KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jakie herbicydy dla ziemniaków przed wschodami?

Opublikowano 08.04.2022 r.
Skuteczność przedwschodowych zabiegów zwalczania chwastów w ziemniakach zależy nie tylko od dobrze dobranego herbicydu, ale również od przygotowania gleby pod ich uprawę. Musi być ona tak przygotowana, aby na powierzchni nie było grud, ponieważ podczas wegetacji grudy rozpadają się i odsłaniają niepokrytą herbicydem powierzchnię, z której mogą kiełkować chwasty. Szczególnie na ciężkich glebach warto jest zastosować formownicę redlin.

Przy zabiegach doglebowych nie należy zmniejszać wydatku cieczy roboczej – nie stosujemy mniej niż jest to zalecane w instrukcji preparatu.

Przy dobieraniu herbicydów trzeba zawsze sprawdzać, jakie substancje czynne zawierają, ponieważ należy stosować je przemiennie, aby nie dopuścić do wystąpienia odporności chwastów, ale też aby nie doprowadzić do kumulacji substancji czynnych. Herbicydy do stosowania przed wschodami ziemniaków zawierają substancje o 4 mechanizmach działania (wg klasyfikacji HRAC):
grupa C – inhibitory fotosyntezy: metobromuron,
metrybuzyna
grupa F – inhibitory syntezy pigmentów: aklonifen,
chlomazon, diflufenikan, fluorochloridon
grupa K – inhibitory wzrostu merystemów: flufe-
nacet, pendimetalina
grupa N – inhibitory syntezy lipidów: prosulfokarb.

Klasyfikacja HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) dzieli poszczególne zawarte w produktach chwastobójczych substancje aktywne na grupy o tym samym sposobie zwalczania chwastów; w praktyce nie musimy więc wiedzieć, na czym dokładnie polega mechanizm zwalczania w danej grupie, musimy natomiast wiedzieć czy produkty (a dokładniej substancje aktywne w nich zawarte), które planujemy zastosować na przykład wiosną, a potem jesienią należą do tej samej kategorii HRAC.

Pod różnymi nazwami handlowymi mogą znajdować się te same substancje czynne, a z kolei substancje o różnych nazwach mogą mieć taki sam mechanizm działania na chwasty, jeżeli należą do tej samej grupy.

 

Ewa Janczak, ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO