KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

"Poznaj nasze KGW" Koło Gospodyń Wiejskich Betulanki w Brzezinach

Opublikowano 17.03.2021 r.
KGW Betulanki w Brzezinach prężnie działa od dwóch lat. Realizuje ciekawe projekty, integruje mieszkańców swojej wsi, a także dba o to, aby kultura ludowa i regionalna były zauważane oraz doceniane. Poznajcie to wyjątkowe koło gospodyń wiejskich!

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach powstało w grudniu 2018 r. liczy 58 członków w wieku od 18 do 60 lat. Działa we wsi Brzeziny liczącej 370 osób, położonej w Gminie Szydłów. Najważniejsze cele statutowe koła to: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, rozwój kultury ludowej w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej - informuje Zarząd KGW w Brzezinach

Tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie - grupka osób mieszkających w małej miejscowości i wśród nich takie, które mieszkając obok siebie kilkanaście lat, po raz pierwszy się spotykają. We wsi jest jeden mały sklepik, nie ma remizy, świetlicy. Jest drewniany budynek szkoły wybudowanej przed II wojną światową, bez wody, ogrzewania, wc. Kiedyś rolę kulturotwórczą pełniła szkoła. Zlikwidowano ją ponad 20 lat temu i od tamtej pory integracja społeczna nie istniała w żadnej formie. Pojawiła się  jednak szansa, którą nowo powstałe koło gospodyń wykorzystało. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów użyczył Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzezinach budynek byłego sklepu GS na siedzibę koła na okres 10 lat. Budynek murowany z podstawowymi mediami, stał nieużywany. Betonowy strop pokryty kilkoma warstwami papy przeciekał, zachodnia ściana z odparzonymi tynkami, spróchniałymi ramami okien, zarośnięta krzakami dzikiego bzu, straszyła. Otoczony dziurawym ogrodzeniem, opuszczony sklep zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz robił przygnębiające wrażenie. Na zebraniu sołeckim mieszkańcy podjęli decyzję, aby fundusz sołecki przeznaczyć na nowy dach. Na remont siedziby koło przeznaczono dotację z ARiMR w kwocie 3 tys. w roku 2018 i 2 tys. w roku  2019.

W maju 2019 r. KGW z Brzezin złożyło wniosek „Bo jak nie my to kto? Bo jak nie teraz to kiedy?” do konkursu „Działaj Lokalnie 2019” w powiecie staszowskim i otrzymało 4500 zł na materiały potrzebne do odnowienia głównej sali w siedzibie koła. Wyremontowano największą salę o powierzchni 70 m2, wymieniono instalację elektryczną, rozdzielnię oraz usunięto starą farbę, wyrównano i pomalowano ściany, jedną ze ścian wyburzono, zamontowano nowe oświetlenie stworzono miejsce, w którym mogą  istnieć różnorodne inicjatywy. Bardzo ważna okazała się integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz całej społeczności. Pogłębienie więzi, pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców, satysfakcja, że udało się wspólnie zrobić coś dobrego. Mieszkańcy włożyli wiele serca i całą swoją energię w tworzenie wspólnego miejsca spotkań. Prace remontowe wykonano w ramach wolontariatu. Efekt zaskoczył wszystkich, pozwolił uwierzyć, że sami możemy coś zmienić. We wrześniu odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej siedziby. W listopadzie zorganizowano „Andrzejki” dla dzieci i rodziców. W grudniu odbyła się pierwsza msza św. dla osób starszych, samotnych, chorych zakończona śpiewem kolęd i spotkaniem opłatkowym. W siedzibie koła mamy wspólnie przygotowały potrawy na  szkolne spotkanie opłatkowe dzieci, miały też miejsce próby chóru, który wystąpił 5 stycznia z koncertem kolęd w Szydłowie. Rok 2019 był  dla nowo utworzonego koła rokiem pełnym wyzwań, wykorzystanych możliwości, ogromnej ilości godzin pracy społecznej, rokiem wielu zmian - opowiadają członkowie Koła.

Koło wzięło udział w konkursie wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw". Kupiło profesjonalny sprzęt nagłaśniający za kwotę 5 tys. zł., którą otrzymało w konkursie FIO w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz  Młodych Inicjatyw – III edycja, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Koło opracowało i złożyło ofertę również w konkursie ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadania publicznego w 2019 r. „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.” Otrzymaliśmy 3 tys. zł na realizację zadania „ Na Święcie Śliwki słodko, kolorowo, promujemy owoce, bo to smacznie i zdrowo”. Za tą kwotę uszyto 4 komplety strojów regionalnych, zakupiono artykuły spożywcze do wypieku ciast i wiklinowe kosze do roznoszenia słodkości. Gospodynie w regionalnych strojach częstowały  lokalnymi specjałami gości podczas Święta Śliwki w dniu 10 -11 sierpnia 2019 r.

“Na Święcie Śliwki słodko, kolorowo, promujemy owoce bo to smacznie i zdrowo”

KGW w Brzezinach  zrealizowało także  Inicjatywę „Wehikuł czasu – wspomnień czar” dofinansowaną  z programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 w kwocie 3,300 zł. W ramach inicjatywy zorganizowano festyn, podczas którego miało miejsce wręczenie medali mieszkańcom  Brzezin powyżej 60 roku życia za  poniesiony trud i  ciężką pracę na roli. Odbył się także konkurs dla dzieci  „Życie dawnej wsi”, wydano foto-książki ze starymi zdjęciami  mieszkańców Brzezin. Przygotowano słodki poczęstunek i potrawy z kuchni polowej.

Festyn Wehikuł czasu. Wspomnień czar w dniu 7 września 2019 r. 

Wszystkie działania przewidziane w projektach  udokumentowano nagraniami prac i zdjęciami. Z tych materiałów systematycznie robiono filmiki i pisano artykuły udostępniane na Facebooku KGW w Brzezinach – Betulanki, na stronie Miasta i Gminy  Szydłów  www.szydlow.pl , stronie  MGCK w Szydłowie www.gckszydlow.pl , Działaj Lokalnie www.dzialaj.fundacjafarma.pl. Ponieważ koło jest zobowiązane do promocji realizowanych projektów, do przekazywania bieżących informacji mieszkańcom, pojawił się problem, jak najskuteczniej informować, promować, zachęcać mieszkańców do włączania się w działania koła, gdyż informacje dotyczące działalności koła były  „porozrzucane” w różnych miejscach w internecie.

Fundacja im. S. Artwińskiego ogłosiła w marcu 2020 r. nabór wniosków w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych organizacji pozarządowych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”. Członkinie koła napisały wniosek “Koło w sieci!”, który znalazł się na I miejscu listy rankingowej w 5 okręgu. Tym samym pozyskały fundusze na stworzenie strony internetowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Najważniejszym celem powstania strony internetowej było zwiększenie świadomości istnienia prężnie działającego koła wśród szerszego grona odbiorców oraz ułatwienie kontaktu z mieszkańcami, a w rezultacie zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi Brzeziny w różnorodne działania na rzecz lokalnej wspólnoty, promocja regionalnych produktów, podtrzymywanie tradycji regionalnych poprzez umieszczanie np. przepisów potraw, wspomnień o mieszkańcach, zwyczajach regionalnych.

W 2020 roku koło zrealizowało także projekt "Tańcowała igła z nitką",  na który pozyskało  środki finansowe w kwocie 15000 zł biorąc udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez LGD Białe Ługi pt.: Działania promujące pasje mieszkańców. W ramach projektu zorganizowano dla dzieci i młodzieży warsztaty wokalne i taneczne  w wymiarze 40 godzin,  zakończone koncertem pt.: „Mam talent i nie zawaham się go użyć!” w Brzezinach, podczas festynu w dniu 30 sierpnia 2020 r. Zakupiono lustra do siedziby koła i  wypożyczono maty, aby stworzyć  odpowiednie warunki uczestnikom warsztatów tanecznych.  Zorganizowano  warsztaty krawieckie dla członkiń koła, podczas których uszyto 10 kompletów regionalnych strojów. Z projektu sfinansowano także kapelę ludową oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników festynu.

Występ uczestników warsztatów tanecznych podczas koncertu “Mam talent i nie zawaham się go użyć!” w dniu 30.08.2020 r.


Kolejny projekt "Ocalić od zapomnienia”  dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie 2020” polegał na  zorganizowaniu  czterech tematycznych, profesjonalnych  sesji  zdjęciowych: "Jak czuję się w roli foto modela?",  "Żniwa" https://www.youtube.com/watch?v=8838N57qIR4&t=27s , "Nauka i zabawa" oraz "Pamięci Władysławy Wiwatowskiej". Poprzez realizację projektu zachowaliśmy  dla przyszłych pokoleń wygląd domów i zabudowań gospodarskich Brzezin sprzed II wojny światowej. Uchwycone w kadrze obiekty (drewniane domy, stodoły, murowane z kamieni chlewiki) tętnią życiem, jak za lat swojej świetności. W sesjach zdjęciowych uczestniczyli mieszkańcy Brzezin w różnym wieku w przedziale od 2 do 90 lat. 

 

“Ocalić od zapomnienia “ projekt, na który pozyskano fundusze z programu Działaj Lokalnie 2020. Budynek starej szkoły wybudowany w 1911 roku, ma 110 lat.

Zdjęcia zrobiono w otwartej przestrzeni, podczas prac w polu i zagrodzie, z wykorzystaniem rekwizytów i strojów nawiązujących wyglądem do strojów ze starych zdjęć mieszkańców Brzezin oraz codziennego ubioru mieszkańców wsi kieleckiej pierwszej połowy XX wieku. Proste stroje członkinie koła szyły samodzielnie. Zdjęcia zrobione podczas sesji posłużyły do wydruku kalendarza oraz montażu filmów opublikowanych na kanale YouTube oraz stronie www.kgwbrzeziny.pl  Wydaliśmy nasz pierwszy kalendarz, który został wręczony uczestnikom sesji oraz darczyńcom, wspierającym działania koła.


W ciągu dwóch lat zrealizowano 8 projektów, wszystkie prawidłowo,  złożone sprawozdania  otrzymały pozytywną ocenę, nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag. Nowo powstała organizacja sprawdziła się w różnego rodzaju działaniach, członkowie koła poznawali się różnych sytuacjach. Pokonywanie trudności tylko umacniało zespół. Udało nam się także przekonać miejscowych przedsiębiorców do naszych działań i wspierali je  finansowo lub rzeczowo - podsumowują członkowie Zarządu KGW.

Zachęcamy do obserwowania działalności Koła na stronie internetowej oraz Facebooku.

Fot. archiwum KGW w Brzezinach

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Tematy pokrewne:
Poznaj nasze KGW IIPoznaj nasze KGW II

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO