KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 czerwca 2021

Jakie perspektywy dla młodych rolników?

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa zamieszczono projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), który ma zacząć obowiązywać po 2022 roku. W obszernym dokumencie przedstawiono założenia ramowe dla wielu programów, wśród nich znalazł się projekt cieszący się dużym zainteresowaniem w PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników.

Do 15 lutego trwały konsultacje społeczne, w trakcie których można było zgłaszać uwagi i postulaty. Ministerstwo rolnictwa podało, że wpłynęło ich ponad 3 tysiące, z czego najwięcej zgłosili rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia Komisji Europejskiej to listopad 2021 roku. Zakończenie procesu negocjacyjnego zaplanowano na maj 2022 roku.

Z analiz projektu wynika, że większość kryteriów dla programu Premie dla młodych rolników pozostaje bez zmian w stosunku do tych, które obowiązywały w PROW 2014-2020, modyfikacji ulegnie tylko kilka z nich.

Najważniejsza i najbardziej oczekiwana reforma dotyczy wysokości wsparcia. Proponuje się, aby po 2022 roku premia dla młodych rolników wynosiła 200 tysięcy złotych (wypłacana tak jak dotychczas w dwóch ratach), czyli 50 tysięcy złotych więcej niż w poprzednich naborach.

Kolejna korekta dotyczy obowiązku ubezpieczenia w KRUS. W projekcie zapisano podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik i utrzymanie ubezpieczenia co najmniej do dnia upływu 36 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Beneficjent może być zwolniony z tego zobowiązania w przypadku, gdy podejmuje okołorolniczą działalność gospodarczą na bazie swojego gospodarstwa rolnego (np. usługi dla rolnictwa lub przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie). Jest to zmiana w stosunku do ostatnich naborów, gdzie obowiązek ubezpie-
czenia w KRUS obejmował, co najmniej rok od dnia wypłaty I raty.

Pozostałe warunki dostępu do programu Premie dla młodych rolników i zobowiązania beneficjenta według nowej strategii WPR wyglądają następująco:
• rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
• rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie o wielkości fizycznej równej, co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) i wielkości ekonomicznej równej, co najmniej 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro
• posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienie
• osiągnięcie odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej majątku rolnego w wyniku realizacji biznesplanu
• prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
• powierzchnia użytków stanowiących własność beneficjenta musi wynosić, co najmniej 70% średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej)
• prowadzenie działalności rolniczej, jako kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty wypłaty pierwszej raty pomocy.

Na wstępie do projektu zgłoszono bardzo wiele uwag, jeśli zostaną one uwzględnione mogą nastąpić zmiany w założeniach ramowych tego programu.

 

kontakt1.jpg Małgorzata Ziółkowska
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione