KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2021-06-11

Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią zakończone

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik 9 czerwca br. Uczestniczył w Nieformalnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rybołówstwa. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat dwustronnych konsultacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 r. oraz w przypadku stad głębinowych na lata 2021 i 2022.

Zgodnie z uzgodnioną 24 grudnia 2020 r. Umową o handlu i współpracy miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA), obie strony mają odbywać coroczne konsultacje. Ich celem jest uzgodnienie uprawnień do połowów dla wspólnych stad na następny rok. 2 czerwca br. UE i Wielka Brytania zakończyły negocjacje w sprawie porozumienia określającego kwoty połowowe dla wspólnie zarządzanych zasobów do końca 2021 r. Porozumienie to zamyka pierwsze w historii coroczne konsultacje w sprawie uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią na podstawie TCA. 

Wiceminister Bartosik pogratulował Komisji Europejskiej wytrwałości na rzecz wypracowania końcowego porozumienia z Wielką Brytanią, dzięki któremu unijna flota rybacka ma możliwość kontynuacji połowów na wodach Wielkiej Brytanii. 

– Pomyślne zakończenie negocjacji będzie silną podstawą do kontynuacji współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią w dziedzinie rybołówstwa – podkreślił Ryszard Bartosik.

Polski wiceminister wyraził tez nadzieję, że w kwestiach wymagających dalszych rozstrzygnięć pomocny okaże się, mający rozpocząć swoją działalność, wyspecjalizowany Komitet ds. Rybołówstwa.  Ryszard Bartosik podkreślił, że szczególnie ważne z punktu widzenia Polski jest ustalenie szczegółów elastycznego mechanizmu wymiany kwot połowowych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a państwami członkowskimi UE. 

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione