KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 czerwca 2021

Jak przygotować Kartę Przekazania Odpadu w systemie BDO?

Każdy, kto posiada numer w systemie BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i chce przekazać odpad, zobowiązany jest do samodzielnego sporządzenia i zatwierdzenia Karty Przekazania Odpadu (KPO). Gdy Karta przekazania odpadów jest prawidłowo wystawiona przenosi odpowiedzialność za odpad z posiadacza na przejmującego. 

Od stycznia br. Kartę Przekazania Odpadu można wystawić tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, a papierowe karty przekazania odpadów można wystawić tylko w przypadku awarii systemu BDO. Dane z papierowej KPO będą musiały jednak zostać przeniesione do systemu BDO. Kartę należy sporządzić najwcześniej 30 dni przed przekazaniem odpadów, a najpóźniej tuż przed rozpoczęciem transportu odpadów.


Kartę przekazania odpadu wystawia posiadacz odpadów:

 • 1 x KPO dla posiadacza odpadów;
 • 1 x KPO dla transportującego odpad;
 • 1 x KPO dla przejmującego odpad.

Proces przekazania odpadów za pomocą Karty Przekazania Odpadu – KPO

Karta sporządzana jest w systemie BDO poprzez wypełnienie formularza w odpowiedniej zakładce. W jej treści należy podać między innymi:

 • kod i masę odpadów,
 • planowaną datę i godzinę transportu odpadów,
 • dane przekazującego, transportującego i przejmującego odpady.
 1. Posiadacz odpadów rozpoczyna proces przekazywania odpadów wraz z transportującym. Posiadacz musi znać przewidywaną datę i godzinę odbioru odpadów oraz numer rejestracyjny środka transportu.
 2. Posiadacz loguje się przez Profil Zaufany do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, w którym aktualnie znajdują się odpady.
 3. Posiadacz z menu wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji „Karty przekazania”, wybiera pozycję „Karty przekazania odpadów”. Kartę przekazania odpadów tworzy się wyłącznie dla jednego rodzaju i jednego kodu odpadów, np. 15 01 02. 
 4. Sekcja KPO jest podzielona na trzy role: przekazujący, transportujący, przejmujący. Posiadacz odpadów może być zarówno przekazującym, jak i transportującym. 
 5. Posiadacz odpadów wybiera podmiot, dla którego chce stworzyć KPO. Wybiera „Opcje” i  „Wybierz”.
 6. Posiadacz odpadów wybiera miejsce prowadzenia działalności, „Opcje”, „Wybierz”.
 7. W zakładce „Karty przekazania”, „Karty Przekazania Odpadów”, wybieramy rolę Przekazujący (jeśli podmiot jest tylko przekazującym, a np. przejmujący odpady jest transportującym i przejmującym).
 8. Otwiera się „Lista planowanych KPO”, wybieramy „+Nowa karta”.
 9. Otwiera się Nowa Planowana KPO:

Na górze karty znajdują się informacje dot. karty: rok kalendarzowy, status karty, numer karty, który zostanie nadany automatycznie w momencie zatwierdzenia KPO. Poniżej znajdują się dane podmiotu przekazującego odpady, które są zaciągane z rejestru BDO. 


Dalsza część karty to dane podmiotu transportującego i przejmującego odpady. W tej sekcji można posłużyć się wyszukiwarką, np. po numerze rejestrowym lub nazwie firmy. Dodatkowo dane przejmującego odpady należy uzupełnić o numer i miejsce prowadzenia działalności, tu także posługujemy się wyszukiwarką.


- Kolejna pozycja do uzupełnienia to informacja dotycząca odpadów (pozycje obowiązkowe oznaczone są czerwoną gwiazdką „*”). Kod i rodzaj odpadów – posługujemy się wyszukiwarką. „Kod ex” – odznaczamy, jeśli podmiot chce prowadzić bardziej szczegółową ewidencję, należy opisać rodzaj odpadu ex. 
Uzupełniamy masę odpadów wyrażoną w Mg (1 Mg = 1 000 kg), do 4 miejsc po przecinku, numer rejestracyjny środka transportu, planowaną datę i godzinę odbioru odpadów. 

 1. Po uzupełnieniu wszystkich danych można:
 • zapisać kartę lub 
 • zmienić jej status na zatwierdzone lub zatwierdzone i wygenerowane potwierdzenie.

Jeśli zapiszemy kartę, przyjmuje ona status karty planowanej. Aby nadać karcie obieg z listy Planowane Karty wybieramy „Opcje”, „Edycja/Zmiana statusu”.  Na dole karty zmieniamy status karty na „Zatwierdzoną”. W tym momencie przekazujący oraz transportujący odpad ma możliwość wygenerowania potwierdzenia wystawienia Karty przekazania odpadu – dokument w formie PDF. Znajdują się tu wszystkie informacje o przekazującym, transportującym, przejmującym, o odpadach oraz numer karty.  W lewym dolnym rogu występuję kod QR, który umożliwia służbom kontrolującym potwierdzenie autentyczności KPO oraz weryfikację informacji zawartych na karcie ze stanem rzeczywistym. Wygenerowane potwierdzenie można pobrać w dowolnym momencie, zapisać na urządzeniu mobilnym lub wydrukować. 

 1. Po dostarczeniu odpadów przez transportującego, przejmujący jest zobowiązany do potwierdzenia lub odrzucenia przyjęcia odpadów w systemie. 

Jeśli przejmujący odrzuci kartę, np. z powodu błędnego kodu lub masy odpadów, to tylko przekazujący może dokonać jej korekty. Podmiot przekazujący powinien odszukać kartę w zakładce odrzucone, wybrać „Opcje”, „Edycja/Zmiana statusu”, przejść na dół karty, wybrać „Zmiana statusu”, „Skoryguj”. 

 1. Podmiot transportujący powinien potwierdzić zakończenie transportu odpadów. Wybiera rolę Transportujący, zakładkę Zrealizowane przejęcie, „Opcje”, „Edycja/Zmiana statusu”, na dole potwierdza transport. 

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl

 

 
Natalia Czyżewska-Suchoń
"Wieś Kujawsko-Pomorska", maj 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione