KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Majowe zalecenia drobiarskie - profilaktyka w układzie oddechowym

Opublikowano 09.05.2021 r.
Układ oddechowy jest drugim układem przysparzającym producentom drobiu rzeźnego najwięcej kłopotów, a profilaktyka przeprowadzana w tych stadach nie zawsze jest skuteczna. Może to wynikać z tego, że układ oddechowy ptaków oprócz krtani, tchawicy, oskrzeli i oskrzelików, składa się z worków powietrznych i pneumatycznych kości długich. Jest to podwójna wentylacja  płuc, ponieważ tak podczas wdechu i wydechu powietrze natlenia płuca.

Profilaktyka w układzie oddechowym jest związana bardzo ściśle z warunkami zoohigienicznymi, występującymi  w środowisku ptaków. Tą profilaktyką objęte jest zwalczanie zakażeń wywołanych przez Mycoplasma sp., czemu służy  podawanie preparatów bakteriobójczych w pierwszych dniach życia, a następnie powtórne ich podanie w wieku 3- 4 tygodni. 

Postępowaniem profilaktycznym jest także podawanie preparatów pobudzających nabłonek rzęskowy znajdujący się w tchawicy, do wytwarzania większej ilości śluzu.

Do śluzu tego przyczepiają się wirusy i bakterie wpadające do światła  tchawicy, a przez nabłonek transportowane są do układu pokarmowego.

Preparaty pobudzające nabłonek rzęskowy mogą być podawane w wodzie do picia, lub przez zamgławianie. Podawanie ich tą drugą drogą w postaci cząstek o wielkości poniżej 10μ powoduje, że pokonują one barierę rzęsek w tchawicy i osądzają się w workach powietrznych, w których bardzo często rozpoczynają się  procesy zapalne układy oddechowego.Zabiegi te trudno jest przeprowadzać w gorących dniach roku, bowiem dla ich  skuteczności, konieczne jest wyłączenie na 30 minut urządzeń wentylacyjnych, więc temperatura wewnątrz obiektu  szybko wzrasta.Inną możliwością zastosowania tych preparatów, jest wprowadzenie ich przez systemy urządzeń zraszających. Daje to  efekt podwójny- uzyskuje się obniżenie temperatury wewnątrz budynku, oraz dotarcie z preparatem ułatwiającym wymianę powietrza aż do worków powietrznych.

Profilaktyka układu ruchu w odchowie kurcząt brojlerów

Ptaki przez cały okres tuczu przebywają na ściółce. Spełnia ona wiele ważnych funkcji takich jak absorpcja wilgoci, pochłanianie wydaliny ptaków, jak też stanowi izolację od podłoża. W trakcie rozkładu kałomoczu dochodzi do wytworzenia amoniaku, który niszczy oocysty kokcydii. Proces ten także odbywa się w ściółce. 

W przypadku silnego jej zawilgocenia, dochodzi do wytworzenia wody amoniakalnej, która silnie drażni podeszwową stronę stopy. Dochodzi do uszkodzenia poduszek palcowych i dalej drogą wstępującą- do stanów zapalnych obejmujących stawy palcowe i stawy skokowe. Dościelanie świeżą, niezagrzybioną ściółką, jest bardzo użyteczną metodą poprawiającą warunki środowiska i zdrowotności ptaków, bez konieczności stosowania chemioterapeutyków. 

Często przyczyną uszkodzeń części podeszwowej stopy są braki biotyny i kwasu pantotenowego. Zwiększenie ich udziału w paszy, czasami nawet czterokrotnie, powoduje więc, że zachowana  jest gęstość tkanki łącznej pokrywającej stopy, nie dopuszczając do rozwoju stanów zapalnych.

Często  u ptaków w wieku 2- 3 tygodni występują trudności w poruszaniu się.

Badając stan kości długich można stwierdzić,  że jest on niezadowalający. Obserwuje się zwiększoną elastyczność kości długich (głównie śródstopia), zwiększoną  łamliwość kości udowych w części środkowej czy zrzeszotnienie główki kości udowej. Jako objaw zewnętrzny, ujawnia  się to jako niezdolność ptaków do ruchu.

Proces ten może obejmować coraz większą część stada. Wynika to z faktu, że przyrost masy ciała następuje bardzo szybko, a układ kostny kształtuje się wolniej. W takich przypadkach jedynym ratunkiem, po wykluczeniu zakażeń wirusowych oraz bakteryjnych, jest zastosowanie, naprzemienne z witaminami, preparatów zawierających fosfor i wapń. Podanie ich w wodzie do picia daje gwarancję, że niedobory tych pierwiastków zostaną w krótkim czasie uzupełnione.


Prowadzenie nieswoistej profilaktyki w stadach brojlerów, nie jest procesem łatwym. Konieczna jest znajomość procesówfizjologicznych odbywających się w organizmie, a także właściwa diagnostyka, w przypadku zaburzeń tych procesów.

 

 
Rafał Przybyła
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO