KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Zmiany w podatku VAT od 2018r.

Opublikowano 27.12.2017 r.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od ośmiu lat świadczy usługi księgowe skierowane do rolników prowadzących gospodarstwa rolne, jak również pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Cały czas rozwijamy ten obszar naszej działalności z myślą o obecnych i przyszłych potrzebach naszych klientów.

Rolnicy nie ograniczają się już tylko do rozliczania podatku VAT w swoich gospodarstwach, coraz więcej rolników szukając nowych źródeł dochodu zakłada firmy.

Mając zatem na uwadze ciągły rozwój gospodarstw rolnych, potrzebę zatrudniania pracowników, przedsiębiorczość osób związanych z rolnictwem, jak i coraz to większe wymagania stawiane podatnikom, poza usługami księgowymi i obsługą kadrowo-płacową oferujemy również:

 • analizy i symulacje (opłacalność przejścia na zasady ogólne podatku VAT, wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym),
 • porady,
 • szkolenia, 
 • publikacje,
 • doradztwo w zakresie ekonomiki rolnictwa.

Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone kolejne zmiany w podatku VAT dotyczące m.in. obowiązku:

 • przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
 • prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej oraz przesyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów (JPK_VAT).

Deklaracje VAT w formie elektronicznej

Wszystkie deklaracje VAT będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakłada zmiana przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie.


Ewidencje VAT w formie elektronicznej

Wszyscy podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT, czyli rejestrów sprzedaży i zakupów w formie elektronicznej.


Jednolity Plik Kontrolny [JPK) dla potrzeb VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych.


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i rejestr zakupów) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.


Informacje o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Oznacza to, że od stycznia 2018 r. zarówno w przypadku deklaracji składanych miesięcznie, jak i kwartalnie trzeba będzie sporządzać miesięczne ewidencje zakupu i sprzedaży oraz przesyłać je w formie JPK_VAT do Ministerstwa Finansów co miesiąc.


Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

 

Nowy sposób opłacania składki ZUS

Od 1 stycznia składki ZUS będą płacone jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego płatnika. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

 

kontakt1.jpg
Marzena Ryterska-Chyła 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:vatzmiana vat
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO