KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 czerwca 2021

Czynsz dzierżawny - jakie stawki?

W styczniu 2021 r. Główny Urząd Statystyczny podał do wiadomości średnie krajowe ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. Na tej podstawie wyliczana jest wysokość czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wynajmowane od Skarbu Państwa. Jak zatem te dane przełożyły się na końcowy koszt dzierżaw?

W II półroczu 2020 r. cena pszenicy wynosiła 74,21 zł za 1 dt., a w I półroczu – 67,20 zł. Oznacza to wzrost o 7,01 zł. Jednak stawkę kształtują nie tylko notowania pszenicy. Ważna jest również wartość wskaźnika cen wykupu podstawowych produktów rolnych. Według obwieszczenia w II półroczu 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 96,2 – o 3,8 proc. mniej, niż w poprzednim okresie.

Opisane parametry zmian służą do waloryzacji czynszu jedynie za nieruchomości rolne, które są wydzierżawiane przez Państwo, ale nie tylko one. Wiadomo również, że kwota wynajmu zależy od klasy gruntu. Jak zatem określa się tę wartość? Czynsz dzierżawny ustala się jako to równowartość pieniężną ilości pszenicy, która została zdefiniowana dla różnych klas bonitacyjnych gleb jak w tabeli.

Pod uwagę brane jest również położenie gruntu w jednym z czterech okręgów podatkowych. W tym schemacie istnieją wyjątki i wykluczenia, a mianowicie nie uwzględnia się użytków rolnych klasy VI i VI z; gruntów pod rowami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków, gruntów leśnych, gruntów rolnych zabudowanych, terenów komunikacyjnych.

Ten sposób wyliczania wyznacza pewien poziom obciążeń z tytułu dzierżaw, ale nie jest wiążący dla umów zawieranych między
podmiotami prywatnymi. W tym przypadku rządzą nieco inne zasady. Kwoty są bardzo zróżnicowane w zależności od województwa.

Główny Urząd Statystyczny oszacował, że w ostatnim roku dzierżawa użytków rolnych w naszym kraju wzrosła średnio o około 30 zł i na ten czas wynosi w przybliżeniu 1190 zł za hektar.

Gdzie zatem najtaniej, a gdzie najdrożej? Już od wielu lat najwyższe ceny są w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W tych rejonach zapłacić można nawet od 1400 do 1600 zł/ha na rok. W województwach dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim koszt dzierżawy 1 hektara wynosi około 900 zł na rok, w województwie łódzkim zaś – około 800 zł.
Gdzie natomiast najtaniej? Według GUS najniższe ceny są w województwach śląskim i podlaskim. Tutaj roczny czynsz nie przekracza 650 zł/ha. Podane kwoty są jedynie szacunkiem, średnią statystyczną, nie wszystko zależy bowiem od położenia gruntu w danym województwie. Tak, jak przy dzierżawach państwowych ważna jest również klasa ziemi, wielkość konkretnej działki, rodzaj prowadzonej produkcji, ukształtowanie terenu, bliskość działki od gospodarstwa dzierżawcy i wiele innych czynników. Trudno jest również podawać dokładną wielkość czynszu dzierżawnego, bowiem nie wszystkie umowy są legalizowane.

  Aleksandra Bączyńska, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione