KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Przygotowanie pasieki do nowego sezonu

Opublikowano 13.03.2021 r.
Zima zaczyna opuszczać pasieki, a rodziny pszczele z niecierpliwością czekają na pierwsze słoneczne i cieplejsze dni. Marzec to miesiąc głównych oblotów wiosennych, w czasie których pszczoły mogą „rozprostować skrzydła” po prawie półrocznej przerwie od latania. 

Pierwsze wiosenne loty pozwalają również pszczołom zapoznać się ze zmianami otoczenia ula i na nowo zapamiętać jego kolor, kształt i ustawienie. Dla pszczelarza bardzo ważnym jest, by być w pasiece i obserwować ten pierwszy wiosenny lot podopiecznych. Na podstawie oblotu łatwo rozpoznać, które rodziny dobrze przezimowały, bo oblot wykonują bardzo intensywnie i zaraz przystępują do sprzątania ula z zimowych zabrudzeń, słabsze rodziny będą oblatywały się dłużej i nie tak intensywnie. Jest to ważna informacja, która pozwoli pszczelarzowi skupić się na tych słabszych rodzinach, należy skontrolować stan zapasów, a także ocenić ilość pszczół. W razie niedostatecznej ilości pokarmu najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie ramki z pokarmem z innej lepiej zaopatrzonej rodziny pszczelej, jeśli nie mamy takiej możliwości należy wspomóc się ciastem miodowo-cukrowym. Jednocześnie bardzo ważnym jest ustawienie na pasiece poidła, które zapewni dostęp do czystej wody. Dzięki temu pszczoły nie muszą odlatywać zbyt daleko w jej poszukiwaniu i jest im łatwiej dostarczać ją do ula. 
Bezpośredni wpływ na rozwój wiosenny rodzin pszczelich mają temperatura i dostępność składników pokarmowych, a przede wszystkim dostęp do pyłku kwiatowego.

Marzec i kwiecień to miesiące, w których pszczoły korzystają głównie z takich pożytków, jak wierzby czy leszczyny. Warto byśmy nasadzali regularnie drzewa tych gatunków, nie tylko cieszą nasze oczy wiosną, ale są podstawą diety pszczół miodnych. 

Jeśli temperatura przekroczy 15 st. C pszczelarz powinien przystąpić do przeglądu wiosennego. Polega on na kontroli rodziny pszczelej, a w szczególności oceny ilości pozostałych zapasów, których powinno być jeszcze około 3–4 kg, stan wewnętrzny ula i ramek, a także czy jest prawidłowy czerw, co daje nam zapewnienie, że również matka pszczela właściwie przezimowała. Ramki należy delikatnie zsunąć co nazywamy ścieśnianiem gniazda, w pozostałą przestrzeń włożyć matozatwory. Ten zabieg ma na celu zmniejszenie kubatury i ułatwienie pszczołom ogrzania czerwiu. W lutym i marcu pszczoły muszą utrzymywać już temperaturę około 34–35 st. C w kłębie, należy więc również zamknąć otwory wentylacyjne.

Po takim przeglądzie najlepiej sporządzić krótką notatkę z informacjami o kondycji przeglądanego pnia pszczelego, ilości pozostawionych ramek czy powierzchni czerwiu. Ułatwi nam to przygotowanie się do kolejnych przeglądów. To również ostatni moment na uzupełnienie zapasów węzy czy zakup sprzętu. Okres zimy to najlepszy czas na przygotowanie się do pracy w pasiece. Budując teraz ramki czy naprawiając i wymieniając sprzęt pszczelarski ułatwimy sobie wiosenne prace w pasiece wtedy, kiedy czasu na zajęcia gospodarcze będzie już znacznie mniej.  


 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO