KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

„Mój Prąd 3.0” z mniejszą dotacją - znamy szczegóły tegorocznej edycji

Opublikowano 29.06.2021 r.
Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW, 1 lipca 2021 r. startuje trzecia edycja długo wyczekiwanego Programu „Mój Prąd”. W tegorocznym naborze zmieniła się kwota dofinansowania. Sprawdź szczegóły!

Mój Prąd 3.0 wysokość dofinansowania

Jak oficjalnie potwierdził NFOŚiGW, w trzeciej edycji Programu „Mój Prąd” wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 3000 zł na instalację – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. To mniej niż w dwóch poprzednich edycjach, ponieważ wtedy maksymalna dotacja mogła sięgnąć 5 tys. zł. Co ważne, dofinansowanie może objąć instalacje fotowoltaiczne, w przypadku których wydatki zostały poniesione od 1 lutego 2020 r., a inwestycja nie została zakończona przed tą datą. Dofinansowanie nie obejmuje również rozbudowy już istniejącej instalacji. 

Nabór wniosków trwa od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

„Mój Prąd 3.0” - kto może skorzystać?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Ważne, aby przed złożeniem wniosku Twoja instalacja byłą już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (podłączony licznik dwukierunkowy i podpisana umowa z operatorem sieci dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji).

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, przeznaczona na cele mieszkaniowe.
O dotację mogą wnioskować osoby, które wydatki na instalację fotowoltaiczną poniosły od 1 lutego 2020 r.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dotację z „Mojego Prądu 3.0” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Do dopełnienia formalności potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód. 

Jakie załączniki do wniosku „Mój Prąd 3.0”?

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
    • Kopię faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
    • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
    • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano - według wzoru,
    • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Poinformuj, że korzystasz z dofinansowania!

Zgodnie z regulaminem nowej edycji Programu "Mój Prąd", beneficjent po uzyskaniu dofinansowania ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, np. na budynku/ogrodzeniu - informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: "Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

Mój Prąd 4.0

NFOŚIGW zapowiedział już kolejną edycję Programu, czyli „Mój Prąd 4.0”, który został zaplanowany na 2022 r. W tym naborze przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii. 

Źródło: mojprad.gov.pl

Zainwestuj w fotowoltaikę – to czysty zysk

Szukasz dobrego i zaufanego instalatora paneli słonecznych, który dodatkowo pomoże Ci w dopełnianiu formalności przy składaniu wniosku o dotację „Mój Prąd”? Taką usługę ma w swojej ofercie WDRFotowoltaika.

Chcesz otrzymać gotowe rozwiązania w zakresie projektowania, finansowania i montażu systemu fotowoltaicznego?

Skontaktuj się z nami tel. 660 411 811 lub e-mail biuro@wdrfotowoltaika.pl! Nasi doradcy czekają na Ciebie!

 

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO