KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Od ogrodu angielskiego po ekologiczny

Opublikowano 24.04.2021 r.
WXVIII-wiecznej Anglii pojawił się nurt w projektowaniu ogrodów, który próbował przeciwstawić się sztywnym geometrycznym ramom, które cechowały ogrody barokowe. Tzw. ogród angielski starał się jak najwierniej odwzorować działanie natury. Czym jest ogród angielski dziś?    

Promowano malowniczość, swobodę w nasadzeniach oraz zgodność gatunków z siedliskiem. Rośliny celowo sadzono tak, aby przerastały mury, ścieżki i samoistnie się rozsiewały. W rabatach stosowano układy piętrowe, a rośliny dobierano tak, aby  w tym samym czasie kwitło kilka gatunków o podobnej barwie. Ogród projektowano, by pełnił rolę azylu. Stosowano wygodne,  drewniane meble, rośliny doniczkowe, ujęcia wody, kamienie i zmurszałe rzeźby. Nawiązywano do wątków romantycznych, dlatego nieodzownym elementem musiały być róże. Duży nacisk kładziono też na zadbany trawnik. Drzewa i krzewy rosły swobodnie w nieregularnych zgrupowaniach, zaprzestano ich przycinania. Coraz powszechniejsze podróże doprowadziły do sprowadzenia dużej ilość egzotycznych roślin, które starano się nasadzać w ogrodach odpowiednio do swoich wymagań siedliskowych. Stąd pojawiły się m.in. araukarie, daglezje, srebrne świerki czy storczyki. 

Angielski nurt w projektowaniu zieleni doprowadził w XVIII wieku do pojawienia się w całej Europie ogrodów krajobrazowych.  Odrzucano symetrię, kompozycje opierały się na swobodnych formach roślinnych i układzie krętych dróg, zwracano uwagę na  ukrycie granicy ogrodu. Ogród krajobrazowy charakteryzował się malowniczością, pięknymi widokami i zespoleniem z otoczeniem.XIX w. to wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i wzmagający się ruch ochrony przyrody.

Rewolucja przemysłowa doprowadziła do zmian w krajobrazie miejskim. Podstawą w kreowaniu ogrodów stało  się odwzorowywanie zbiorowisk roślinnych. Bardzo silnie rozwijały się w tym czasie tendencje naukowe, przyrodnicze i dendrologiczne. W arboretach i ogrodach botanicznych gromadzono gatunki rodzime i obce. Coraz chętniej sadzono nowe gatunki drzew i krzewów pochodzące z Azji czy Ameryki Północnej, jak np. rododendrony, azalie, pacioreczniki, kamelie, wiciokrzewy, jaśminy. Stopniowo powracały formy geometryczne. Myślą przewodnią ogrodów naturalistycznych było eksponowanie różnorodności gatunków i odmian drzew, krzewów i roślin zielnych w ogrodzie o naturalnie ukształtowanym terenie, o swobodnych układach wodnych oraz wciąganie w obręb perspektyw ogrodowych dużych przestrzeni okolicznych  krajobrazów. Druga połowa XIX wieku to kładzenie nacisku na stosowanie roślin odpornych na warunki klimatyczne danego miejsca, zgodnych z ich stanowiskiem rodzimym, po to, aby stworzyć ogród samowystarczalny, tzw.naturalny. Sadzono gatunki pochodzące z różnych zakątków świata, ale rosnące w podobnych warunkach. 

Wiek XX to zwrócenie się w stronę ochrony bioróżnorodności. Powstają ogrody w duchu zrównoważonego rozwoju, a na nieużytkach i terenach zdegradowanych próbuje się przywrócić rdzenną roślinność poprzez naturalną sukcesję. Na rabatach miejskich, trawnikach i przy ciągach komunikacyjnych stosuje się rośliny synantropijne, czyli takie, które przystosowały się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Wprowadza się technologię zielonych dachów, co pozwala odzyskać powierzchnię biologicznie czynną utraconą pod miejską zabudowę. Zielone dachy służą głównie do racjonalnego gospodarowania wodą opadową. Nurty w kreowaniu zieleni na przestrzeni wieków się zmieniały, ale główna zasada 
pozostała taka sama – wykorzystanie naturalnych siedlisk i współpraca z istniejącym krajobrazem.

 
Magda Marcisz  
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO