KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2021-04-08

KE chce wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF

Od 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska zamierza wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mają zastosowanie dla gospodarstw utrzymujących świnie w strefach ASF.

Jak poinformował POLPIG, środki bezpieczeństwa biologicznego mają mieć zastosowanie dla gospodarstw utrzymujących świnie w strefach ASF, w przypadku dozwolonego przemieszczania:

 •     świń pochodzących z gospodarstw utrzymujących świnie w strefach żółtej, czerwonej i niebieskiej - poza te strefy;
 •     materiału biologicznego pochodzącego od świń utrzymywanych w strefie czerwonej - poza tę strefę;
 •     ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę;
 •     świeżej wieprzowiny oraz produktów wieprzowych (w tym osłonek) uzyskanych od świń utrzymywanych w strefie czerwonej i niebieskiej – poza te strefy.

Gospodarstwa prowadzące fermy trzody chlewnej zlokalizowane w strefach żółtej, czerwonej oraz niebieskiej, w przypadku dozwolonego przemieszczania poza te strefy, muszą zapewnić stosowanie następujących wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach:

 •     brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami  oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach)
 •     odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
 •     mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
 •     brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
 •     zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu;
 •     odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie;
 •     pomieszczenia i budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:

(I) być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;

(II) zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;

(III) umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;

(IV) posiadać odpowiednie przebieralnie zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;

 •     ogrodzenie (odporne na sforsowanie przez zwierzęta) co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka;
 •     musi istnieć plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe; ten plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
 •     ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu odpowiednich do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
 •     tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
 •     procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
 •     zasady dotyczące spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
 •     specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
 •     tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
 •     procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
 •     audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Źródło: KZPPTCh

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione