KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2021-07-20

PIORIN: Chemiczna desykacja upraw gryki i prosa jest niedopuszczalna

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie zarejestrowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środki ochrony roślin nie mogą być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa.

Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów w innych uprawach w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów.

Bezpieczne stosowanie chemicznej ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin warunków tj.:

 •     stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin; 
 •     stosowanie tylko zarejestrowanych środków ochrony roślin;
 •     dokonywanie zakupów środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców;
 •     aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety; 
 •     przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin;
 •     posiadanie aktualnego szkolenia;
 •     posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 •     dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.
 •  

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dostępne są na stronie Inspekcji pod adresem http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,433.html.

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet dotyczące: 

 •     możliwości ich zastosowania w danej uprawie (np. nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa);
 •     minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy. 

Stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka ochrony roślin może powodować:

 •     przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i/lub;
 •     występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin sprawdza obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin.

Sankcje karne!

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach, gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie na osoby kontrolowane nakładane są kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. 

Źródło: piorin.gov.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione