KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Stawki podatku VAT - zamieszanie z rzepakiem

Opublikowano 17.02.2021 r.
Od 1 lipca 2020 r. stosowane są przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, która wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług m.in. nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi. Zmiany te spowodowały zamieszanie wśród rolników vatowców uprawiających rzepak. 

Podatek od wartości dodanej, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, którym w całości obarczony został ostateczny konsument. Jego rozliczenie polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który jest zawarty w cenie towarów i usług nabywanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przedsiębiorców podatek VAT jest teoretycznie obojętny (dzięki mechanizmowi jego odliczania).

Nastąpiła zmiana stawek


Od 1 lipca 2020 r. stosowane są przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, która wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, m.in. nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%). Są one oparte o nowy sposób identyfikowania ich na potrzeby opodatkowania VAT, polegający na odejściu od stosowania do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.
Koncepcja nowej matrycy stawek VAT jest oparta na ww. klasyfikacjach oraz na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych CN, co w połączeniu z zupełnie inną budową i systematyką PKWiU oraz CN spowodowało zmianę stawek na niektóre towary - podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego. 
Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%. Stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy o VAT. Stawka 5% stosowana jest w odniesieniu do: towarów wymienionych w załączniku 10 do ustawy o VAT. Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7%.

Stawka 5% czy 8%?


Zmiany te spowodowały zamieszanie wśród rolników vatowców uprawiających rzepak. Dotychczasowe warunki sprzedaży rzepaku polegały na tym, że rolnik najpierw dostarczał rzepak, a następnie otrzymywał dokument dostawy z wyszczególnionymi parametrami dostarczonych nasion, takimi jak: ich waga, cena netto, wartość netto, wyliczony podatek VAT oraz wartość brutto. Na podstawie tego dokumentu rolnik wystawiał fakturę VAT z wyżej wyliczonymi wartościami. 
W 2020 r. okazało się, że część kontrahentów wstawiała stawkę VAT 5%, a część 8%. W latach ubiegłych stawką na rzepak było 5%. Prawie wszystkie firmy skupowe akceptowały niższą, tj. 5% stawkę VAT. Rolnicy otrzymali zapłatę za rzepak. W listopadzie firmy skupujące poinformowały ich o konieczności wystawiania faktur korygujących i zmianie stawki VAT na 8%. Taka sytuacja nie jest wyjątkowa, gdyż rolnicy są przyzwyczajeni do korygowania faktur, lecz w tym przypadku nie było to ich winą. Jednak realne koszty, w postaci zapłaty podatku do US, sięgające kilku tysięcy złotych (oczywiście firmy zwrócą te kwoty w późniejszym czasie) i odsetki od nich, wynoszące nawet kilkaset złotych, mogą mieć poważny wpływ na stan finansów gospodarstw.


Całe to zamieszanie jest spowodowane wprowadzeniem w życie nowej matrycy stawek VAT od 1 lipca 2020 roku. Po prostu zabrakło czasu na poinformowanie rolników o tym, że rzepak skupywany na cele jadalne dla ludzi ma stawkę 5%, a na cele przemysłowe, np. biodiesel, 8%. Nawet firmy skupujące rzepak w lipcu i sierpniu nie wiedziały, gdzie sprzedadzą rzepak. Pokazuje to jak traktowane jest rolnictwo - wszystkie koszty „braku wiedzy” ponoszą rolnicy.

 

 
Andrzej Matuszewski
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO