KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Ustawa o KGW z podpisem prezydenta

Opublikowano 05.07.2021 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Jakie zmiany czekają KGW?

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest kompleksowe uregulowanie tworzenia, organizacji, funkcjonowania i rozwiązywania kół gospodyń wiejskich oraz zmiana przepisów określających przekazywanie im pomocy finansowej z budżetu państwa.

Ustawa o KGW - jakie zmiany?

Nowelizacja przenosi kompetencje w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa kołom gospodyń wiejskich, z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Określono jednocześnie ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Doprecyzowano także zasady, jakim podlegają koła gospodyń wiejskich, które uzyskały osobowość prawną przed wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej.

Dookreślono także przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich miały wybrany zarząd. Natomiast w przypadku kół, które w chwili składania wniosku o wpis nie posiadają wybranych organów – określono termin na dokonanie tego wyboru w okresie 3 miesięcy od dnia rejestracji.

Wprowadzono również 30-dniowy termin na zgłaszanie przez koła gospodyń wiejskich zmian danych wskazanych we wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

KGW - wnioski elektroniczne

Nowelizacja wprowadziła także możliwość składania przez koła gospodyń wiejskich drogą elektroniczną wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej – za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich oraz określono, że sądem do rozstrzygania spraw w przedmiocie likwidacji kół gospodyń wiejskich jest sąd właściwy ze względu na siedzibę koła.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO