KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nowe systemy żywności dla świata – Pre-Summit ONZ

Opublikowano 28.07.2021 r.
Od 26 do 28 lipca 2021 roku odbywa się spotkanie przygotowawcze Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021. Stronę polską reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. 

Lipcowe spotkanie, zorganizowane w Rzymie, w formie hybrydowej, poprzedza wrześniową 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Hybrydowa formuła dzisiejszego spotkania pozwoliła na wymianę poglądów ministrów z całego świata.

Założeniem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w transformacji systemów żywnościowych i ustalenie ambitnych celów związanych z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w ujęciu globalnym.

Minister Grzegorz Puda podsumował krajowe doświadczenia w ramach tzw. krajowej ścieżki – strategii przeprowadzenia krajowego procesu zmian systemów żywnościowych.

– Nowy model rozwoju zdefiniowany w tej strategii, to rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony, a także posiadający inkluzywny charakter. Jego siłą napędową i zarazem priorytetem jest spójność społeczna – podkreślił polski minister rolnictwa.

W dalszej części przemówienia minister omówił organizację Dialogu Krajowego „Budowanie w Polsce systemu identyfikowania żywności”, zapewniającego uczestnikom łańcucha żywnościowego dostęp do transparentnej i wiarygodnej informacji nt. sposobu i miejsca produkcji żywności.

– Będziemy dążyć do zapewnienia kontynuacji modelu rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego, który gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe, dostarcza dóbr, sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości związanej z sektorem rolno-spożywczym oraz pobudza rozwój społeczny i terytorialny – powiedział minister Puda.

Główne cele nowych systemów żywnościowych:

  •     zdrowie
  •     równowaga
  •     sprawiedliwość.

Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021 planowany jest w drugiej połowie września 2021 r. w Nowym Jorku, w powiązaniu z 76. Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  Celem Szczytu będzie uzgodnienie działań, które pozwolą osiągnąć zdrowsze produkty żywnościowe.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO