KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 marca 2021

Dobrostan teraz też dla owiec

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało w styczniu projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Najważniejszą zmianą w przepisach jest dodanie nowego wariantu dotyczącego (obok krów i świń) owiec.

Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach będzie spełniony, jeśli posiadacz co najmniej 1 owcy w wieku powyżej 12 miesięcy zapewni wszystkim utrzymywanym w swoim gospodarstwie zwierzętom z gatunku owca domowa przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym możliwość wypasu lub dostępu do wybiegu.

Wymóg powinien być realizowany do 15 października roku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia (w przypadku jeśli rolnik złoży wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej do 1 kwietnia) lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie takiej płatności (w przypadku jeśli wniosek został złożony po 1 kwietnia). Ponadto należy zapewnić owcom w każdym wieku odpowiednie wymiary pomieszczeń, w których przebywają.

Powierzchnia bytowa, jaka musi być stworzona, aby można było uznać, że owce utrzymywane są w dobrostanie:
dla zwierząt utrzymywanych pojedynczo:
• samice w wieku powyżej 12 miesięcy – 2,16 m2
• samice w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem – 3 m2
• samice w wieku od 6 do 12 miesięcy – 1,8 m2
• samce w wieku powyżej 12 miesięcy – 3,6 m2
• samce w wieku od 6 do 12 miesięcy – 2,4 m2 dla zwierząt utrzymywanych grupowo:
• samice w wieku powyżej 12 miesięcy – 1,2 m2
• samice w wieku powyżej 12 miesięcy z jagnięciem – 1,8 m2
• samice w wieku od 6 do 12 miesięcy – 0,96 m2
• samce w wieku powyżej 12 miesięcy – 2,4 m2
• samce w wieku od 6 do 12 miesięcy – 1,8 m2.

Podstawą płatności jest średnia liczba samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, które są utrzymywane przez rolnika w gospodarstwie rolnym w okresie od 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku. Stawka płatności będzie wynosić 133 zł do jednej sztuki. Rolnik zobowiązany
jest też mieć plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przez doradcę rolnego.

Inne zmiany zawarte w projekcie – to m.in.: ułatwienie (w dobrostanie) dopuszczające możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym. Hodowca będzie zobowiązany do prowadzenia (na formularzu udostępnionym przez ARiMR) rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym – w odniesieniu do każdej lochy będzie musiał wskazać datę jej wyproszenia i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów jej utrzymywania w systemie jarzmowym.

100% dla 100 krów mlecznych

Wysokość przysługującej płatności dobrostanowej w ramach wariantów dotyczących krów mlecznych uzależniona będzie od ich liczby w gospodarstwie rolnym. Zaproponowano wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych, do których
można uzyskać wsparcie, oraz degresywność płatności:

  • 100% stawki będzie przysługiwać od 1 do 100 sztuk
  • krów mlecznych, 75% – powyżej 100 do 150 sztuk;
  • 50% stawki płatności –powyżej 150 sztuk.


Projekt wnosi również, że plan poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczenie o braku zmian w tym planie (składane w kolejnym roku realizacji tego samego wariantu) powinny być sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej oraz, że w kolejnym roku realizacji danego wariantu rolnik ma ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzony w odniesieniu do tego wariantu, jeśli w gospodarstwie nie zaszły zmiany dotyczące warunków utrzymania zwierząt.

 

 

Joanna Bartok

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione