KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Fermowa hodowla kaczek - co warto wiedzieć?

Opublikowano 25.03.2021 r.
W Polsce hodowla drobiu skupia się na kurach nioskach i kurczakach. Dalej znajdują się kaczki, indyki i gęsi. Fermowy chów kaczek wynosi około 3 mln sztuk rocznie. Najwięcej takich ferm znajduje się w województwie wielkopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Wielu rolników i innych osób utrzymuje też kaczki dla prywatnych potrzeb. Sprawdźmy zatem, co należy wiedzieć i jak wygląda fermowy wychów kaczek.

kaczki

Hodowla kaczek – typy użytkowe, rasy i mieszańce

Zależnie od potrzeb wytworzono 4 typy użytkowe:

1. kaczki mięsne – np. kaczki rasy Rouen. Gatunek idealny do tuczu z powodu szybkiego przyrostu. Kaczki te są lepiej umięśnione i dobrze wykorzystują pasze, w tym pastwiska i zbiorniki wodne. Przy czym długość ich tuczu tego typu drobiu zależy od cech danej rasy i systemu chowu;

2. nieśne – np. biegus indyjski i khaki Campbell. W Polsce nie ma hodowli typowo nieśnych, które są praktykowane głównie w Azji (na jaja spożywcze);

3. ogólnoużytkowe – zwykle jest to dwukierunkowe użytkowanie, np. kaczki rasy pekin i kaczki piżmowe. Obie te rasy mają dobrą mięsność i wysoką nieśność;

4. ozdobne – kaczka mandarynka. Kaczki ozdobne hoduje się głównie w gospodarstwach agroturystycznych, na farmach ekologicznych i w ogrodach zoologicznych. W Polsce prowadzi się głównie hodowle mięsne i zarodowo-lęgowe do odnowy populacji kaczek. Brojlery mięsne produkuje się zwykle z mieszańców międzyrodowych i/lub międzyrasowych kaczek piżmowychkaczki pekin. Brojlerami mięsnymi są zwykle tzw. mulardy. Mulardy powstają z krzyżówki samca kaczora piżmowego z kaczką rasy pekin.

Systemy chowu kaczek w Polsce

Chów ekstensywny zapewnia tanie utrzymanie przydomowe, ekologiczne kaczek w niewielkich stadkach. Kaczęta są zwykle kupowane z zakładów wylęgowych. Na 1 samca przypada 5 kaczek. Kaczki żywią się resztkami kuchennymi, roślinami okopowymi i zbożami. Pasie się je na nieużytkach, pastwiskach i lokalnych zbiornikach wodnych. Hodowla ta nie wymaga dużo pracy, czasu ani też sporych nakładów finansowych.

Chów półintensywnyskłada się z dwóch etapów. Pierwszy to intensywna produkcja brojlerów mięsnych w budynkach trwająca 3 tyg. Drugi etap odbywa się po przeniesieniu na ograniczone wybiegi z wiatami osłaniającymi przed złymi warunkami środowiska. Taki system gwarantuje najlepsze wyniki produkcji kaczych brojlerów mięsnych. W 8 tyg. kaczki te osiągają do 3 kg wagi;

Chów intensywny stanowi wyłącznie intensywna produkcja brojlerów mięsnych w budynkach. Trwa do samego końca tuczu. W Polsce rzadko się ją praktykuje, jako mniej opłacalną i niezdrową;

Chów z wykorzystaniem zbiorników wodnych to hodowla od początku na wybiegach z wolnym dostępem do sadzawek, stawów rybnych itp. Ptaki żerują też naturalnie na roślinności wodnej tych zbiorników. System utrzymania daje bardzo dobre przyrosty, wysoką nieśność i dobrą wylęgowość, przy niskich nakładach pracy.

Hodowla kaczek – pomieszczenia i warunki utrzymania

Budynki do odchowu muszą posiadać okna, a starsze kaczki potrzebują też wybiegów. Na noc najlepiej mieć zamontowane sztuczne oświetlenie. Są to ptaki ogólnie bardzo płochliwe w ciemnościach (np. słabe lampy o świetle niebieskim lub białym). Ściółka musi być bardzo chłonna (np. słoma, wióry) i trzeba ją dościelać w miarę brudzenia. W wychowalniach należy utrzymywać temperaturę ok. 18°C, a w czasie wylęgu (sztuczny promiennik światła, czyli tzw. elektryczna kwoka) ok. 30°C.

Potem urządzenie stopniowo podnosi się do góry, zmniejszając temperaturę wraz z wiekiem ptaków. Niezwykle ważną funkcję pełni też prawidłowo działająca wentylacja (grawitacyjna lub mechaniczna). Skutecznie usuwa wilgoć (wilgotność w kaczniku ma mieć poziom 60-70%) i szkodliwe gazy (np. amoniak). Opłacalność chowu kaczek zwiększa montaż nowoczesnych urządzeń do obsługi kacznika. Znacząco obniżają one kosztowne nakłady pracy. Kaczniki służące do produkcji jaj wylęgowych muszą też mieć wstawione gniazda. 1 gniazdo 40 x 50 cm wielkości przypadają 3-4 kaczki. Zbyt mała liczba gniazd spowoduje, że samice będą znosić jaja na ściółce. Po zakończeniu odchowu należy wymienić całą starą ściółkę na nową, dokładnie myjąc i dezynfekując podłogę.

Odżywianie i woda

Żywienie kaczek zależy od rasy, wieku, typu użytkowego i systemu chowu. Dieta kaczek obejmuje ziarna zbóż i motylkowatych, śruty poekstrakcyjne, zielonki, siano z traw i ziół. Zawierz również pasze odzwierzęce oraz rośliny wodne (jeśli to możliwe, np. rzęsa wodna, moczarka kanadyjska). Kaczki fermowe karmi się paszami (mieszankami) pełnoporcjowymi. Hodowla przyzagrodowa obejmuje karmienie paszami gospodarskimi i resztkami kuchennymi (do woli lub w ograniczonych ilościach). Mieszanki pełnoporcjowe zawierają najlepiej zbilansowane białka, energię, witaminy i minerały. Są one niezbędne dla każdej grupy technologicznej. Kaczki też muszą mieć dużo wody do picia i chlapania się.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO