KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 kwietnia 2021

Czym obsiać łąki?

Decydując się na nowy zasiew mieszanek z trawami, co roku stajemy przed dylematem, jaką wybrać. Zastanawiamy się, która z nich najbardziej spełni nasze oczekiwania, czyli czy pasza będzie zadowalającej jakości, czy zasiew okaże się trwały i czy uzyskamy najwyższe plony w warunkach naszego pola. Zdarza się, że w danym punkcie handlowym mamy albo mały ich wybór albo bardzo szeroki. Przedstawione w artykule zestawienie powinno ułatwić decyzję.

Najwięcej opracowanych mieszanek przeznaczonych jest na wieloletnie użytkowanie kośne i na stanowiska optymalnie uwilgotnione, ale znajdziemy również i takie, które polecane są na pastwiska suche czy zasiewy krótkotrwałe.  Dobór mieszanki jest trudniejszy na  stanowiska wilgotne i położone na glebie organicznej (torfowej). Oczywiście dostępność mieszanki nie wystarczy. Należy też pamiętać, że każdy zasiew trzeba prawidłowo nawozić nawozami mineralnymi i organicznymi, w odpowiednich terminach kosić, wypasać a także pielęgnować. 

Nowości

W nowych mieszankach wykorzystuje się często mieszaniny odmian. Znajdziemy też mieszanki z dodatkiem ziół oraz nowych gatunków, które do tej pory rzadko stosowano, jak kostrzewa trzcinowa, komonica, koniczyna aleksandryjska. Z punktu widzenia poprawy wartości odżywczej paszy, a także ze względów środowiskowych, warto wybierać mieszanki z dodatkiem bobowatych drobnonasiennych. Użytek można wtedy mniej nawozić azotem, a stanowisko w płodozmianie, które pozostawiają bobowate, jest lepsze. Zwierzęta też chętnie zjadają paszę z tymi roślinami.  Zachęcam więc do  czytania etykiet, na których należy szukać gatunków bobowatych, takich jak lucerna siewna, koniczyny biała, czerwona, szwedzka, komonica zwyczajna, występujących najczęściej w mieszankach wieloletnich, a w uprawach rocznych bądź 2-letnich - koniczyny aleksandryjskiej, perskiej, inkarnatki, wyki.

Na poplony i międzyplony

Mieszanki poplonowe - tu również wiele się dzieje. W ofercie znajdziemy mieszanki polonowe, miododajne czy strukturotwórcze. W skład tych mieszanek wchodzą m.in. rośliny bobowate drobnonasienne oraz niektóre trawy. Brak obornika w wielu gospodarstwach, czyli nawozu, który wzbogaca glebę w próchnicę, wymaga od nas stosowania międzyplonów jako źródła próchnicy. 

W całej Polsce, a szczególnie w gospodarstwach z intensywną  produkcją roślinną, zauważalny jest spadek zawartości próchnicy w glebach. Rola próchnicy jest nie do przecenienia, bo zatrzymuje ona wodę i poprawia wykorzystanie zastosowanego nawożenia mineralnego. Pasy z kwitnącymi roślinami wysiane na obrzeżach pól lub na skłonach są pożytkiem pszczelim, mają znaczenie przeciwerozyjne oraz zapobiegają przemieszczaniu się składników pokarmowych do wód powierzchniowych i wgłębnych, zwłaszcza jeśli jest to zasiew wieloletni. 

Mieszanki gatunków i odmian

Mieszanki na trwałe, wieloletnie zasiewy najczęściej składają się z kilku gatunków.  Wielogatunkowość pozwala na łatwiejsze przystosowanie się do niestabilnego klimatu, a przede wszystkim do niestabilnego uwilgotnienia. Tworzą je różne gatunki, znoszące zarówno nadmiar wody, jak i jej niedostatek. W efekcie wahania plonu nie są tak duże. 
Komponując składy nowoczesnych mieszanek, wykorzystuje się często wieloodmianowość. Oznacza to, że w obrębie danego gatunku stosuje się kilka jego odmian. Są to odmiany o różnej wczesności lub poliploidalności, np. odmiany wczesne, późne czy o szybszym tempie odrostu po skoszeniu lub spasieniu. Bazowymi gatunkami takich mieszanek są najczęściej życice - wielokwiatowa i jej ekotypy, trwała i mieszańcowa.  Ostatnio również do tego grona dołączyły lucerna siewna, gdzie coraz częściej stosuje się mieszankę odmian.

Aby zasiew spełnił nasze oczekiwania, powinniśmy przed zakupem mieszanki odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • w jaki sposób chcemy go użytkować: kośnie, pastwiskowo czy zmiennie kośno-pastwiskowo?
  • ile lat będziemy z niego korzystać: krótkotrwale, rok czy 2 lata na gruntach ornych czy przez kilka lat? 
  • jaką glebę posiadamy: mineralną czy organiczną (torfową)?
  • jakie jest uwilgotnienie siedliska?

Corocznie w uprawach paszowych mamy wiele nowości i stale pojawiają się nowe trendy w konstruowaniu i składzie mieszanek. Wskutek hodowli następuje  doskonalenie cech użytkowych odmian. Doskonalenie składu mieszanek objawia się podwyższeniem ich plonowania, trwałości i stabilności zasiewu czy jakości uzyskiwanej paszy. 


W tabelach zamieszczono nazwy handlowe mieszanek i oznaczenie ich producentów lub dystrybutorów. Prawie wszystkie znaczące firmy nasienne mają swoje propozycje na każdy sposób użytkowania i stanowisko. Zestawienie sporządzono na podstawie informacji nadesłanych przez producentów i wybranych ofert zamieszczonych na stronach internetowych producentów.

 

Mieszanki na użytkowanie kośne

Gleby/

uwilgotnienie stanowiska

Mieszanki na użytkowanie kośne 3-letnie i dłuższe

 

Mieszanki na użytkowanie kośne

roczne lub 2-letnie

Mineralne

 

[5] ZM1, ZM4, ZM5, [7] Topwera TW-5 Super Milk, Topwera TW-6 HYPRO, [2] B&G 3, B&G 7, B&G 8; [3] Country 2025, Country 2026, Country 2031, Country 2010, Country 2011, Country 2012, Country 2014, Country 2048, Country 2055, Country 2056, Country 2057, Country 2058, Country 2059, [1] MKB-1, MKC, MKŁ, MKS; [6] Anula, Luśka, Bizon, Smakovita łąkowa, Smakovita Protein Sowul; [4] KP-2, KP-8, KP-5, KP-6, KP-15

 

[5] ZM3, ZM14; [7] Topwera, TW-1R Super Protein; [2] B&G 1; [3] Country 2050, Country 2051, Country 2054, Country 2055; [1] MJ; [6] Rokita, Trojanka; [4] KP-1, MP-6, MP6 Duo

 

Organiczne

 

[5] ZM5 , ZM1; [2] B&G 7, B&G 11; [3] Country 2025, Country 2010, Country 2015; [1] MKB-1, MKŁ, MKS; [6] Anula, Anula Premium, Smakovita łąkowa, [4] KP-5, KP-6, KP-9, KP-15

 

[5] ZM14

 

Suche

 

[2] B&G 3, B&G 7, B&G 8; [3] Country 2025, Country 2031, Country 2014, Country 2048, Country 2055, Country 2056, Country 2057, Country 2058, Country 2059; [6] Luśka, Bizon, Smakovita Protein Sowul; [4] KP-2

 

[5] ZM3

 

Optymalne

 

[5] ZM1, ZM4, ZM5; [7] Topwera TW-5 Super Milk, Topwera TW-6 HYPRO; [2] B&G 7; [3] Country 2026, Country 2031, Country 2010, Country 2011, Country 2012, Country 2015, Country 2055, Country 2056, Country 2057, [1] MKB-1, MKC, MKŁ, [6] Luśka, Smakovita łąkowa, Smakovita Protein Sowul; [4] KP-2, KP-8, KP-5, KP-6

 

[5] ZM3, ZM14; [7] Topwera TW-1R Super Protein; [2] B&G 1; [3] Country 2050, Country 2051, Country 2054, Country 2055; [1] MJ; [6] Rokita, Trojanka; [4] KP-1, MP-6, MP-6 Duo

 

Wilgotne

 

[2] B&G 7, B&G 11; [3] Country 2010, Country 2011, Country 2012, Country 2015, Country 2058; [1] MKS, MKS; [6] Anula, Anula Premium, Smakovita łąkowa; [4] KP-5, KP-6, KP-9, KP-15

 

 


 

[1] - Agriland, [2] - Barenbruk, [3] - DSV, [4] - FN Granum, [5] - Małopolska Hodowla Roślin, [6] - Sowul & Sowul, [7] - Top Mleko

 

Mieszanki na użytkowanie pastwiskowe

Gleby/

uwilgotnienie

stanowiska

Mieszanki na użytkowanie pastwiskowe 3-letnie i dłuższe

 

Mineralne

 

[5] ZM6, ZM7, ZM8, ZM10, ZM12, ZM13; [3] Country 2020; [1] MKB-2, MKP; [6] Mućka, Mućka Premium, Smakovita pastwiskowa; [4] KP-3, KP-4, KP-7

 

Organiczne

 

[5] ZM12, ZM13; [1] MKP

 

Suche

 

5] ZM8; [1] MKB-2; [6] Mućka, Mućka Premium, Smakovita pastwiskowa; [4] KP-4, KP-7

 

Optymalne

 

[5] ZM6, ZM7 , ZM8, ZM10, ZM12, ZM13; [3] Country 2020; [1] MKP; [6] Mućka Premium, Smakovita pastwiskowa; [4] KP-3, KP-7

 


 

Mieszanki na użytkowanie kośno-pastwiskowe

Gleby/

uwilgotnienie stanowiska

Mieszanki na użytkowanie kośno-pastwiskowe 3-letnie i dłuższe

 

Mieszanki na użytkowanie kośne roczne lub 2-letnie

 

Mineralne

 

[5] ZM2, ZM9, ZM11; [2] B&G 4, B&G 6; [3] Country 2020, Country 2012, Country 2013; [1] MKB-1, MTU; [6] Krasula, Krasula Premium, Smakovita kośno-pastwiskowa; [4] KP-10, KP-16

 

[2] B&G 2, B&G 13

 

Organiczne

 

5] ZM2, ZM9; [3] Country 2015, [1] MKB-1, MTU, [6] Smakovita kośno-pastwiskowa

 

 

Suche

 

[5] ZM11; [3] Country 2013; [6] Smakovita kośno-pastwiskowa

 

 

Optymalne

 

[5] ZM2; [2] B&G 4, B&G 6; [3] Country 2020, Country 2012; [1] MKB-1, MTU; 6] Krasula Premium, Smakovita kośno-pastwiskowa; [4] KP-10, KP-16

 

[2] B&G 2, B&G 13

 

Wilgotne

 

[5] ZM9; [3] Country 2012; [3] Country 2015; [6] Krasula

 

 

 

[1] - Agriland, [2] - Barenbruk, [3] - DSV, [4] - FN Granum, [5] - Małopolska Hodowla Roślin, [6] - Sowul & Sowul

 

 
dr inż. Dariusz Krzywiec 
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione