KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 lipca 2021

Bobowate grubonasienne w mieszankach międzyplonowych

Dobierając gatunki na międzyplon, należy uwzględnić rodzaj gleby i termin siewu oraz przeznaczenie i rodzaj międzyplonu. Jako międzyplon zaleca się częściej uprawę mieszanek składających się z 2-4 gatunków roślin, z których jeden powinien być dominujący (40-70%).

 

Uprawa międzyplonów jest jedną z alternatyw poprawy żyzności gleby. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie do gleby jak największej ilości materii organicznej, składników pokarmowych, ochrona gleby przed erozją i degradacją oraz oddziaływanie fitosanitarne na glebę. Zależnie od terminu i sposobu wysiewu, mogą to być międzyplony ścierniskowe, ozime bądź wsiewki. 

Dlaczego bobowate  grubonasienne?


Cennym składnikiem mieszanek międzyplonowych są gatunki roślin bobowatych grubonasiennych - łubiny, wyka, groch pastewny (peluszka), bobik, soja. Odgrywają one bardzo istotną rolę w zmianowaniu, gdyż pozostawiają dogodne stanowisko dla rośliny następczej. Wynika to z faktu ich korzystnego oddziaływania fitosanitarnego na glebę, poprawy bilansu substancji organicznej w glebie, wzbogaceniu gleby w azot, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, oraz wykorzystaniu trudno dostępnych składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. 

2-4 gatunki


Dobierając gatunki na międzyplon, należy uwzględnić rodzaj gleby i termin siewu oraz przeznaczenie i rodzaj międzyplonu. Jako międzyplon zaleca się częściej uprawę mieszanek, uwzględniając 2-4 gatunki roślin, z czego jeden powinien być gatunkiem dominującym (40-70%). Dobierając komponenty do konkretnej mieszanki, należy wziąć pod uwagę wymagania klimatyczno-glebowe poszczególnych gatunków, długość okresu wegetacji oraz tempo wzrostu i rozwoju. Różnorodność gatunków roślin bobowatych grubonasiennych umożliwia ich uprawę na różnych stanowiskach. 
Przygotowanie gleby do wysiewu mieszanek międzyplonowych najlepiej rozpocząć bezpośrednio po zbiorze przedplonu. Po wykonaniu orki glebę należy doprawić agregatem uprawowym na odpowiednią głębokość, zależnie od wielkości nasion (4-6 cm - gatunki o grubych nasionach, 2-3 cm - o nasionach drobnych).

Jako obszar proekologiczny (EFA)


Mieszanka na międzyplon może być zadeklarowana jako obszar proekologiczny (EFA) w ramach płatności za zazielenienie. Takie mieszanki muszą być utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. 


Międzyplon ścierniskowy należy wysiać w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywać na polu co najmniej do 15 października lub przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu (w tej sytuacji należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do 27 sierpnia, złożyć oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu). 


W przypadku międzyplonu ozimego wysiew mieszanki należy przeprowadzić w okresie od 1 lipca do 1 października i utrzymać ją na polu co najmniej do 15 lutego. Na obszarach proekologicznych EFA obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, w tym także zapraw nasiennych.

Mieszanka

 

Ilość wysiewu (kg/ha)

 

Gleby lekkie

 

 

Łubin żółty + facelia

 

80 + 4

 

Łubin żółty + groch

pastewny + gorczyca biała

120 + 60 + 6

 

Łubin żółty + seradela

 

130 + 30

 

Łubin żółty + wyka kosmata

 

100 + 40

 

Wyka ozima + facelia

 

40 + 4

 

Gleby średnie

 

 

Łubin wąskolistny + groch pastewny + słonecznik

 

100 + 60 + 15

 

Łubin żółty +

groch pastewny

100

+ 100

Łubin żółty + groch pastewny + wyka kosmata

 

120 + 60 + 40

 

Wyka jara + bobik

+ słonecznik

100 + 80 + 15

 

Groch pastewny + łubin żółty + seradela

 

100 + 80 + 20

 

Gleby ciężkie

 

 

Bobik + groch pastewny

+ wyka siewna + słonecznik

140 + 60 + 60 + 10

 

Bobik + groch pastewny

+ wyka siewna

80 + 80 + 60

 

Wyka siewna + groch

pastewny + rzepak

200 + 50 + 4

 

Bobik + groch pastewny

+ łubin wąskolistny

120 + 40 + 80

 

 

 
Edyta Baca 
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione