, również w cyklach pięcioletnich, na tzw. szkoleniach uzupełniających. To nic nowego, takie rozwiązania funkcjonują co najmniej od przyjęcia ustawy o środkach ochrony roślin, tj. od 2013 r.

Można mieć tylko wątpliwość, czy do udziału w szkoleniach uzupełniających upoważnia ukończenie szkolenia podstawowego w każdym czasie. Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, takich uprawnień nie dają zaświadczenia wydane przed 2004 r. To ważne, ale o tym za chwilę. Dlaczego w ogóle przypominamy o sprawach oczywistych, znanych od lat? Otóż pandemia COVID-19 z licznymi ograniczeniami aktywności społecznej, w tym kontaktowania się, zakłóciła tok organizowania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Ale, żeby nie ograniczało to możliwości wykonywania koniecznych zabiegów ochronnych, ustanowiono szczególne rozwiązania przyjmując pewne odstępstwa. Cytując niemal dosłownie stosowny artykuł tzw. specustawy koronawirusowej:

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przez osoby, które nie spełniają wymagań w zakresie ukończenia obligatoryjnych szkoleń.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że „przepis ten dotyczy wszystkich rolników, zarówno tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID 19, jak również rolników, którzy nigdy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia”.

To bardzo rozsądne rozwiązania, bowiem ograniczenia epidemiczne w najmniejszym stopniu powinny wpływać na sektor produkcji żywności. Pewne zagrożenie zastosowania sankcji za brak ważnego zaświadczenia może zaistnieć po upływie 30 dni od wspomnianego zniesienia stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Miesiąc, to w gruncie rzeczy krótki czas na odrobienie wszelkich zaległości, które nagromadziły się przez ostatni rok – przeszkolenie wszystkich rolników z całego województwa, którzy tego wymagają, będzie stanowić niemałe wyzwanie tak dla nich, jak i dla instytucji szkolących. Nie wiadomo też, kiedy, ale może to nastąpić w niekorzystnym, ze względu na nawał prac w rolnictwie, okresie.

 

 

Anna Dąbrowska

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione