KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
18 kwietnia 2021

Jak założyć i prowadzić ekologiczny sad?

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie konsumentów owocami z sadów prowadzonych metodami ekologicznymi. Dlatego wielu właścicieli gospodarstw jest zdecydowanych założyć i prowadzić sad tradycyjnym sposobem. Od czego powinno się zacząć?

Prowadzenie sadu ekologicznego wymaga od sadownika dużej wiedzy. Dlatego przed założeniem plantacji należy się starannie przygotować. Trzeba rozważyć czynniki ekonomiczne i przyrodnicze gospodarstwa, które są bardzo istotne w procesie osiągania korzyści z posadzonych drzew owocowych. Często za produkcję sadowniczą biorą się nieprofesjonaliści, robią nasadzenia bez wcześniejszej analizy. Stąd biorą się niepowodzenia i rozczarowania.

Duże znaczenie w uprawie ekologicznej ma głębokość i zasobność w próchnicę warstwy ornej. Gleba nie może być podmokła, powinna być średnio zwięzła, przepuszczalna i żyzna. Nie można również zapomnieć o odpowiednim poziomie wody gruntowej. Powodzenie uprawy zależy w bardzo dużym stopniu od właściwego doboru gatunków i odmian drzewek. Wymagania w stosunku do odmian są wielostronne i dotyczą: plenności, odporności na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne, trwałości lub zdolności przechowalniczej, cech zewnętrznych owocu, smaku, przydatności do sprzedaży w stanie świeżym lub do przetwórstwa itp.

Decydując się na prowadzenie sadu ekologicznego, sadownik może przestawić dotychczasową produkcję na ekologiczną (proces trwa trzy lata) lub założyć sad od podstaw. Jeśli w założonym już sadzie konwencjonalnym rosną odmiany wrażliwe na choroby, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy dozwolonych środkach ochrony roślin w ekologicznej produkcji sadowniczej będzie możliwe dalsze prowadzenie sadu. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Nie można również zapomnieć o nawożeniu, które znacznie różni się od stosowanego w uprawie konwencjonalnej,
gdyż w produkcji ekologicznej nie wolno stosować nawozów sztucznych. W związku z tym opracowując plan nawożenia ważne jest zapoznanie się z wykazem nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, który prowadzi Instytut Uprawy i Nawożenia w Puławach. Ekologiczny sad, np.: jabłoniowy, wymaga dużych nakładów pracy. Aby jabłka zyskały miano ekologicznych, należy przestrzegać ściśle określonych reguł. W celu zmniejszenia kosztów prowadzenia takiego sadu można ubiegać się o wsparcie w ramach systemu Rolnictwa Ekologicznego oraz o pokrycie kosztów transakcyjnych związanych z uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu.

 

Agnieszka Trojak

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione